fister1

Informacja " Feeder Free Style Method"

Otrzymaliśmy informację od Zespołu Sportu przy Zarządzie Głównym PZW o możliwości wyjazdu do Węgier na Mistrzostwa Świata  w nowej dyscyplinie wędkarskiej " Feeder Free Style Method". W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do wędkarzy naszego okręgu o informację, czy jest ktoś zainteresowany takim wyjazdem i uczestnictwem w tych zawodach. Jednocześnie informuję, iz wyjazd nie jest dofinansowywany przez GKS i ZG, ponieważ budżet jest juz rozdysponowany, w związku z czym starujący zawodnicy muszą pokryć koszty wyjazdu sami. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 696 443 582, najpóźniej do 27.07.2021r.

Przemysław Klarecki
wiceprezes ZO ds sportu