fister1

Komunikat nr 1 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg na rok 2013

 Termin Mistrzostw

– tura I 15.06.2013r

– tura II 16.06.2013r.

Miejsce Mistrzostw

– I tura - rzeka Elbląg - Bulwar

– II tura – rzeka Elbląg - Bulwar

Regulamin zawodów

– zawody rozgrywane w dwóch turach – w kategoriach: kadetów, juniorów, kobiet, seniorów i młodzieży U23 uwaga do klasyfikacji drużynowej nie zalicza się kategorii młodzież U23.

Informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Kwalifikowanego”: - ryby złowione w zawodach zostaną wypuszczone do wody, - wydłuża się czas nęcenia ciężkiego do max 10 minut - siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, o dł. 3 metry.

 

Nagrody:  Puchary, medale – dla trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach. Dyplomy – do VI miejsca włącznie.

Zgłoszenia do zawodów – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2013 do biura ZO PZW Elbląg ul. Sukiennicza 10 na załączonych do komunikatu drukach. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest bezwzględne przedstawienie wraz ze zgłoszeniem protokołu z odbytych Mistrzostw Koła za rok 2013. Zawodnicy bez spełnienia tego formalnego wymogu nie zostaną dopuszczeni do startu w Mistrzostwach.

Prawo startu mają  – zeszłoroczni mistrzowie okręgu we wszystkich kategoriach, – aktualni mistrzowie kół w poszczególnych kategoriach – w kategorii U23 można zgłosić najwyżej sklasyfikowanego zawodnika w przedziale wiekowym 18-23 lata. – zawodnicy wyłonieni w zawodach eliminacyjnych w Klubach – pierwszych 10 zawodników z cyklu Grand Prix 2012. Warunkiem startu wszystkich zgłoszonych zawodników jest udział w zawodach eliminacyjnych Kół i Klubów. Zawodnicy zostają zgłoszeni przez Koła i Kluby. W kategorii kadetów, w przypadku gdy w kole nie wyłoniono mistrza, prawo startu ma najwyżej sklasyfikowany zawodnik w wieku kadeta ( do 14 lat). W kategorii U23, w przypadku gdy w kole nie wyłoniono mistrza, prawo startu ma najwyżej sklasyfikowany zawodnik w wieku 18-23 lata.

Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne Mistrzostw – Koło Elektrociepłownia Elbląg, ZO PZW Elbląg

Główna Komisja Sędziowska powołana przez ZO PZW Elbląg.

Uwagi organizacyjne: 

- Koszty uczestnictwa zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby. 

- W przypadku startu zawodników z listy Grand Prix -koszty posiłku pokrywa ZO.  - Dodatkowe zgłoszenia na miejscu zawodów nie będą przyjmowane.

- Wadium w przypadku składania protestów do Komisji Odwoławczej wynosi 50 PLN.

Program czasowy Mistrzostw: Ważny dla obu tur

6:30 Zbiórka zawodników: – rzeka Elbląg - Bulwar

6:30 - 6:45 Sprawdzanie listy, kontrola prawidłowości zgłoszeń

6:45 - 7:00 Losowanie stanowisk

7:00 - 7:10 Otwarcie Mistrzostw

7:10 – 7:30 Dojazd do stanowisk Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci sygnał).

- drugi sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt,

- trzeci sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,

- czwarty sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,

- piąty sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut, - szósty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.

7:30 – 9:30 Czas przygotowawczy

9:30 – 12:30 Zawody

12:30 – 13:30 Ważenie ryb

13:30 - 14:00

14:00 Posiłek, ogłoszenie wyników I tury zawodów zakończenie zawodów

Tura druga

13:30 – 14:30 Praca Komisji Sędziowskiej, posiłek

14:30 Ogłoszenie wyników zawodów, zakończenie Mistrzostw

 

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA KÓŁ