fister1

Zarząd

WYKAZ WŁADZ I ORGANÓW OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ELBLĄGU W KADENCJI 2017-2021

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W   ELBLĄGU W KADENCJI 2017-2021

 

prezydium ZO 2017-2021

t.sienkiewicz p.klarecki t.konopka

Prezes Zarządu

Tadeusz Sienkiewicz

Wiceprezes ds. Sportu

Przemysław Klarecki

Wiceprezes ds. Młodzieży

Teresa Konopka

r.warankow d.trzcinski  Mariusz Ciepieniak
Sekretarz

Ryszard Waranków

Skarbnik

Dariusz Trzciński

Wiceprezes ds. Ochrony i

Zagospodarowania Wód

Mariusz Ciepieniak

 

 

WYKAZ   WŁADZ I ORGANÓW OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W   ELBLĄGU W KADENCJI 2017-2021

ZARZĄD OKRĘGU

L.p.

Imię i nazwisko

Koło PZW

Funkcja

1.

Tadeusz Sienkiewicz

Pieniężno

Prezes

2.

Przemysław Klarecki

Pasłęk

Wiceprezes ds. Sportu

3.

Teresa Konopka

Elbląg ZNP

Wiceprezes ds. Młodzieży

4.

Ryszard Waranków

Elbląg Miasto-Śródmieście

Sekretarz

5.

Dariusz Trzciński

Braniewo

Skarbnik

6.

Mariusz Ciepieniak

Elbląg Energetyk

Wiceprezes ds.Ochrony i Zagospodarowania Wód

7.

Zbigniew Dalecki

Prabuty

Członek Zarządu

8.

Zbigniew Domagalski

Susz

Członek Zarządu

9.

Wojciech Frąckiewicz

Młynary

Członek Zarządu

10.

Grzegorz Gryga

Gronowo Elbląskie

Członek Zarządu

11.

Marek Jasiński

Elbląg Miasto-Śródmieście

Członek Zarządu

12.

Ryszard Kisiel

Elbląg Sielanka

Członek Zarządu

13.

Wiesław Kobylaniec

Kwidzyn

Członek Zarządu

14.

Edward Małecki

Nowy Dwór Gdański

Członek Zarządu

15.

Lech Solarski

Elektrociepłownia Elbląg

Członek Zarządu

16.

Marcin Stańczyk

Susz Twister

Członek Zarządu

17.

Antoni Wiśniewski

Elbląg Zamech

Członek Zarządu

 

Czytaj więcej...

Posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 11.02.2017 roku

W dniu 11 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu, na którym podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO

2. Uchwała 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

3. Uchwała nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2017 rok

4. Uchwała nr 4/2017 w sprawie terminu zwołania Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Elbląskiego PZW.

Posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w 2016 roku

W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okregu PZW w Elblągu, na których podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 35/2015 do numeru 9/2016.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Uchwała nr 3/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2016 rok.

Uchwała nr 4/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2016 roku.

Uchwała nr 5/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w załaczniku do uchwały ZO nr 15/2015 z dnia 21 listopada 2015 roku.

1. Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.

Uchwała nr 6/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zmiany tabeli składek członkowskich okręgowych na wodach elblaskiego Okręgu PZW w 2016 roku (załacznik do uchwały ZO nr 15/2015 z dnia 21.11.2015 r.)

1 Składka członkowska okręgowa ulgowa uprawniajaca do wędkowania wyłącznie na jeziorze Kisielice Miejskie po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej.

Uchwała nr 7/2016 z dnia 18 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 10/2016 do numeru 23/2016.

Uchwała nr 8/2016 z dnia 8 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 24/2016 do numeru 39/2016.

Uchwała nr 9/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie ustalenia składek na ochrone i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu PZW w Elblągu w 2017 roku.

Uchwała nr 10/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zasad wędkowania na wodach Okręgu PZW w Elblagu w 2017 roku.

Uchwała nr 11/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarzadu Okręgu PZW w Elblagu na rok 2017.

Uchwała nr 12/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej do władz i organów kół PZW Okręgu Elbląskiego.

Uchwała nr 13/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczacych OKR i OSK na rok 2017.

Uchwała nr 14/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia umowy z Gospodarstwem Rybackim w Komorowie.

Uchwała nr 15/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zakupu wykładziny do siedziby Biura ZO  PZW w Elblagu przy ul. Sukienniczej 10

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 21.11.2015r.

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Elblągu, które odbyło się 21 listopada 2015r. podjeto uchwały w następujących sprawach:

Uchwała nr 14/2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO

Uchwała nr 15/2015 w sprawie ustalenia składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód w 2016r.

Uchwała nr 16/2015 w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na 2016r.

Uchwała nr 17/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w 2016 r.

Uchwała nr 18/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

Uchwała nr 19/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wedkowania z łodzi na jeziorze Drużno

Powyższe uchwały dostepne w Biurze ZO PZW w Elblagu.

Uchwała nr 24/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW

Uchwała nr 24/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia o nadanie odznak związkowych i wyróżnień okolicznościowych.

Oryginalny dokument