fister1

Regulamin Spławikowych Zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu

Regulamin spławikowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.

 

1.Cel organizacji spławikowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:

a)szerokie zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną wędkarstwa spławikowego,

b)pozyskiwanie i przygotowywanie zawodników do uczestnictwa w rywalizacji sportowej,

c)integracja wędkarzy oraz wymiana doświadczeń podczas wspólnego wędkowania,

d)praktyczne poznawanie „Zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW” poprzez udział w zawodach,

2.Spławikowe Grand Prix składa się z 6 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.

3.Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.

4.Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i wagowych, należy do kół, będących współorganizatorami zawodów z cyklu Grand Prix.

5.W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

a)puchar(puchary) ufundowany przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,

b)upominki rzeczowe za miejsca 1-3,

c)dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d)nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

6.Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15). Warunkiem wyodrębnienia w klasyfikacji generalnej danej kategorii wiekowej, jest udział minimum 3 zawodników w poszczególnych zawodach z cyklu Grand Prix.

7.Do klasyfikacji końcowej po 5 zawodach zaliczane będą wyniki 4 (czterech) z 5 pierwszych zawodów z cyklu Grand Prix.

8.Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy. Zawodnik zdyskwalifikowany lub zgłoszony, a nieobecny dodatkowo otrzymuje 1 punkt karny.

9.W klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych, uwzględnia się zawodników, którzy startowali w co najmniej 3 zawodach wędkarskich z całości cyklu.

10. W ostatnich 6 zawodach z cyklu Grand Prix prawo startu otrzymują:

- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- 10 weteranów (55+)najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety wszyscy, biorące udział w cyklu.

11.Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują:

a) tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca

b) puchary za miejsca 1-3,

c) dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

e) dyplomy i upominki rzeczowe dla wszystkich zawodników kategorii U15, U20, U25 startujących w cyklu.

12.Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:

a)seniorzy – od 1-10

b)weteran (55+) – od 1-5

c)kadeci U15, juniorzy U20, młodzież U25 oraz kobiety – wszyscy biorący udział w cyklu Grand Prix

uzyskują prawo startu w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym, pod warunkiem udziału w Spławikowych Mistrzostwach Koła, w którym zawodnik opłacił składki. Zarząd Koła zgłasza mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce druki na zawody.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu