fister1

Zmiany w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinie spławikowe i feederowej

Uchwała nr 10/V/2022
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 16.05.2022 r.


w sprawie: zmian limitów przynęt i zanęt w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW w dyscyplinie spławikowe i feederowej

Na podstawie § 31 ust. 2 w związku z § 30 pkt 1, 2 i 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
uchwala na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego PZW
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:

§ 1
Zmiany w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w Polskim Związku Wędkarskim
 w części II.2 regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym:

- ust. 4.7.5. otrzymuje brzmienie: „Ogranicza się ilość używanych zanęt na każdą z tur dla jednego zawodnika: weterani, seniorzy, kobiety i młodzież, juniorzy, kadeci do 17 litrów.”
- ust. 4.7.9. otrzymuje brzmienie: „Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym: maksymalnie 0,5 litra ochotki (jokersa w tym 0,25l ochotki haczykowej) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae), które muszą być przedstawione do kontroli w stanie niepociętym.”
§ 2
Zmiany w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w Polskim Związku Wędkarskim
w części II.9 regulamin zawodów w wędkarstwie feederowym (gruntowym) zawierające:

- ust. 7.12.6 otrzymuje brzmienie: „Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 0,5 litra ochotki (jokersa w tym max 0,25l ochotki haczykowej) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae), które muszą być przedstawione do kontroli w stanie niepociętym.”
§ 3
Wykonanie uchwały powierza Kol. Dariuszowi Ciechańskiemu - Wiceprezesowi ZG PZW ds. sportu.
§ 4
Pozostałe zapisy Uchwały nr 326/III/2021 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 marca 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie od dnia 30 maja 2022 r. i podlega przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PZW.

Sekretarz ZG PZW                            Prezes ZG PZW

Dariusz Dziemianowicz                           Beata Olejarz