fister1

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2021 rok.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2021 ROK.

Pomimo panującej pandemii covid-19 w roku 2021 Okręgowy Kapitanat Sportowy dokonał przygotowania planu pracy oraz terminarza imprez wędkarskich.

Zawody wędkarskie oraz imprezy sportowe zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2021 roku”, który został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu nr 36/2020 z dnia 17.12.2020 r. i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.

Ze względu na panującą pandemię covid-19 oraz obostrzenia rządowe, jak również z powodu warunków atmosferycznych niektóre zaplanowane w terminarzu zawody wędkarskie i imprezy sportowe nie doszły do skutku.

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu poinformował, że w związku z możliwością rozgrywania zawodów wędkarskich od 8 maja 2021 r. podjęliśmy kroki do rozpoczęcia sezonu 2021. Ponieważ planowane do 8 maja 2021 r. zawody zostały odwołane lub przełożone na inne terminy, musieliśmy dokonać korekt Okręgowego Kalendarza Imprez Sportowych. organizowanych przez OKS tj:

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2020 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2020 ROK.

    Zawody wędkarskie oraz imprezy sportowe zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2020 roku”, który został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu  i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.
Niestety z powodu  pandemii COVID-19  oraz wprowadzonych obostrzeń przez Rząd RP, zaplanowane w pierwotnej wersji zawody zostały odwołane. Wpływ na tą decyzję miały również  sugestie i wytyczne Zarządu Głównego PZW, jak również odwołanie wszystkich zawodów wędkarskich rangi Mistrzostw Polski i GPX, w związku z czym OKS podjął decyzję o odwołaniu zawodów eliminacyjnych rangi Mistrzostw Okręgu i GPX Okręgu.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2019 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2019 ROK.

    Zawody wędkarskie oraz imprezy sportowe zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2019 roku”, który został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu nr 53/2018 z dnia 07.12.2018 r. i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.

    Pozostałe przedsięwzięcia w dziale sportowym w 2019 roku realizowano zgodnie z:
a/ terminarzem imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich na 2019 rok:
- dyscyplina spinningowa,

b/ planami posiedzeń Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

c/ planem pracy Wiceprezesa ds. Sportu ZO PZW w Elblągu.

Wszystkie zaplanowane w terminarzu zawody wędkarskie i imprezy sportowe odbyły się bez zakłóceń i planowo oprócz Muchowych Mistrzostw  Okręgu, które nie odbyły się w wyznaczonym terminie z powodu braku wystarczającej ilości zgłoszonych zawodników, która powinna wynosić minimum 10 .

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2018 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2018 ROK.

Zawody wędkarskie oraz imprezy sportowe zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2018 roku”, który został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu nr 1/2019 z dnia 11.01.2018 r. i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.
Pozostałe przedsięwzięcia w dziale sportowym w 2018 roku realizowano zgodnie z:

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2017 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2017 ROK.
Zawody wędkarskie zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2017 roku”, który został zatwierdzony uchwała Prezydium Zarządu Okręgu nr 43/2016 z dnia 29.11.2016 r. i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.
Pozostałe przedsięwzięcia w dziale sportowym realizowano w 2017 roku zgodnie z zatwierdzonym „Planem Pracy Wiceprezesa ds. Sportu Zarządu Okręgu PZW w Elblągu oraz planami posiedzeń Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Okręgowego Kolegium Sędziowskiego.
W terminarzu imprez sportowych Okręgu dokonano czterech zmian, a mianowicie:

Czytaj więcej...