fister1

Uchwały Kadencji 2013-2017

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okregu PZW w Elblągu, na których podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 35/2015 do numeru 9/2016.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Uchwała nr 3/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2016 rok.

Uchwała nr 4/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2016 roku.

Uchwała nr 5/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w załaczniku do uchwały ZO nr 15/2015 z dnia 21 listopada 2015 roku.

1. Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.

Uchwała nr 6/2016 z dnia 13 lutego 2016 roku w sprawie zmiany tabeli składek członkowskich okręgowych na wodach elblaskiego Okręgu PZW w 2016 roku (załacznik do uchwały ZO nr 15/2015 z dnia 21.11.2015 r.)

1 Składka członkowska okręgowa ulgowa uprawniajaca do wędkowania wyłącznie na jeziorze Kisielice Miejskie po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej.

Uchwała nr 7/2016 z dnia 18 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 10/2016 do numeru 23/2016.

Uchwała nr 8/2016 z dnia 8 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 24/2016 do numeru 39/2016.

Uchwała nr 9/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie ustalenia składek na ochrone i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu PZW w Elblągu w 2017 roku.

Uchwała nr 10/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zasad wędkowania na wodach Okręgu PZW w Elblagu w 2017 roku.

Uchwała nr 11/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarzadu Okręgu PZW w Elblagu na rok 2017.

Uchwała nr 12/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej do władz i organów kół PZW Okręgu Elbląskiego.

Uchwała nr 13/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczacych OKR i OSK na rok 2017.

Uchwała nr 14/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia umowy z Gospodarstwem Rybackim w Komorowie.

Uchwała nr 15/2016 z dnia 30 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zakupu wykładziny do siedziby Biura ZO  PZW w Elblagu przy ul. Sukienniczej 10

 Uchwały Prezydium ZO w 2016 roku

Uchwała nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu aktywnych strazników SSR objętych ulgą w składce okręgowej na rok 2016.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie podziału puli zezwoleń na wędkowanie z brzegu na j. Drużno w 2016 roku.

Uchwała nr 3/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie odpisu ze składki członkowskiej na okręgowy sport wyczynowy PZW.

Uchwała nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia wysokości społecznych diet dla sędziów sportowych za realizację zadań statutowych w zakresie sportu wędkarskiego, na zawodach okręgowych.

Uchwała nr 5/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia kwoty refundacji kosztów wyżywienia i zakwaterowania dla reprezentantów Okręgu PZW w Elblągu w zawodach ogólnopolskich w 2016 roku.

Uchwała nr 6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia przez Zarząd Okręgu PZW w Elblagu rekomendacji na Komendanta SSR na terenie powiatu lidzbarskiego.

Uchwała nr 7/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania imprez dla dzieci organizowanych przez Koła PZW Okręgu Elbląskiego.

Uchwała nr 8/2016 z dnia 11.02.2016 roku w sprawie zakupu niezbędnego sprzętu na potrzeby SSR przy OPZW Elbląg.

Uchwała nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie doposażenia samochodu IVECO Daily NO 7457M w izolację termiczną.

Uchwała nr 10/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu wraz z załącznikami sporządzonemu w celu realizacji zobowiazań wynikajacych z ustawy o ochronie danych osobowych.

Uchwała nr 11/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wskazania osób reprezentujących Okręg PZW w Elblągu jako uprawnionych do administrowania danymi będącymi w posiadaniu Biura ZO PZW w Elblągu.

Uchwała nr 12/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej, ochrony wód i organizacji imprez wędkarskich.

Uchwała nr 13/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW w Braniewie.

Uchwała nr 14/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za I kwartał 2016 roku.

Uchwała nr 15/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb na rzece Pasłęce w 2016 roku.

Uchwała nr 16/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia opłaty za wynajem łodzi okręgowych na spinningowe zawody eliminacyjne do Grand Prix Polski 2017.

Uchwała nr 17/2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zakupu i uzytkowania programu komputerowego Symfonia Środki Trwałe.

Uchwała nr 18/2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zakupu agregatu chłodniczego do przewozu materiału zarybieniowego.

Uchwała nr 19/2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wystąpienia o nadanie odznak zwązkowych i wyróżnień okolicznościowych.

Uchwała nr 20/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora biura ZO PZW w Elblagu.

Uchwała nr 21/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wystapienia do ZG PZW w Warszawie o zgodę na zmiany wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości ogólnozwiązkowych.

Uchwała nr 22/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wędkowania z łodzi na Zbiorniku Pierzchalskim.

Uchwała nr 23/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie rozliczenia organizacji zawodów eliminacyjnych do GPx Polski 2017.

Uchwała nr 24/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za II kwartał 2016 roku.

Uchwała nr 25/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie naprawy mnicha nr 2 w Ośrodku Zarybieniowym w Pasłęku uszkodzonego przez bobry.

Uchwała nr 26/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Okręgowym Kapitanacie Sportowym.

Uchwała nr 27/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie wniesienia opłaty z tytułu wpisu sądowego.

Uchwała nr 28/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Okręgowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała nr 29/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie obnizenia wymiaru ochronnego okonia i zniesieniu wymiaru ochronnego płoci na zawodach wędkarskich dla dzieci organizowanych "na żywej rybie" przez ZO PZW w Elblagu w dniu 17.09.2016 roku.

Uchwała nr 30/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian w terminarzu imprez okręgowych w 2016 roku.

Uchwała nr 31/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zwiększenia kwoty na zarybianie wód Okręgu PZW w Elblągu w 2016 roku.

Uchwała nr 32/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wędkowania z łodzi na jeziorze Drużno w 2017 roku.

Uchwała nr 33/2016 z dnia 8 października 2016 roku w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za III kwartał 2016 roku.

Uchwała nr 34/2016 z dnia 8 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zakupu licencji i użytkowania programu komputerowego Sage Symfonia e-Audytor Premium.

Uchwała nr 35/2016 z dnia 8 października 2016 roku w sprawie naprawy szkód wyrządzonych przez bobry na terenie Ośrodka Zarybieniowego

Uchwała nr 36/2016 z dnia 8 października 2016 roku w sprawie anulowania uchwały nr 30/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian w terminarzu imprez okręgowych na 2016 rok.

Uchwała nr 37/2016 z dnia 8 października 2016 roku w sprawie zakupu dzierżawionych działek nad rzeką Nogat w Malborku na cele działalności statutowej Okręgu.

Uchwała nr 38/2016 z dnia 8 października 2016 roku w sprawie cofniecia rekomendacji dla Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Iławie.

Uchwała nr 39/2016 z dnia 8 października 2016 roku w sprawie zakazu połowu metodą trollingową na jeziorze Jerzewo w m. Brachlewo.

Uchwała nr 40/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia korekty tabeli składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku- wprowadzenie pozycji nr 10.

Uchwała nr 41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za IV kwartał 2016 roku.

Uchwała nr 42/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia terminarza imprez dla dzieci i młodzieży w Okręgu PZW w Elblągu w 2017 roku.

Uchwała nr 43/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2017 roku.

Uchwała nr 44/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia udziału reprezentantów Okręgu PZW w Elblągu w sportowych imprezach ogólnopolskich w 2017 roku.

Uchwała nr 45/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie odpisu ze składki członkowskiej na okręgowy sport wyczynowy PZW w 2017 roku.

 W roku 2015 odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Elblagu, na których  podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2015 z dnia 14 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu od numeru 25/2014 do numeru 10/2015

Uchwała nr 2/2015 z dnia 14 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Uchwała nr 3/2015 z dnia 14 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarz budżetowego Okręgu na 2015 rok.

Uchwała nr 4/2015 z dnia 14 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2015 roku

Uchwała nr 5/2015 z dnia 13 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 11/2015 do numeru 29/2015.

Uchwała nr 6/2015 z dnia 13 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia przez Zarząd Okręgu PZW w Elblągu rekomendacji na Komendanta SSR Powiatu Nowodworskiego.

Uchwała nr 7/2015 z dnia 13 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 30/2015 do numeru 32/2015.

Uchwała nr 8/2015 z dnia 13 września 2015 roku w sprawie zakupu bramy wjazdoweji instalacji do przesyłu ciepław Ośrodku Zarybieniowym w Pasłęku oraz bramy wjazdowej w Bazie Rybackiej Węgle-Żukowo.

Uchwała nr 9/2015 z dnia 13 września 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 10/2015 z dnia 13 września 2015 roku w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Elblagu dla terenu Miasta Elblaga.

Uchwała nr 11/2015 z dnia 13 września 2015 roku w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Elblagu dla terenu Powiatu Elblaskiego.

Uchwała nr 12/2015 z dnia 13 września 2015 roku w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Elblągu dla terenu Powiatu Braniewskiego.

Uchwała nr 13/2015 z dnia 13 września 2015 roku w sprawie sfinansowania obchodów jubileuszu 65-lecia PZW i 40-lecia Okręgu PZW w Elblagu.

Uchwała nr 14/2015 z dnia 21 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 33/2015 do numeru 34/2015.

Uchwała nr 15/2015 z dnia 21 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód w 2016 roku.

Uchwała nr 16/2015 z dnia 21 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na rok 2016.

Uchwała nr 17/2015 z dnia 21 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarzadu Okręgu PZW w Elblągu na rok 2016.

Uchwała nr 18/2015 z dnia 21 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Zarządu Okręgu PZW w Elblagu.

Uchwała nr 19/2015 z dnia 21 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wędkowania z łodzi na jeziorze Drużno w 2016 roku. 

 W 2014 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Elblągu, na których podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2014 z dnia 15 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 44/2013 do 8/2014.

Uchwała nr 2/2014 z dnia 15 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Elblagu na rok 2014.

Uchwała nr 3/2014 z dnia 15 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

Uchwała nr 4/2014 z dnia 15 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2014 rok

Uchwała nr 5/2014 z dnia 15 lutego 2014 roku w sprawie podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb na rzece Pasłęce w 2014 roku.

Uchwała nr 6/2014 z dnia 15 lutego 2014 roku w sprawie podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb z brzegu na j. Drużno.

Uchwała nr 7/2014 z dnia 15 lutego 2014 roku w sprawie dofinansowania remontu siedziby Koła PZW w Sztutowie.

Uchwała nr 8/2014 z dnia 28 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu od numeru 9/2014 do numeru 17/2014.

Uchwała nr 9/2014 z dnia 28 czerwca 2014 roku w sprawie sfinansowania kosztów projektu i kosztorysów na modernizację mnichów i odłówek w Ośrodku Zarybieniowym w Pasłęku.

Uchwała nr 10/2014 z dnia 28 czerca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wędkowania z łodzi i z brzegu na jeziorze Drużno

- zmniejszenie opłaty od 1 listopada do 31 grudnia

- w trakcie wędkowania z łodzi i z brzegu nakaz używania haczyków bezzadziorowych oraz zakaz zabierania ryb.

Uchwała nr 11/2014 z dnia 12 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 18/2014 do numeru 20/2014

Uchwała nr 12/2014 z dnia 30 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu od numeru 21/2014 do numeru 24/2014.

Uchwała nr 13/2014 z dnia 30 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód w 2015 roku.

Uchwała nr 14/2014 z dnia 30 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na rok 2015.

Uchwała nr 15/2014 z dnia 30 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcie rekomendacji ZO PZW w Elblągu na Komendanta Powiatowego SSR w Nowym Dworze Gdańskim.

Uchwała nr 16/2014 z dnia 30 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Elblągu na rok 2015.

Uchwała nr 17/2014 z dnia 30 listpada 2014 roku w sprawie praw i obowiązków Kół PZW - opiekunów wód uzytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu. 

 

W 2013 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Elblągu, na których podjęto następujace uchwały:

Uchwała nr 1/2013 z dnia 17 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 46/2012 do 11/2013

Uchwała nr 2/2013 z dnia 17 lutego 2013 roku w sprawie wyznaczenia członka Prezydium ZO do reprezentowania i kierowania działalnością Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 3/2013 z dnia 17 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Uchwała nr 4/2013 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2013 roku

Uchwała nr 5/2013 z dnia 17 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód okręgu na 2013 rok

Uchwała nr 6/2013 z dnia 28 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 12/2013 do numeru 19/2013

Uchwała nr 7/2013 z dnia 28 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia terminu zwołania Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW

Uchwała nr 8/2013 z dnia 28 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji Koła Zakładowego PZW "EPEWiK" w Elblagu

Uchwała nr 9/2013 z dnia 13 października 2013 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 20/2013 do numeru 43/2013

Uchwała nr 10/2013 z dnia 13 października 2013 roku w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za III kwartał 2013 roku

Uchwała nr 11/2013 z dnia 13 października 2013 roku w sprawie poszerzenia składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego

Uchwała nr 12/2013 z dnia 13 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zakazu połowu ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej na jeziorach: Balewo, Tywęzy i Kuksy.

Uchwała nr 13/2013 z dnia 13 października 2013 roku w sprawie zniesienia zakazu połowu ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej na jeziorze Głębock.

Uchwała nr 14/2013 z dnia 24 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód w elblaskim okręgu PZW na 2014 r.

Uchwała nr 15/2013 z dnia 24 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących  OKR i OSK na rok 2014.

Uchwała nr 16/2013 z dnia 24 listopada 2013 roku w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za IV kwartał 2013 roku.

Uchwała nr 17/2013 z dnia 24 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji znaków stemplowanych, zezwoleń oraz hologramów.

Uchwała nr 18/2013 z dnia 24 listopada 2013 roku w sprawie zgody na zawarcie porozumień miedzyokręgowych i porozumień z innymi użytkownikami wód na 2014 rok.

Uchwała nr 19/2013 z dnia 24 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu cyklu zawodów okręgowych pod nazwą "Spinningowe Grand Prix Okręgu PZW w Elblagu".

Uchwała nr 20/2013 z dnia 24 listopada 2013 roku w sprawie zwiększenia kosztów remontu budynku mieszkalnego Ośrodka Zarybieniowego w Pasłęku.

Uchwała nr 21/2013 z dnia 24 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zasad wędkowania na wodach Okręgu PZW w Elblągu.