fister1

1 okręgowe zawody spinningowe z cyklu „Spinningowy Team Roku 2020”

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że pierwsze okręgowe zawody spinningowe z cyklu „Spinningowy Team Roku 2020” odbędą się 06.09.2020 na rzece Martwej Wiśle w m. Sobieszewo.
Zawody rozgrywane będą z  łodzi w 1 sektorze. Sektor wyznaczony będzie w zależności od ilości łodzi.
Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 5.11.2010 r. w sprawie wyposażenia łodzi wędkarskich w sprzęt ratunkowy.


Program zawodów:
6.30 - zbiórka zawodników w Sobieszewie (u Edka).
6.30 - 7.00 - sprawdzenie listy obecności, otwarcie zawodów, odprawa techniczne.
7.00 - wypuszczanie obsad łodzi co 30 sek.
7.15 - 14.15 – zawody.
14.15 - 14.45 zdanie kart startowych.
14.45 – 15.30 praca Komisji Sędziowskiej, posiłek.
15.30 - ogłoszenie wyników zawodów.


Zapisy teamów - do dnia 02.09.2020 r. do godz. 12.00 – sport@pzw.elblag.pl
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać zezwolenia na wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Gdańsku.


Organizator zawodów zabezpieczy  środki do dezynfekcji oraz  powstrzyma zawodników od gromadzenia się na niewielkiej przestrzeni. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania osobistych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa (maseczki, przyłbice, kominy, lub szaliki i rękawiczki).


Informujemy, że zawodnik wpisując się na listę uczestników zawodów wyraża zgodę na publikacje wyników zawodów na stronie internetowej Okręgu PZW w Elblągu.


Sędzia Główny zawodów – Ryszard Kisiel
Z-ca Sędziego Głównego – Maciej Smilgin
Sędzia Sekretarz - Iwona Smilgin.
Sędziowie Sektorowi – Sławomir Perzyński, Zbigniew Chrzanowski.