fister1

Uchwały Prezydium ZO i ZO PZW w Elblągu w kadencji 2017-2021

Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu i Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w kadencji 2017-2021.


Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 19.01.2017r.

    Uchwała nr 1/2017 - w sprawie: podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb na rzece Pasłęce.
    Uchwała nr 2/2017 - w sprawie: podziału puli zezwoleń na wędkowanie z brzegu na j. Drużno w 2017r.
    Uchwała nr 3/2017 - w sprawie: zatwierdzenia listy strażników SSR do zastosowania ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku w Okręgu PZW w Elblągu.  

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 02.02.2017r.

    Uchwała nr 4/2017 - w sprawie: odznaczenia odznaką "Wzorowy Młody Wędkarz".

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 06.04.2017r.

    Uchwała nr 5/2017 - w sprawie: przyznania diet dla skarbników kół za I kwartał 2017r.
    Uchwała nr 6/2017 - w sprawie: ustawienia 4 tablic ostrzegawczych o tarliskach sandacza na j. Sowica.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 11.05.2017r.

    Uchwała nr 7/2017 - w sprawie: wycofania rekomendacji dla Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Powicie Sztumskim.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 22.06.2017r.

    Uchwała nr 8/2017 - w sprawie: powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego kadencji 2017-2021.
    Uchwała nr 9/2017 - w sprawie: powołania Okręgowego Kolegium Sędziowskiego kadencji 2017-2021.
    Uchwała nr 10/2017 - w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej.
    Uchwała nr 11/2017 - w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Ochrony i Zagospodarowania Wód.
    Uchwała nr 12/2017 - w sprawie: powołania Okręgowej Komisji ds. Młodzieźy.
    Uchwała nr 13/2017 - w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Odznak PZW.
    Uchwała nr 14/2017 - w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
    Uchwała nr 15/2017 - w sprawie: powołania rzecznika prasowego Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 31.07.2017r.

    Uchwała nr 16/2017 - w sprawie: określenia zakresu kompetencji członków Prezydium ZO PZW w Elblągu w kadencji 2017-2021.

   Uchwała nr 17/2017 - w sprawie: przekazania pod opiekę pozyskanych przez Okręg działek w Malborku i Elblągu.

   Uchwała nr 18/2017 - w sprawie: przeznania diet dla skarbinków kół za II kwartał 2017 r.

   Uchwała nr 19/2017 - w sprawie: wycofania rekomendacji dla Komendanta SSR w Ornecie

   Uchwała nr 20/2017 - w sprawie: rekomendacji na stanowisko KOmendanta SSR w Ornecie

   Uchwała nr 21/2017 - w sprawie: odwołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską w kołach PZW Okręgu elbląskiego i powołania komisji egzaminacyjnych w nowych składach.

   Uchwała nr 22/2017 - w sprawie: zmiany regualminu wekowania z łodzi na jeziorze Drużno w  2017 roku.

   Uchwała nr 23/2017 - w sprawie: dofinansowania działalności szkółki wędkarskiej, powołanej przy kole PZW w Prabutach.

   Uchwała nr 24/2017 - w sprawie: dofinansowania startu kadeta i juniora, reprezentatntów Okręgu PZW w Elblągu w zawodach GPP w dniach 28-30.07.2017 roku.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 24.08.2017r.

   Uchwała nr 25/2017 - w sprawie: zakupu łodzi wędkarskiej w miejsce łodzi przekazanych do kół PZW Okręgu Elbląskiego.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 21.09.2017r.

   Uchwała nr 26/2017 - w sprawie: zatwierdzenia zmian do Informatora Wód Krainy Pstrąga  i Lipienia na rok 2018.

  Uchwała nr 27/2017 - w sprawie: zatwierdzenia zakazu spinningowania w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku na łowisku kanału Pompa nr4 w Młotecznie w raz z odcinkami rzeki Pasłęka po 100 m w każdą stronę rzeki ( oba brzegi rzeki) oraz ustanowienia górnego wymiaru ochronnego 55cm na łowisku Piekiełko w Braniewie.

   Uchwała nr 28/2017 - w sprawie:zatwierdzenia zmiany terminu rozegrania spinningowych Mistrzostw Okręgu PZW w Elblągu w 2017 roku.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 19.10.2017r.

   Uchwała nr 29/2017 - w sprawie: przyznania diet dla skarbników kół za III kwartał 2017 roku.

   Uchwała nr 30/2017 - w sprawie: częściowego pokrycia kosztów organizacji GPP U15, U20 z okręgowego funduszu młodzieżowego.

   Uchwała nr 31/2017 - w sprawie: zmian w składach Okręgowego Kolegium Sędziowskiego i Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 16.11.2017 r.

Uchwała nr 32/2017 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za IV kwartał 2017 r.

Uchwała nr 33/2017 - w sprawie odwołania zawodów spinningowych z cyklu Grand Prix Okręgu

Uchwała nr 34/2017 - w sprawie zakupu silnika do łodzi na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Elblagu

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 19.12.2017 r.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 11.01.2018 r.

Uchwała nr 1/2018 - w sprawie zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblagu w 2018 roku.

Uchwała nr 2/2018 - w sprawie zatwierdzenia terminarza imprez dla dzieci i młodzieży w Okręgu PZW w Elblągu w 2018 roku.

Uchwała nr 3/2018 - w sprawie zatwierdzenia udziału reprezentantów Okręgu PZW w Elblągu w sportowych imprezach ogólnopolskich w 2018 roku

Uchwała nr 4/2018 w sprawie odpisu ze składki członkowskiej na okręgowy sport wyczynowy PZW

Uchwała nr 5/2018 - w sprawie ustanowienia kwoty refundacji kosztów wyżywienia i zakwaterowania dla reprezentantów Okregu PZW w Elblągu w zawodach ogólnopolskich.

Uchwała nr 6/2018 - w sprawie udzielenia przez Zarząd Okręgu PZW w Elblągu rekomendacji na Komendanta Powiatowego SSR w Sztumie.

Uchwała nr 7/2018 - w sparwie zatwierdzenia listy strażników SSR do zastosowania ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 roku w Okręgu PZW w Elblągu.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 08.02.2018 r.

Uchwała nr 8/2018 - w sprawie przeznaczenia kwoty  35 tys. zł na utwardzenie gruntu wokół budynku bazy wędkarskiej Węgle-Żukowo

Uchwała nr 9/2018 - w sprawie ustanowienia regulaminu postępowania egzaminacyjnego w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej

Uchwała nr 10/2018 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską przy Kole PZW nr 25 w Szumie i zatwierdzenia jej składu.

Uchwała nr 11/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2018 roku.

Uchwała nr 12/2018 - w sprawie zatwierdzenia stawek ryczałtów za sędziowanie w Okręgu PZW w Elblągu w 2018 roku.

Uchwała nr 13/2018 - w sprawie zmiany nazwy Sportowego Klubu Wędkarskiego Team Sars w Drewnicy na Sportowy Klub Wędkarski Team Górek w Drewnicy.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 15.03.2018 r.

Uchwała nr 14/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody w postepowaniu mediacyjnym z firmą ICC Sery w Pasłęku.

Uchwała nr 15/2018 - w sprawie cofnięcia przez ZO rekomendacji na Komendanta Powiatowego SSR w Elblągu.

Uchwała nr 16/2018 - w sprawie zmiany jednodniowej opłaty dla niezrzeszonych w 2018 roku.

Uchwała nr 17/2018 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW w Nowym Stawie i zatwierdzenia jej składu.

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 19.04.2018 r.


Uchwała nr 18/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przez OPZW w Elblągu ze spółką Sery ICC Pasłęk Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku.

Uchwała nr 19/2018 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zawarcie ugody przez OPZW w Elblagu ze spółką Sery ICC Pasłek Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku.

Uchwała nr 20/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na złożnie oświadczenia o odstąpieniu  w trybie art. 57 k.p.k. od oskarżenia posiłkowego w sprawie sygn. akt VIII K 533/15.

Uchwała nr 21/2018 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na złożenie oswiadczenia o odstapieniu  w trybie  art. 57 k.p.k. od oskarżenia posiłkowego w sprawie o sygn. akt VIII K 533/15.

Uchwała nr 22/2018 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za I kwartał 2018 r.

Uchwała nr 23/2018 - w sprawie przeznaczenia kwoty 20 tys. zł na dalsze prace na terenie bazy wędkarskiej Węgle - Żukowo.

Uchwała nr 24/2018 - w sprawie dofinansowania startu Patrycji Pawlikowskiej w Grand Prix Polski w dyscyplinie spławikowejw 2018 roku.

Uchwała nr 25/2018 - w sprawie poszerzenia składu Komisji ds. Młodzieży działajacej przy Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 26/2018 - w sprawie zmiany terminu zawodów dla członków uczestników PZW.

Uchwała nr 27/2018 - w sprawie udzielenia rekomendacji na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Elblągu.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 24.05.2018 r.

Uchwała nr 28/2018 - w sprawie ostatecznego rozliczenia zadania polegającego na utwardzeniu i naprawie placu manewrowego na terenie bazy Węgle - Żukowo.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 21.06.2018 r.


Uchwała nr 29/2018 - w sprawie zakupu strony internetowej z systemem rezerwacji łodzi i płatnosci online na j. Drużno.

Uchwała nr 30/2018 - w sprawie zakupu koszulek i bluz z długim rekawem na potrzeby  Komisji ds. Młodzieży przy Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 31/2018 - w sprawie dofinansowania startu Kol. Patrycji Pawlikowskiej w Mistrzostwach Świata w wędkarstwie spławikowym w 2018 roku.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 19.07.2018 r.


Uchwała nr 32/2018 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za II kwartał 2018 roku

Uchwała nr 33/2018 - w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 34/2018 - w sprawie zatwierdzenia regulaminów wędkowania z łodzi na j. Drużno w 2018 roku

Uchwała nr 35/2018 - w sprawie zmiany nazwy Okręgowej Komisji ds. Młodzieży na Radę ds. Młodzieży

Uchwała nr 37/2018 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Biura Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

Uchwała nr 38/2018 - w sprawie poniesienia kosztów związanych z przyłaczeniem do sieci elektroenergetycznej działek nr 18/1 i 19/1 w Malborku.

Uchwała nr 39/2018 - w sprawie cofnięcia rekomendacji na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Malborku

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 20.09.2018 r.


Uchwała nr 40/2018  - w sprawie zarządzenia inwentaryzacji i powołania Okręgowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała nr 41/2018 - w sprawie udzielenia rekomendacji na Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w mieście Elbląg

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 25.10.2018 r.

Uchwała nr 42/2018 - w sprawie kół PZW - opiekunów wód uzytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu

Uchwała nr 43/2018 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za III kwartał 2018 roku

Uchwała nr 44/2018 - w sprawie sfinansowania ze środków Okręgu PZW w Elblagu wykonania ogrodzenia panelowego na działkach w Malborku

Uchwała nr 45/2018 - w sprawie określenia zasad dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych lub udostępnionych przez Okręg PZW w Elblągu

Uchwała nr 46/2018 - w sprawie zatwierdzenia wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb w 2019 roku

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 08.11.2018 r.

Uchwała nr 47/2018 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za IV kwartał 2018 roku

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 07.12.2018 r.


Uchwała nr 48/2018 - w sprawie zakupu dwóch okien do lokalu (siedziby) Koła PZW w Kwidzynie

Uchwała nr 49/2018 - w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Powiecie Lidzbarskim

Uchwała nr 50/2018 - w sprawie wycofania rekomendacji i udzielenia przez ZO PZW w Elblągu rekomendacji na Komendanta Powiatowego SSR w Malborku

Uchwała nr 51/2018 - w sprawie likwidacji Koła PZW przy Rejonie Gazowniczym w Elblągu

Uchwała nr 52/2018 - w sprawie zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby działu sportu Biura ZO PZW w Elblągu

Uchwała nr 53/2018 - w sprawie zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblagu w 2019 roku

Uchwała nr 54/2018 - w sprawie zatwierdzenia udziału reprezentantów Okręgu PZW w Elblągu w sportowych imprezach ogólnopolskich w 2019 roku

Uchwała nr 55/2018 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu użytkowania samochodów służbowych Okręgu PZW w Elblągu

Uchwała nr 56/2018 - w sprawie zakazu przyjmowania wpłat w gotówce powyżej 10.000 EURO

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 17.01.2019 r.

Uchwała nr 1/2019 - w sprawie zatwierdzenia aneksów do umów zatrudnienia dyrektora biura ZO i zastepcy dyrektora Biura- głównej księgowej

Uchwała nr 2/2019 - w sprawie zatwierdzenia porozumień i aneksów do porozumień miedzyokregowych na 2019 rok

Uchwała nr 3/2019 - w sprawie podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb na rzece Pasłęce

Uchwała nr 4/2019 - w sprawie podziału puli zezwoleń na wędkowanie z brzegu na j. Drużno w 2019 roku

Uchwała nr 5/2019 - w sprawie zatwierdzenia stawek ryczałtów za sędziowanie w Okręgu PZW w Elblągu w 2019 roku

Uchwała nr 6/2019 - w sprawie odznaczenia odznaką "Wzorowy Młody Wędkarz"

Uchwała nr 7/2019 - w sprawie zatwierdzenia listy strazników SSR do zastosowania ulgi w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 roku w Okręgu PZW w Elblągu

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 14.02.2019 r.

Uchwała nr 8/2019 - w sprawie zatwierdzenia aneksu do porozumienia miedzyokręgowego z Okręgiem PZW w Radomiu

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 25.04.2019 r.

Uchwała nr 9/2019 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za I kwartał 2019r.

Uchwała nr 10/2019 - w sprawie przyznania licencji sędziowskich po wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2019r.

Uchwała nr 11/2019 - w sprawie zakupu sprzętu w postaci kosiarek i piły spalinowej na potrzeby kół PZW w Nowy Dworze Gdańskim i w Prabutach.

Uchwała nr 12/2019 - w sprawie dofinansowania startu Patrycji Pawlikowskiej-Bobrowskiej w Mistrzostwach Świata w kategorii U-20 w Hiszpanii.

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 23.05.2019 r.

Uchwała nr 13/2019 - w sprawie nadania licencji sędziowskich po wiosennej sesji egzaminacyjnej w Okręgu PZW w Elblągu w 2019 roku.

Uchwała nr 14/2019 - w sprawie przekazania sprzętu i zakupu wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Malborskim.

Uchwała nr 15/2019 - w sprawie dofinansowania prac remontowych w budynku przystani/biura Koła PZW w Sztutowie.

Uchwała nr 16/2019 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Elblągu do podpisywania umów cywilnoprawnych do kwoty 3500,00 zł brutto

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 13.06.2019 r.

Uchwała nr 17/2019 - w sprawie zmian w składzie Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

Uchwała nr 18/2019 - w sprawie zmiany w terminarzu okręgowych imprez dla dzieci.

Uchwała nr 19/2019 - w sprawie ustanowienia opiekuna stanicy wędkarskiej w Malborku i cofnięcia upoważnienia do reprezentowania OPZW w Elblągu Kol. Zbigniewa Chrzanowskiego w sprawach działek nr 18/1 i 19/1 przy ul. Wileńskiej w Malborku.

Uchwała nr 20/2019 - w sprawie zatwierdzenia zmienionego załącznika gospodarzy wód.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 10.07.2019 r.

Uchwała nr 21/2019 - w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za II kwartał 2019 roku

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 22.08.2019 r.

Uchwała nr 22/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stanicy wędkarskiej w

Malborku.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 12.09.2019 r.

Uchwała nr 23/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie pracy biura Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 24/2019 w sprawie przyznania nagrody finansowej za szczególne osiagnięcia sportowe na arenie ogólnopolskiej i światowej.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 24.10.2019 r.

Uchwała nr 25/2019 w sprawie możliwosci elektronicznego głosowania uchwał podejmowanych przez Prezydium i Zarząd Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 26/2019 w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za III kwartał 2019 r.

Uchwała nr 27/2019 w sprawie lisingu samochodu Toyota Hillux.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 21.11.2019 r.

Uchwała nr 28/2019 w sprawie zmiany nazwy Koła PZW Cukrownia Malbork.

Uchwała nr 29/2019 w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za IV kwartał 2019 r.

Uchwała nr 30/2019 w sprawie uzupełnienia składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego. 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 24.01.2020 r.

Uchwała nr 1/2010 w sprawie zatwierdzenia porozumień i aneksów do porozumień międzyokręgowych na 2020 rok.

 

Wykaz porozumień międzyokręgowych zawartych na 2020 rok ( lub na kadencję)

 

Lp.

Nazwa Okręgu PZW

Kwota składki

Elbląg/Okręg porozumienia

Na jakie wody

Na jaki termin

Uwagi

1

Biała Podlaska

100/60

Nizinne i górskie

Do 31.12.2020

 

2

Białystok

100/60

100/90

Nizinne

Górskie

Do 31.12.2020

 

3

Bielsko Biała

100/100

Nizinne i górskie

Do 31.12.2020

 

4

Ciechanów

0/0

Nizinne

Do 31.12.2020

 

5

Częstochowa

100/90

Nizinne i górskie

2018-2021

 

6

Gdańsk

50/50

Nizinne

Do 31.12.2020

 

7

Jelenia Góra

0/0

Nizinne i górskie

 

Strefa I

8

Kalisz

100/90

Nizinne i górskie

2018-2021

 

9

Katowice

100/100

Nizinne i górskie

Do 31.12.2020

 

10

Kielce

0/0

Ogólnodostępne

Do 31.12.2021

 

11

Legnica

0/0

Nizinne i górskie

2018-2021

 

12

Nadnotecki w Pile

0/0

Nizinne i górskie

Do 31.12.2020

Strefa I

13

Olsztyn

50/50

Nizinne

Do 31.12.2020

 

14

Piotrków Tryb.

100/80

Nizinne i górskie

Do 31.12.2020

 

15

Radom

100/100

Nizinne

2018-2021

 

16

Sieradz

100/80

Ogólnodostępne

Do 31.12.2021

 

17

Słupsk

0/0

Nizinne i górskie

Do 31.12.2020

Strefa I

18

Szczecin

100/75

100/93

Nizinne

Górskie

Do 31.12.2020

 

19

Wałbrzych

0/0

Nizinne i górskie

2018-2021

Strefa I

20

Wrocław

0/0

Nizinne i górskie

2018-2021

Strefa I

21

Zielona Góra

0/0

Nizinne i górskie

Do 31.12.2020

Strefa I

 

 Uchwała nr 2/2020 w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód. 

Uchwała nr 3/2020 w sprawie podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb w obszarze rezerwatu „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” w 2020 roku 

Uchwała nr 4/2020 w sprawie zmian w składzie Okręgowego Kapitanatu Sportowego

Uchwała nr 5/2020 w sprawie zatwierdzenia stawek ryczałtów za sędziowanie w Okręgu PZW w Elblągu w 2020 roku.

Uchwała nr 6/2020 w sprawie zniesienia okresu ochronnego okonia na czas rozgrywania w kołach PZW Okręgu Elbląskiego mistrzowskich zawodów spinningowych z brzegu będących eliminacjami do Spinningowych Mistrzostw Okręgu.

Uchwała nr 7/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu aktywnych strażników Społecznej Straży Rybackiej objętych ulgą w składce okręgowej na rok 2020 w wysokości : składka pełna 165 zł, składka nizinna bez trolingu 115 zł, składka górska plus trolling 50zł.

Uchwała nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia ilościowego planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2020 roku.

Uchwała nr 9/2020 w sprawie wyłonienia wykonawcy na budowę wiaty gospodarczej na dz. Nr 19/1 w Malborku przy ul. Wileńskiej 18.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 12.03.2020 r.

Uchwała nr 10/2020 w sprawie przyznania licencji sędziowskich po wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku

Uchwała nr 11/2020 w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Koła PZW Okręgu Elbląskiego.

Głosowanie elektroniczne uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu w dniu 19.03.2020 r.

Uchwała nr 12/2020 w sprawie możliwości elektronicznego płacenia składek członkowskich oraz składek członkowskich okręgowych na czas trwania stan epidemicznego w Polsce.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 02.04.2020 r.

 Uchwała nr 13/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dla Zarządów koł PZW w Pasłęku, Nowym Stawie i Stegnie.

 Uchwała nr 14/2020 w sprawie: przyznania diet dla skarbników kół za I kwartał 2020r.

 

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 28.05.2020 r.

 Uchwała nr 15/2020 w sprawie: wycofania rekomendacji Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Malborskim.

treść uchwały Prezydium ZO 15/2020

 Uchwała nr 16/2020 w sprawie: złożeniu wniosku o subwencje z Państwowego Funduszu Rozwoju - Tarcza Finansowa.

 Uchwała nr 17/2020 w sprawie: zatwierdzenia kosztów monitoringu i oświetlenia stanicy wędkarskiej w Malborku przy ul. Wileńskiej.

 Uchwała nr 18/2020 w sprawie: zatwierdzenia kosztów zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania do działu finansowego biura ZO PZW w Elblągu.

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 18.06.2020 r.

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 14.07.2020 r.

 Uchwała nr 19/2020 w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za II kwartał 2020 r.

Uchwała nr 20/2020 w sprawie przeznaczenia kwoty 2923,44 zł na uzupełnienie opłaty administracyjnej za wydanie jednego powolenia wodnoprawnego na budowę 14 pomostów na j. Wandowo.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 06.08.2020 r.

Uchwała nr 21/2020 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 15/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu z dnia 28 maja 2020 r.

Uchwała nr 22/2020 w sprawie zmiany terminu rozegrania zawodów okręgowych z cyklu "Spinningowy Team Roku 2020"

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 24.09.2020  

Uchwała nr 23/2020 w sprawie zakupu kontenera morskiego oraz wykonania szamba betonowego i studni.

Uchwała nr 24/2020 w sprawie zakupu podkaszarki Husqvarna 525LK + PA 1100

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 29.10.2020 

Uchwała nr 25/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zdalnej Biura Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

Uchwała nr 26/2020 w sprawie przyznania diet dla skarbników za III kwartał 2020 roku

Uchwała nr 27/2020 w sprawie zatwierdzenia składów komisji problemowych powołanych przy Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 28/2020 w sprawie zakupu wideo domofonu do siedziby Biura ZO PZW w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10.

Uchwała nr 29/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

 

Uchwała nr 30/2020 w sprawie przeznaczenia kwoty 12799,02 złotych na wykonanie ogrodzenia bazy wędkarskiej w miejscowości Węgle - Żukowo.

Uchwała nr 31/2020 w sprawie przeznaczenia kwoty 65.000 złotych na dodatkowe zarybienia wód Okręgu PZW w Elblągu.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 26.11.2020 


Uchwała nr 32/2020 w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za VI kwartał 2020 r.

Uchwała nr 33/2020 w sprawie zakupu laptopa z oprogramowaniem na potrzeby Rady ds. Młodzieży, sprzętu do szkoleń dzieci i młodzieży w dyscyplinie rzutowej oraz doposazenia szkółek wędkarskich działających w kołach PZW Okręgu Elbląskiego w sprzęt do organizacji zawodów i szkoleń.

Uchwała nr 34/2020 w sprawie zakupu laptopa z oprogramowaniem na potrzeby Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód.

Uchwała nr 35/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w "Regulaminie korzystania ze stanicy wędkarskiej w Malborku".

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 17.12.2020 


Uchwała nr 36/2020 w sprawie zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2021 r.

Uchwała nr 37/2020 w sprawie zatwierdzenia udziału reprezentantów Okregu PZW w Elblagu w sportowych imprezach ogólnopolskich w 2021 roku.

Uchwała nr 38/2020 w sprawie zatwierdzenia terminarza imprez dla dzieci i młodzieży w Okregu PZW w Elblagu w 2021 roku.

Uchwała nr 39/2020 w sprawie zatwierdzenia ilościowego planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2021 roku.

Uchwała nr 40/2020 w sprawie rekomendacji Komendanta SSR przy ZO PZW w Elblągu na teren Powiatu Malborskiego.

Uchwała nr 41/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Prezydium ZO PZW w Elblągu w 2021 roku.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 21.01.2021

Uchwała nr 1/2021 w sprawie zawarcia porozumień i aneksów do porozumień międzyokręgowych na 2021 rok

Uchwała nr 2/2021 w sprawie podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb w obszarze rezerwatu "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" w 2021 roku

Uchwała nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego

Uchwała nr 4/2021 w sprawie zmiany nazwy Sportowego Klubu Wędkarskiego "TUBIS"

Uchwała nr 5/2021 w sprawie rekomendacji na Komendanta Społecznej Strazy Rybackiej w Powiecie Nowy Dwór Gdański

Uchwała nr 6/2021 w sprawie wyrażenia zgody na połów tarlaków sandacza na jeziorze Dąbrówka oraz tarlaków szczupaka na jeziorze Drużno

Uchwała nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie

Uchwała nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu aktywnych strazników SSR obkętych ulgą w składce okręgowej na rok 2021 zgodnie z uchwałą nr 13/2020 z dnia 26.09.2020 r. Zarządu Okręgu PZW w Elblągu ustalającą tabelę składek

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 18.02.2021 r.


Uchwała nr 9/2021 w sprawie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu remontu pomieszczeń w siedzibie ZO PZW w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10

Uchwała nr 10/2021 w sprawie przeznaczenia kwoty 6.000 zł na remont samochodu przekazanego na potrzeby Koła PZW w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała nr 11/2021 w sprawie podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb z brzegu na jeziorze Drużno.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 25.03.2021 r.

Uchwała nr 12/2021 w sprawie dofinansowania zadania "Staw Piekiełko - konserwacja oraz modernizacja brzegów i grobli, wybieranie namułu, zwiększenie ilości stanowisk wędkarskich oraz zwiększenie bezpieczenstwa osób przebywajacych na łowisku".

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 22.04.2021 r.

Uchwała nr 13/2021 w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Egzaminacyjnej na karte wędkarską w Kole PZW w Kwidzynie.

Uchwała nr 14/2021 w sprawie zainstalowania klimatyzacji w siedzibie biura ZO w Elblągu.

Uchwała nr 15/2021 w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za I kwartał 2021 roku.

Uchwała nr 16/2021 w przyznania licencji sędziowskich po wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku.

Uchwała nr 17/2021 w sprawie odznaczenia odznaka "Wzorowy Młody Wędkarz"

Uchwała nr 18/2021 w sprawie zakupu laptopa na potrzeby Działu Ochrony i Zagospodarowania Wód.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 25.05.2021 r.

Uchwała nr 19/2021 w sprawie dofinansowania zakupu sprzetu wędkarskiego przez reprezentanta Okręgu PZW w Elblagu w 2021 roku.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 17.06.2021 r.

Uchwała nr 20/2021 w sprawie zatwierdzenia aktualnych składów Komisji Egzaminacyjnych na Karte Wędkarską w Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 21/2021 w sprawie sfinansowania kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyzywienia  reprezentanta Okręgu PZW w Elblagu w Grand Prix Polski w 2021 roku.

Uchwała nr 22/2021 w sprawie zatwierdzenia kosztów poniesionych z tytułu obsługi prawnej Okręgu PZW w Elblągu.

 

  Zarząd Okręgu PZW w Elblągu

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 11.02.2017r.

    Uchwala nr 1/2017 - w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
    Uchwała nr 2/2017 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
    Uchwała nr 3/2017 - w sprawie: zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2017r.
    Uchwała nr 4/2017 - w sprawie: terminu zwołania Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Elbląskiego PZW.  

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 22.04.2017r.

    Uchwała nr 5/2017 - w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.
    Uchwała nr 6/2017 - w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym członkom stowarzyszenia biorącym udział w zarybieniach okręgu.
    Uchwała nr 7/2017 - w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak związkowych i wyróżnień okolicznościowych.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 01.06.2017r.

w sprawie ukonstytuowania się władz i organów Okręgu PZW w Elblągu

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 23.09.2017r.

   Uchwała nr 8/2017 - w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 18.11.2017 r.

Uchwała nr 9/2017 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 10/2017 - w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblagu

Uchwała nr 11/2017 - w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu PZW w Elblagu w 2018 r.

Uchwała nr 12/2017 - w sprawie ustalenia 100% ulgi w zakresie wpisowego dla członka uczestnika PZW.

Uchwała nr 13/2017 - w sprawie zatwierdzenia zasad wędkowania na wodach Okręgu PZW w Elblągu w 2018 r.

Uchwała nr 14/2017 - w sprawie zatwierdzenia umowy z Gospodarstwem Rybackim - Mariusz Teodorowicz.

Uchwała nr 15/2017 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Elblągu na rok 2018.

Uchwała nr 16/2017 - w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na rok 2018.

Uchwała nr 17/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na mediacje w sprawie dotyczącej odszkodowania za straty poniesione w wyniku zatrucia jeziora Drużno.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 24 listopada 2017 r.

Uchwała nr 18/2017 - w sprawie zatwierdzenia tabeli składek członkowskich na ochronę i zagospodarowania wód na wodach Okręgu PZW w Elblągu

Uchwała nr 19/2017 - w sprawie zakupu kotła gazowego do siedziby Okręgu PZW w Elblągu

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 19 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 20/2017 - w sprawie likwidacji Gminnego Koła PZW w Markusach

Uchwała nr 21/2017 - przystąpienia do porozumienia zawartego w dniu 17 listopada 2017 r. w Łagowie

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 10 lutego 2018 r. 

 

Uchwała nr 1/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu.

Uchwała nr 2/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Uchwała nr 3/2018 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budzetowego Okręgu na 2018 rok.

Uchwała nr 4/2018 - w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie ugody w postepowaniu mediacyjnym pomiedzy ZO PZW w Elblagu a spółką Sery ICC w Pasłęku.

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 23 czerwca 2018 r. 

 

Uchwała nr 5/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu.

Uchwała nr 6/2018 - w sprawie wystąpienia o nadanie odznak związkowych i wyróżnień okolicznościowych PZW.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 22 września 2018 r. 

Uchwała nr 7/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarzadu Okręgu PZW w Elblągu.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 10 listopada 2018 r.

Uchwała nr 8/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu

Uchwała nr 9/2018 - w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu PZW w Elblągu w 2019 roku

Uchwała nr 10/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarzadu Okręgu PZW w Elblągu w 2019 roku

Uchwała nr 11/2018 - w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na rok 2019

Uchwała nr 12/2018 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarzadu Głównego PZW o przejecie majątku ogólnozwiązkowego zgodnie ze stanem rzeczywistym

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 12 grudnia 2018 r.


Uchwała nr 13/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu

Uchwała nr 14/2018 - w sprawie zmiany tabeli składek na 2019 r. w części dotyczącej członka uczestnika oraz porozumienia z Okręgiem PZW Olsztyn

Uchwała nr 15/2018 - w sprawie podjęcia uchwały o zatwierdzeniu zmian do Informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia na rok 2019

Uchwała nr 16/2018 - w sprawie zatwierdzenia zawarcia porozumień międzyokręgowych na rok 2019

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 16 lutego 2019 r.

Uchwała nr 1/2019 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu

Uchwała nr 2/2019 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2019 rok

Uchwała nr 3/2019 - w sprawie zmiany tabeli składek na 2019 rok w części dotyczącej zakresu i zasad stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz wnoszeniu opłat dla niezrzeszonych w 2019 roku

Uchwała nr 4/2019 - w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania imprez dla dzieci i młodziezy organizowanych przez Koła PZW Okręgu Elbląskiego

Uchwała nr 5/2019 - w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2019 roku

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 24 maja 2019 r.

Uchwała nr 6/2019 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu.

Uchwała nr 7/2019 - w sprawie uchylenia uchwały nr 10/2019 z dnia 25 marca 2019 r. podjętej przez Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 8/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Uchwała nr 9/2019 - w sprawie wystąpienia o nadanie odznak honorowych Polskiego Związku Wędkarskiego.

Uchwała nr 10/2019 - sprawie zatwierdzenia regulaminów połowu z łodzi na Zbiorniku Pierzchalskim i na j. Drużno.

Uchwała nr 11/2019 - w sprawie odwołania ze składu Zarządu Okręgu PZW w Elblągu - Wiceprezesa ZO PZW w Elblągu - Kol. Zbigniewa Chrzanowskiego.

Uchwała nr 12/2019 - w sprawie zatwierdzenia zmian pełnionych funkcji w Prezydium ZO i Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 13/2019 - w sprawie zakupu 13 szt. łodzi na wyposażenie bazy wędkarskiej Węgle-Żukowo.

 Uchwała nr 14/2019 - w sprawie ustanowienia opiekuna stanicy wędkarskiej w Malborku

 Uchwała nr 15/2019 - w sprawie zatwierdzenia zmienionego załącznika gospodarzy wód

 Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 14 września 2019 r.

 Uchwała nr 16/2019 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

 Uchwała nr 17/2019 - w sprawie okręślenia zasad dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych lub udostępnionych przez Okręg PZW w Elblągu w 2020 roku

 Uchwała nr 18/2020 - w sprawie zatwierdzenia wzoru zezwolenia na amatorski połów ryb na wodach użytkowanych lub udostępnionych  przerz OPZW w Elblągu w 2020 roku

 Uchwała nr 19/2020 - w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru zezwolenia na amatorski połów ryb na wodach użytkowanych lub udostępnionych  przerz OPZW w Elblągu w 2020 roku - uchwała podjęta w głosowaniu elektronicznym w dniu 5.11.2019 r.

 Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 23 listopada 2019 r.

 Uchwała nr 20/2019 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

 Uchwała nr 21/2019 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w 2020 roku

 Uchwała nr 22/2019 - w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu PZW w Elblągu w 2020 roku

 Uchwała nr 23/2019 - w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na rok 2020

 Uchwała nr 24/2019 - w sprawie opracowania instrukcji obrotu znakami wartościowymi w Okręgu PZW w Elblągu

 Uchwała nr 25/2019 - w sprawie zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Okręgowej Komisji Inwentaryzacyjnej w związku z przejęciem magazynu znaków wartosciowych okręgu i magazynu materiałów przez nowego pracownika biura ZO.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 15 lutego 2020 r.

Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2020 rok

Uchwała nr 3/2020 w sprawie wyposażenia grup Społecznej Straży Rybackiej w Okręgu PZW w Elblągu

Uchwała nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód Okręgu PZW w Elblągu w 2020 roku

 Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 27.06.2020 r.

Uchwała nr 5/2020 w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu (uchwały Prezydium ZO nr 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020).

Uchwała nr 6/2020 w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak związkowych w 2020 roku.

Uchwała nr 7/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Uchwała nr 8/2020 w sprawie: zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2020 r.

Uchwała nr 9/2020 w sprawie: nie wysyłania reprezentantów Okręgu PZW w Elblągu na zawody ogólnopolskie w 2020 r.

Uchwała nr 10/2020 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu wędkowania na jeziorze Drużno w 2020 roku.

Uchwała nr 11/2020 w sprawie: przeznaczenia środków na budowę 4 ławostołów na stanicy wędkarskiej w Malborku.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 26.09.2020 r.

 Uchwała nr 12/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Uchwała nr 13/2020 w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu PZW w Elblągu w 2021 roku.

Uchwała nr 14/2020 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Okręgowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała nr 15/2020  w sprawie podjęcia się organizacji zawodów ogólnopolskich Grand Prix Polski Teamów w dyscyplinie spinningowej i zgłoszenia propozycji do Głównego Kapitanatu Sportowego.

Uchwała nr 16/2020 w sprawie zakupu sprzętu do organizacji zawodów sportowych oraz wyposażenia sędziów  wędkarskich w ubiory i sprzęt do sędziowania zawodów.

Uchwała nr 17/2020 w sprawie określenia zasad dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych lub udostępnionych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.

Uchwała nr 18/2020 w sprawie zatwierdzenia wzoru zezwolenia na amatorski połów ryb na wodach użytkowanych lub udostępnionych przez OPZW w Elblągu w 2021 roku.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 22.12.2020 r.


Uchwała nr 19/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu podjętych w okresie od 26.09.2020 do 22.12.2020.

Uchwała nr 20/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Okręgu PZW w Elblagu w 2021 r.

Uchwała nr 21/2020 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu PZW w Elblągu na 2021 rok.

Uchwała nr 22/2020 w sprawie ustalenia diet dla członków Prezydium ZO i Przewodniczących OKR i OSK na rok 2021.

Uchwała nr 23/2020 w sprawie likwidacji Koła PZW nr 27 "Mytych" w Elblągu.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 20.02.2021r. 

Uchwała nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO PZW w Elblągu

Uchwała nr 2/2021 w sprawie Ordynacji wyborczej do władz i organów Kół PZW Okregu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu

 Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Elblągu w dniu 17.06.2021r. 

 Uchwała nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 12/2021 do numeru 22/2021.

Uchwała nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznak.

Uchwała nr 5/2021 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej obsługi prawnej Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

Uchwała nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarzadu Okregu PZW w Elblągu za 2020 rok.