fister1

Komunikat nr 1 XII Mistrzostw Polski w wędkarstwie brzegowo – plażowym (surfcasting) Łeba 2022


Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 13-15 maja 2022r. brzegowo – plażowe XII Mistrzostwa Polski. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w trzech  turach i trzech sektorach zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW”, na przynęty naturalne. Zawody zaliczane są do cyklu GPP 2022r.
Zawody odbędą się pod patronatem honorowym:
- Burmistrza Miasta Łeba
- Prezesa ZO PZW w Elblągu
 Sponsorzy zawodów:
- Ecofishing, Dave Design Studio Reklamy
 Zawody sędziować będzie Główna Komisja Sędziowska w składzie:
Sędzia główny – Artur Kalinowski – SKK
Zastępca Sędziego Głównego – Ryszard Kisiel – SKK
Sędzia Sekretarz – Maciej Smilgin – SKK
Sekretariat – biuro zawodów – Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK ul.Nadmorska 11 w Łebie
Prawo startu w zawodach mają członkowie PZW zgłoszeni przez macierzyste Okręgi i Kluby PZW, którzy posiadają:
- licencję sportowca PZW
- potwierdzenie opłaty za wędkowanie na wodach morskich
- aktualne badania lekarskie lub podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia

 

Koszty uczestnictwa. Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora. Pełna opłata startowa w wysokości:
Zawodnicy:  430,00 zł brutto
 Trenerzy: 70,00 zł brutto
Opłaty obejmują koszty: diet sędziowskich, obsługi biura zawodów, pozostałe koszty organizacyjne oraz koszty kolacji integracyjnej w dn. 14.05.2022. Koszty noclegu i wyżywienia zawodnicy ponoszą samodzielnie.     
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
- puchary za miejsca 1-3, dyplomy za miejsca 1-6
- tshirt i kubek pamiątkowy z zawodów
- suchy prowiant przed tutami zawodów
 Wpłaty z adnotacją „XII Mistrzostwa Polski \" należy kierować na  
nr konta bankowego PEKAO SA 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 do dnia 06.05.2022. Wszyscy zawodnicy na karcie zgłoszenia zobowiązani są do podania swoich danych oraz zaznaczenia rozmiaru koszulki - M, S, L, XL, XXL, XXXL dla dobrania właściwych rozmiarów dla zawodników i trenerów.
Zgłoszenia zawodników i trenerów wypełnione według załączonego wzoru należy wysyłać pocztą e-mail na adres: sport@pzw.elblag.pl  do dnia 06.05.2022.
W dniu 07.05.2022 zostanie podany komunikat nr 2 dotyczący charakterystyki łowiska i mapą z rozmieszczeniem sektorów.
Biuro zawodów mieścić się będzie w Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK, przy ul.Nadmorska 11 w Łebie,  gdzie również odbędzie się ceremonia otwarcia jak i zakończenia zawodów. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjnych udziela kol. Przemysław Klarecki tel.696 443 582
Proponowane Noclegi: Ośrodk Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK, przy ul.Nadmorska 11, 84-360 Łeba, tel. 59 866 15 73, tel. 509 714 220, opzgornik@wp.pl, www.gornik.pl
Dodatkowe informacje:
- Informujemy, że Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego dopuszczają udział w zawodach młodzież, która nie ukończyła 18 lat oraz kobiety i osoby niepełnosprawne. Dla młodzieży, kobiet i osób niepełnosprawnych nie wydziela się osobnej klasyfikacji – startują w kategorii seniorów. Młodzież do lat 18, jak również osoby niepełnosprawne mogą brać udział w zawodach wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna, który pozostaje cały czas na stanowisku zawodnika do zakończenia każdej tury (opiekun nie bierze udziału w zawodach jako zawodnik) . Zgłaszając młodzież należy dostarczyć zgodę prawnego opiekuna na udział w zawodach.
- Trenerem może być wyłącznie osoba zgłoszona przez macierzysty okręg lub klub PZW zawodnika.
- Losowanie sektorów i wyniki zawodów zostaną przeprowadzone w oparciu o program komputerowy.
- Zawody odbywają się na żywej rybie, zawodnik ma obowiązek posiadać pojemnik-wiadro do przetrzymywania ryb w stanie żywym zapewniającym ich dobrostan.
- Przypominamy, że organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach.
Ryby łowione (punktowane) w zawodach i ich wymiary ochronne to: certa – 30cm,  flądry (gładzica, stornia, zimnica) – 25cm, jaź – 25cm, leszcz – 40cm,  łosoś – 60cm, okoń - 20cm, płoć – 20cm, sieja – 40cm, turbot (skarp, nagład) – 30cm, troć wędrowna – 50cm, węgorz – 50cm, wzdręga – 20cm, belona – bez wymiaru, pstrąg tęczowy – bez wymiaru. Organizator nie zapewnia przynęt dla zawodników.
Miejsce zawodów: terenem rozgrywania zawodów są plaże morza bałtyckiego oraz sektory wyznaczone na plażach w okolicach miejscowości Łeba.

PROGRAM ZAWODÓW
 13 MAJA 2022 ( PIĄTEK)
11:00 – otwarcie biura zawodów  i rejestracja zawodników - OPZ Górnik
12:00 – oficjalne otwarcie zawodów
12:30 – odprawa techniczna, losowanie sektorów i stanowisk
13:00 – przerwa obiadowa
15:00 – dojazd-dojście  zawodników na stanowiska
16:00 – 17:00 przygotowanie na stanowisku
17:00 – 22:00 I tura zawodów
22:00-23:00 – powrót do biura zawodów
23:00 – ogłoszenie wyników po I turze
14 MAJA 2022 ( SOBOTA)
10:00 – dojazd-dojście  zawodników na stanowiska
11:00 – 12:00 okres przygotowawczy na stanowisku
12:00 – 17:00 II tura zawodów
17:00 – 18:00 – powrót do biura zawodów
19:00 – ogłoszenie wyników po II turze

15 MAJA 2022 (NIEDZIELA)
5:00 – dojazd-dojście  zawodników na stanowiska
6:00 – 7:00 przygotowanie na stanowisku
7:00 – 12:00 III tura zawodów
12:00 – 13:00 – powrót do biura zawodów
14:00 – ogłoszenie wyników po III turze
14:30 – Uroczyste zakończenie zawodów: oficjalne ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie pucharów, dyplomów i upominków.
15:00 – Zamknięcie biura zawodów i sekretariatu.

 

Oryginalny Komunikat

Karta zgłoszenia