fister1

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu - 30.11.2014r.

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 30 listopada 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu, na którym podjęto uchwały w następujących sprawach:

- Uchwała nr 12/2014 - w sprawie zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu

- Uchwała nr 13/2014 - w sprawie ustalenia składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód

- Uchwała nr 14/2014 w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK

- Uchwała nr 15/2014 w sprawie cofnięcia rekomendacji ZO PZW w Elblągu, na Komendanta Powiatowego SSR w Nowym Dworze Gdańskim

- Uchwała nr 16/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Elblągu na rok 2015

- Uchwała nr 17/2014 w sprawie praw i obowiązków Kół PZW - opiekunów wód użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu