fister1

Komunikat nr 2 Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Nogatu 2016

Publikujemy wyniki losowania przeprowadzonego w dniu 16.09.2016 r. przez komisję sędziowską w składzie: Zbigniew Chrzanowski - Z-ca Sędziego Głównego, Maciej Smilgin, Iwona Smilgin - Sędziowie Sekretarze.
Uwaga: w dniu 22.09.2016 r. Sędzia Główny zawodów dokona losowania i oznaczenia literowego sektorów co zostanie opublikowane na stronie internetowej Okręgu PZW w Elblągu.

Lista zawodników po losowaniu

Sektor Malbork

Sektor Biała Góra