fister1

Sport

REGULAMIN SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU.

1. Cel organizacji spławikowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:
a) szerokie zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną wędkarstwa spławikowego,
b) pozyskiwanie i przygotowywanie zawodników do uczestnictwa w rywalizacji sportowej,
c) integracja wędkarzy oraz wymiana doświadczeń podczas wspólnego wędkowania,
d) praktyczne poznawanie „Zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW” poprzez udział w zawodach.


2. Spławikowe Grand Prix składa się z 5 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.


3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.


4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i wagowych, należy do kół, będących współorganizatorami zawodów z cyklu Grand Prix.


5. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
a) puchar(puchary) ufundowany przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,
b) upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO PZW w Elblągu,
c) nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski.


6. Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran (65+), weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15). Warunkiem wyodrębnienia, w klasyfikacji generalnej danej kategorii wiekowej, jest udział minimum 3 zawodników w poszczególnych zawodach z cyklu Grand Prix.


7. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki z wszystkich 5 zawodów z cyku.


8. Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy


9. W klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych, uwzględnia się zawodników, którzy startowali w co najmniej 3 zawodach wędkarskich z całości cyklu.


10. W ostatnich 53 zawodach z cyklu Grand Prix prawo startu otrzymują:
- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- 5 weteranów (55+) najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- 5 weteranów (65+) najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety - wszyscy biorący udział w cyklu.


11. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują:
a) tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca
b) puchary za miejsca 1-3,
c) dyplomy honorowe za miejsca 1-3,
d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski.
e) dyplomy i upominki rzeczowe dla wszystkich zawodników kategorii U15, U20, U25  startujących w cyklu.


12. Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:
a) seniorzy – od 1-10
b) weteran (55+) – od 1-3
c) weteran (65+) – od 1-3
d) kadeci U15, juniorzy U20, młodzież U25 oraz kobiety – wszyscy biorący udział w cyklu Grand Prix
uzyskują prawo startu w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym, pod warunkiem udziału w Spławikowych Mistrzostwach Koła, w którym zawodnik opłacił składki. Zarząd Koła zgłasza na Mistrzostwa Okręgu - mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce druki na zawody.


13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2022 r.


Okręgowy Kapitanat Sportowy w Elblągu.

Regulamin feederowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.


1.    Cel organizacji feederowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:


a)    promowanie  w kołach PZW dyscypliny feederowej,
b)    przygotowywanie oraz pozyskiwanie zawodników do reprezentowania Okręgu na arenie ogólnopolskiej,
 c)  poprzez udział w zawodach zapoznawanie zawodników  z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego   w dyscyplinie feederowej,
 d)  integracja zawodników naszego Okręgu uprawiających dyscyplinę feederową i wymiana doświadczeń wędkarskich.


2.   Feederowe Grand Prix składa się z 3 jednoturowych zawodów wędkarskich, wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.


3.   Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinie feederowej. Ogranicza się ilość uczestników do 45 zawodników ,decyduję kolejność zgłoszeń.


4.   Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie.


5.   Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i wagowych, należy do kół, będących współorganizatorami zawodów z cyklu Grand Prix.


6.  W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
a)    puchary za miejsca 1-3 ufundowane przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,
b)    nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).
c)    upominki rzeczowe ufundowane przez ZO PZW W Elblągu za miejsca 1-3.


7.  Do klasyfikacji końcowej po 3 zawodach zaliczane będą wyniki  z wszystkich 3 startów zawodów z cyklu Grand Prix.


8.  Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy.


9.  Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu otrzymują:
 a)  tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca
 b)  puchary za miejsca 1-3,
 c)  nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO PZW w Elblągu oraz darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski.


10.  Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, na miejscach od 1 do 10 uzyskują prawo startu w Feederowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym.
Zarząd Koła zgłasza na Mistrzostwa Okręgu - mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl, w zakładce druki na zawody.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2022 r.


 Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu

Rezerwacje łowisk w 2022

           Zarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że wcześniejsza rezerwacja łowiska przez koło PZW nie jest równoznaczna z zezwoleniem na organizację zawodów. Ostateczną decyzję o organizacji zawodów podejmuje Zarząd Koła/Klubu.

organizator zawodów ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność- przebiegu zawodów z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii.

Informujemy że do końca grudnia danego roku rezerwujemy łowiska na zawody okręgowe, od 1 stycznia do końca lutego wody rezerwuja koła i kluby Okregu Elbląskiego PZW, od 1 marca jest możliwość rezerwowania łowisk przez koła i kluby spoza Okręgu PZW w Elblągu.

W wymienionych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń rezerwacji mailem na adres sport@pzw.elblag.pl.

 

Data

Nazwa wody Miejscowość Rezerwujący
29.01.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar - obie strony ZK Pasłęk towarz. feeder.
20.02.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar - obie strony ZK Stegna - otwarte towarz. feederowe
06.03.2022 Rzeka Elbląg Elblag - obie strony ZK WKS Team Garbolino Polska Elbląg- spławik. towarz.
12.03.2022 Rzeka Tuga Żelichowo ZK "Verissa" Pelplin - towarz. spławik.
13.03.2022 Rzeka Tuga Żelichowo ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. towarz.
13.03.2022 Rzeka Pasłeka  Braniewo - za kosciółkiem ZK Sielanka Elbląg - spławik. towarz.
13.03.2022 Rzeka Elblag Elblag - Bulwar ZK Gdansk Port - spławik. towarz.
19.03.2022 Rzeka Tuga Żelichowo ZK WKS Team Garbolino Polska Elbląg- spławik. towarz.
20.03.2022 Rzeka Tuga Żelichowo Okręg PZW Elbląg - spławik. GPO
26.03.2022 Jezioro Mieczowe Orneta ZK Orneta - spławik. towarz.
26.03.2022 Rzeka Elbląg Elbląg- obie strony ZK Pasłęk - otwarte, feeder. towarz.
26.03.2022 Rzeka Szkarpawa Chorążówka ZK nr 7 Sopot - towarz. spławik.
27.03.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Zamech Elbląg - Spławik. MK I tura
27.03.2022 Rzeka Tuga Żelichowo ZK Nowy Dwór Gd. - Spławik MK I tura - GPŻ
27.03.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - przy oczyszczalni ZK Sielanka Elbląg - Spławik. MK I tura
27.03.2022 Rzeka Nogat Kępki - koło sołtysa ZK Policja Elbląg- spławik. grunt. towarz.
27.03.2022

Rzeka Nogat

Malbork - stanica 

ZK Malbork Miasto - sprzątanie brzegów rzeki

02.04.2022 Rzeka Pasłęka Nowa Pasłęka ZK Młynary - towarz.
02.04.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Gronowo Elbl. - Spławik. MK I tura
02-03.04.2022 Kanał Jagielloński Bielnik ZK Tczew Miasto - towarz. spławik. w uzgodnieniu z Kołem Gronowo Elbl.
03.04.2022 Kanał Jagielloński Bielnik ZK Gronowo Elbl. Spławik. MK II tura
03.04.2022  rzeka Elbąg Elbląg - Bulwar Okręg PZW Elblag - towarz. spławik. dla sędziów dyscyplin wędkarskich
03.04.2022 Kanał Elbląski Dłużyna ( biała pompa) ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
03.04.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK Garnizon Malbork - towarz. rozpoczecie sezonu
03.04.2022 Rzeka Tuga Ryki ZK Nowy Dwór Gd.  - Spławik. MK II tura GPŻ
03.04.2022 jeziorko Miejskie Pasłęk ZK Pasłęk - spławik. towarz.
03.04.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo - Łaszka ZK Gdańsk - Wrzeszcz - Spławik. MK I tura nie odbyły się
03.04.2022 Rzeka Tuga Żelichowo ZK Żwirek Pszczółki - spławik. towarz.
09.04.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Elektrociepłownia Elblag - Spławik. MK I tura
09.04.2022 Staw w Bornitach Bornity ZK Orneta - Feeder. MK
09-10.04.2022 Kanał Jagielloński Bielnik ( za mostem w prawo) ZK Tczew Miasto - towarz. feeder.
10.04.2022 jeziorko Miejskie Pasłęk Okręg PZW Elbląg - spławik. GPO
10.04.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - obie strony Okręg PZW Gdańsk - spławik. GPO
10.04.2022 Kanał Jagielloński Bielnik II - przed mostem w prawo ZK Specjal Elbląg - spławik. towarz.
10.04.2022 Rzeka Tyna Raczki - przy pompie ZK ZNP Elbląg - spławik. towarz.
10.04.2022 Rzeka Elbląg  za mostem kolejowym na rozwidleniu z rzeka Tyną ZK Stolpłyt Elbląg - spławik. towarz. 
10.04.2022 Rzeka Tyna Jezioro ZK Policja Elbląg - spławik. grunt. towarz.
10.04.2022 Rzeka Nogat Malbork - parking Kałdowo ZK Malbork Miasto - spławik. towarz.
10.04.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo - Łaszka ZK Gdańsk - Wrzeszcz - Spławik. MK II tura
23.04.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - obie strony Okręg PZW Elbląg - spławik. dla członków uczestników
23.04.2022 Kanał Jagielloński Bielnik II - od pomy w prawo ZK Elbląg Miasto Śródmieście - Spławik. MK
23.04.2022 Jeziorko Miejskie Pasłęk ZK Pasłęk - Spławik. MK I tura
24.04.2022 Zakrzewko I Pasłęk ZK Pasłęk - Spławik. MK II tura
24.04.2022 Rzeka Tuga Ryki ZK Garnizon Malbork - spławk. GPK
24.04.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - od ul. Warszawskiej ZK ZNP Elbląg - Spławik. MK
24.04.2022 Rzeka Nogat Kępki - żwirownia ZK Zamech Elbląg - Spławik. MK II tura
24.04.2022 Kanał Panieński Marzęcino ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. GPŻ
24.04.2022 Kanał Elbląski Dłużyna - za mostem w prawo ZK Młynary - Spławik. MK
24.04.2022 Rzeka Elbląg Kanał Jagielloński - Bielnik II od śluzy w stronę Elbląga (300 metrów) ZK Stolpłyt Elbląg - Spławik. MK
24.04.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Sielanka Elbląg - Spławik. MK II tura
24.04.2022 Kanał Elbląski Dłużyna - pod mostem w lewo ZK Policja Elbląg - Spławik. MK
24.04.2022 Kanał Jagiellonski Bielnik II  - przed mostem w prawo do śluzy ZK Orneta - Spławik. MK
24.04.2022 Jezioro Jerzewo Brachlewo ZK Kwidzyn - Spławik. MK
24.04.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo - kobyla Kępa ZK Stegna - Spławik. MK
24.04.2022 Rzeka Tyna Jezioro - na lewo od mostu ZK Malbork Miasto - Spławik. MK
24.04.2022 Rzeka Balewka Krzewsk( przed mostem w prawo) ZK Energetyk Elblag - Spławik. MK I tura
24.04.2022 Rzeka Balewka Krzewsk ( przed mostem i za mostem lewa strona w strone Drużna) ZK Dzierzgoń - Spławik. MK
24.04.2022 Rzeka Tyna Jezioro ( przed mistem w prawo) ZK Stare Pole - Spławik. MK
24.04.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo - Łaszka ZK Sztutowo - Spławik. MK I tura
24.04.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK Nr 25 Sztum - spławik. towarz.
24.04.2022 Rzeka Tuga Żelichowo ZK Pruszcz Gdański - towarz. spławik. 
24.04.2022 Rzeka Tyna Jezioro ( przed mostem w prawo) ZK Stare Pole - festyn dla dzieci po zawodach o MK
30.04.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Elektrociepłownia Elbląg - Spławik. MK II tura
01.05.2022 Rzeka Nogat Letniki Okreg PZW Elbląg Teamowe GPO z łodzi
01.05.2022 Rzeka Nogat Brama ZK Zamech Elbląg - Spinning. MK I tura
01.05.2022 Rzeka Nogat Bielnik ( przy moscie po prawej stronie) ZK Energetyk Elbląg - Spinning. MK z łodzi
01.05.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo ZK Sztutowo - Soinning. MK I tura
01.05.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 9 Sztum - tow. metoda dowolna
01.05.2022 Rzeka Nogat Malbork - stanica ZK Malbork Miasto - towarz. spinning. z łodzi
01.05.2022 Rzeka Tuga Nowy Dwór Gd. ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. dla dzieci
03.05.2022 Rzeka Nogat Malbork - marina ZK Garnizon Malbork - spinning. teamy GPK - z łodzi
03.05.2022 Rzeka Nogat Ząbrowo - Letniki ZK Stare Pole - Spinning. MK
03.05.2022 Kanał Jagielloński Bielnik ZK Gdańsk Wrzeszcz - Spławik. MK I tura
07.05.2022 Kanał Jagielloński Bielnik ZK Tczew Miasto - towarz. feeder.
07.05.2022   Rzeka Elbąg Elbląg - obie strony   Okręg PZW Elblag - Spławik. MO
08.05.2022    Rzeka Elbąg Elbląg - obie strony  Okręg PZW Elblag - Spławik. MO
08.05.2022 Kanał Jagielloński Bielnik ( za mostem w prawo) ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
08.05.2022 Rzeka Balewka Krzewsk - cztery strony ZK Specjal Elbląg - spinning. towarz.
08.05.2022 Rzeka Nogat Jazowa ZK Stolpłyt Elbląg - Spinning MK z łodzi
08.05.2022 Rzeka Dzierzgoń Dzierzgonka ZK ZNP Elblag - spławik. towarz.
08.05.2022 Rzeka Nogat Malbork - stanica ZK Malbork Miasto - spinning. teamy. towarz.
08.05.2022 Jezioro Sowica Prabuty ZK Prabuty - Spławik. Feeder. MK
08.05.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 25 Sztum - Spławik. MK
08.05.2022 Jezioro Burgale Burgale ZK Susz Twister - towarz. spinning z łodzi
14.05.2022 Rzeka Balewka Krzewsk ZK Elektrociepłownia Elbląg - spinning. GPK
14.05.2022 Rzeka Nogat Letniki ZK Orneta - spinning. z łodzi
14.05.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZNP - Mistrzostwa Polski Nauczycieli
14.05.2022 Kanał Jagielloński Bielnik - za mostem w prawo ZK "Verissa" Pelplin - towarz. feeder.
14.05.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Łaszka ZK Tczew Miasto - towarz. spławik.
14-15.05.2022 Rzeka Nogat Malbork - parking Kałdowo ZK Garnizon Malbork - Spławik. MK
15.05.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar (od mostu drogowego do prokuratury) ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
15.05.2022 Rzeka Nogat Kępki - za kościołem ZK Specjal Elbląg - Spławik. MK
15.05.2022 Rzeka Pasłęka  aleja topolowa  ZK Zamech Elbląg - MOP 83 - spławik. 
15.05.2022  Zakrzewko II  Pasłęk  ZK Pasłęk - Feeder. MK 
15.05.2022 Kanał Jagielloński Bielnik II przy bramie  ZK Stolpłyt Elblag - Feeder. MK I tura
15.05.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo - Kobyla Kępa ZK Stegna - Feeder. MK
15.05.2022 Rzeka Nogat Malbork - stanica ZK Malbork Miasto - Teamowe MK - z łodzi
 15.05.2022 Rzeka Tyna  Raczki  przed mostem w prawo  ZK Energetyk Elbląg - Spławik. MK II tura 
15.05.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo - Łaszka ZK Sztutowo - Spławik. MK II tura
15.05.2022 Rzeka Nogat brama ZK Młynary - Spinning MK z brzegu
21.05.2022 Rzeka Elblag Elbląg - Bulwar - obie strony Okręg PZW w Elblagu - zawody dla dzieci ze szkół podstawowych
21.05.2022 Rzeka Nogat Letniki ZK Garnizon Malbork - Spinning. Teamowe MK
21.05.2022 Rzeka Tyna Jezioro ZK Elektrociepłownia  - spławik. towarz.
21.05.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Łaszka ZK Tczew Miasto - towarz. spłąwik.
22.05.2022 Rzeka Nogat Malbork (marina) ZK Garnizon Malbork - Spinning. Teamowe MK
22.05.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo - przy moście 4 strony ZK Specjal Elbląg - Spinning. MK
22.05.2022 Kanał Jagielloński Bielnik ZK ZNP Elbląg - spławik. towarz.
22.05.2022 Rzeka Balewka Krzewsk ZK Zamech Elbląg - Spinning. MK II tura
22.05.2022 Rzeka Nogat Kępki - za kościołem ZK Stolpłyt Elblag - Feeder. MK II tura
22.05.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Sielanka Elbląg - Feeder. MK I tura
22.05.2022 Kanał Elbląski Dłuzyna - od mostu w lewo ZK Młynary - spławik. towarz.
22.05.2022 Rzeka Tyna Jezioro - obie strony ZK Policja Elbląg - spinning. towarz.
28.05.2022 Rzeka Elbląg Elblągu - przy oczyszczalni ZK Elektrociepłownia Elbląg - spinning GPK
28.05.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Gronowo Elbl. - spławik GPK
28.05.2022 Staw Piekiełko Braniewo Firma MPEC Braniewo - spławik. towarz.
29.05.2022 Rzeka Nogat Jazowa Okreg PZW Elbląg Teamowe GPO z łodzi
29.05.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar (od mostu drogowego do prokuratury) ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
29.05.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar - od prokuratury do kładki ZK Zamech Elbląg - spławik. GPK
29.05.2022 Rzeka Nogat Kępki ZK Stolpłyt Elbląg - Spinning. MK z łodzi II tura
29.05.2022 Rzeka Szkarpawa Rybina ZK Stegna - Spinning. MK z łodzi
29.05.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK Malbork Miasto - Feeder. MK
29.05.2022 Kanał Jagielloński przy ujściu do Nogatu ZK Żwirek Pszczółki - towarz. spławik.
29.05.2022 Rzeka Dzierzgoń Dzierzgonka ZK Energetyk Elblag - towarz. spinning. z brzegu
29.05.2022 Jezioro Sowica Prabuty ZK Prabuty- spławik. Dzień Dziecka
29.05.2022 Zakrzewko II Pasłęk ZK Pasłęk - spławik. dla dzieci
04.06.2022  Rzeka Elbąg  Elbląg - obie strony   Okręg PZW Elblag - Spławik. MO 
05.06.2022   Rzeka Elbąg Elbląg - obie strony   Okręg PZW Elblag - Spławik. MO 
04.06.2022 Jezioro Wandowo  Wandowo ZK Kwidzyn - spławik. z okazji Dnia Dziecka
05.06.2022 Jezioro Dąbrówka Dąbrówka Malborska ZK Garnizon Malbork - spinning. teamy GPK
05.06.2022 Rzeka Szkarpawa Chełmek ZK Policja Elblag - spinning. towarz.
05.06.2022 Rzeka Nogat Malbork - parking Kałdowo ZK Malbork Miasto - spławik. dla dzieci
05.06.2022 Rzeka Balewka Krzewsk - przed mostam w prawo i za mostem w lewo ZK Dzierzgoń - zawody dla dzieci
05.06.2022 Jezioro Sztumskie Sztum ZK nr 9 Sztum - zawody dla dzieci
05.06.2022 rzeka Nogat Ząbrowo - Letniki ZK Stare Pole - Spinning. MK Teamy z łodzi
05.06.2022 Jezioro Sowica Prabuty ZK Prabuty - Spinning. MK
05.06.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 25 Sztum - spławik. Dzień Dziecka
11.06.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - obie strony ZK Malbork Miasto - spławik. towarz.
11.06.2022 Jezioro Mieczowe Orneta ZK Orneta - spławik. towarz.
12.06.2022 Jezioro Sowica Prabuty ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
12.06.2022 Rzeka Balewka Krzewsk - obie strony od mostu ZK ZNP Elblag - spławik. towarz.
12.06.2022  Rzeka Nogat  Piaskownia  ZK Nowy Dwór Gd. - spławik GPŻ 
12.06.2022 Jezioro Kucki Klecewskie Jaromierz ZK Kwidzyn - Spinning. MK z łodzi
12.06.2022 Rzeka Elbląg Elblag - Bulwar ZK Pruszcz Gdański - towarz. spławik. feeder.
12.06.2022  Staw w Braniewie Braniewo ul. Długa ZK Szyleny - spławik. towarzys.
18.06.2022 Rzeka Dzierzgoń rozwidlenie z rzeką Balewką Okręg PZW Elbląg - spławik. dla szkółki wędkarskiej
19.06.2022  rzeka Elbląg Elbląg obie strony Okręg PZW Elbląg, ZK Pasłęk. - feeder. GPO
19.06.2022 Rzeka Balewka Krzewsk ZK Stolpłyt Elbląg - spławik. towarz.
19.06.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 25 Sztum - Spinning. MK I tura
19.06.2022 Jezioro Kucki-Kleczewskie Jaromierz ZK Kwidzyn - Spinning MK z łodzi
19.06.2022 stawy  Minieta ZK Dzierzgoń - spławik.towarz.
25.06.2022 Rzeka Tyna Raczki ZK Elektrociepłownia Elbląg - spinning GPK
25-26.06.2022 Zakrzewko I Pasłęk ZK Pasłęk - spławik. nocne, maraton wędkarski
25-26.06.2022 Jezioro Balewo Balewo ZK nr 25 Sztum - spławik. grunt. nocne
26.06.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar (od mostu drogowego do prokuratury) ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
26.06.2022 Rzeka Balewka Krzewsk - za mostem w lewo ZK Specjal Elbląg - spławik. towarz.
26.06.2022 Rzeka Nogat brama ZK Zamech Elbląg - spinning GPK
26.06.2022 Rzeka Elbląg  Elbląg  - od Prokuratury do pomostu żeglugi  ZK Sielanka Elbląg - Feeder. MK II tura
26.06.2022 Rzeka Nogat Malbork - parking Kałdowo ZK Malbork Miasto - spławik. towarz.
26.06.2022 Jezioro Sowica  Prabuty ZK Prabuty - towarz. 
26.06.2022 Kanał Jagielloński przy bramie ZK nr 34 - spławik. towarz.
26.06.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 9 Sztum- Spławik. MK
02.07.2022 Rzeka Elbląg Elblag - obie strony ZO PZW Elblag - zawody spławikowe dla dzieci "Czyste Wody - Zdrowe Ryby"
03.07.2022 Jezioro Wandowo Wandowo ZK Kwidzyn - Feederowe MK
03.07.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 9 Sztum - towarz.
09-10.07.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK Malbork Miasto - towarz. grunt. nocne
09-10.07.2022 Jezioro Mieczowe Orneta ZK Orneta - spławik. towarz.
10.07.2022 Staw Piekiełko Braniewo Okręg PZW w Elblągu - integracyjne dla dzieci i rodzin
10.07.2022 Rzeka Nogat Malbork ZK Garnizon Malbork - spławik. GPK
10.07.2022 Rzeka Nogat Żwirownia ZK Sielanka Elbląg - spławik. feeder. towarz.
10.07.2022 Rzeka Szkarpawa Chełmek ZK Elektrociepłownia Elbląg - spinning GPK
10.07.2022 Jezioro Sowica Prabuty ZK Prabuty - spławik. grunt. drużynowe, otwarte
16.07.2022 Rzeka Nogat Kępki ZK Elektrociepłownia Elbląg - Feederowe MK I tura
16.07.2022 Rzeka Elblag Elbląg - Bulwar - obie strony Firma Sars - spławik. komerc.
16-17.07.2022 Jezioro Mieczowe Orneta ZK Orneta - maraton gruntowy I tura
17.07.2022 Rzeka Nogat Piaskownia ZK Nowy Dwór Gd. - Feeder. MK
17.07.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - przy oczyszczalni ZK Młynary - feeder. towarz.
17.07.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Policja Elblag - spławik. towarz.
24.07.2022 Jezioro Bornity Bornity ZK Zamech Elbląg - towarz. metoda dowolna
24.07.2022 Zakrzewko I Pasłęk ZK Pasłęk - spławik. towarz.
24.07.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 25 Sztum - Feeder. MK
24.07.2022 Jezioro Sztumskie Sztum ZK nr 9 Sztum - towarz.
30.07.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - przy oczyszczalni ZK Elektrociepłownia Elblag - Feeder. MK II tura
06.08.2022  Rzeka Elbąg   Elbląg - obie strony Okręg PZW Elblag - Feeder. MO 
07.08.2022  Rzeka Elbąg  Elbląg - obie strony  Okręg PZW Elblag - Feeder. MO  
07.08.2022 Jezioro Sowica Prabuty ZK Prabuty - Towarz. spławik. grunt.
13.08.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Elektrociepłownia - spławik. towarz.
13-14.08.2022 Jezioro Mieczowe Orneta ZK Orneta - maraton gruntowy II tura
13-14.08.2022 Jezioro Wandowo Wandowo ZK Kwidzyn - spławik. grunt. dzienno nocne
13-14.08.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 25 Sztum - towarz. teamowe gruntowe nocne
14.08.2022 Rzeka Balewka Krzewsk (od mostu w prawo) ZK Policja Elblag - spławik. grunt. towarz.
14.08.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - przy oczyszczalni ZK Malbork Miaasto - spławik. towarz.
20.08.2022 Jezioro Sowica Prabuty ZK Kwidzyn - trójmecz spławik.
21.08.2022 Jezioro Sztumskie Sztum ZK nr 9 Sztum - towarz.
27.08.2022 Jezioro Mieczowe Orneta ZK Orneta - spławik. towarz.
28.08.2022 Rzeka Tyna Raczki - przy pompie ZK ZNP Elbląg - spławik. towarz.
28.08.2022 Rzeka Nogat Malbork - parking Kałdowo Zk MAlbork Miasto - towarz. grunt.
28.08.2022 Jezioro Sztumskie Sztum ZK nr 9 Sztum - spław. towarz
28.08.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Zamech Elbląg - spławik. towarz.
04.09.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - przy oczyszczalni/Elbląg obie strony Okręg PZW Elbląg - feeder. GPO
04.09.2022 Rzeka Nogat Letniki ZK Garnizon Malbork - spinning. teamy GPK
04.09.2022 Jezioro Martwe Zajaczkowo - smoki ZK Specjal Elbląg - spinning. towarz.
04.09.2022 Rzeka Balewka Krzewsk - strona prawa przed mostem ZK Gronowo Elbl. - spławik. GPK
04.09.2022 Jezioro Sztumskie Sztum ZK nr 9 Sztum - spław. towarz.
10.09.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Elektrociepłownia Elblag - spławik. towarz.
10.09.2022 Kanał Jagielloński Bielnik ZK Tczew Miasto - towarz. feeder.
11.09.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - przy oczyszczalni Okręg PZW Elbląg - spławik. GPO
11.09.2022 Rzeka Nogat ujście Kanału Jagiellońskiego ZK ZNP Elbląg - towarz. metoda dowolna
11.09.2022 Rzeka Tyna Raczki- przed mostem w lewo ZK Policja Elbląg - spławik. grunt. towarz.
11.09.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Braniewo - feeder. towarz.
11.09.2022 Jezioro Kucki Klecewskie Jaromierz ZK Kwidzyn - spinning. z łodzi towarz.
11.09.2022 Jezioro Sowica Prabuty ZK Prabuty - Teamowe Spinning. MK
11.09.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 25 Sztum - spław. towarz.
11.09.2022  Jezioro Sztumskie Sztum ZK nr 9 Sztum - spław.towarz.
17.09.2022 Rzeka Elbląg Nowakowo ( za mostem w lewo) ZK Elbląg Miasto Śródmieście - spławik. towarz.
17.09.2022 Rzeka Elblag Elbląg - Bulwar ZK Młynary - spławk. towarz.
17-18.09.2022 Jezioro Sowica Prabuty ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
18.09.2022 Rzeka Elbląg Nowakowo ZK Garnizon Malbork - spławik. GPK
18.09.2022 Rzeka Elblag Elbląg - oczyszczalnia ZK Specjal Elbląg - spławik. towarz.
18.09.2022 Rzeka Balewka Krzewsk - prawa strona przed mostem ZK Stolpłyt Elbląg - spławik. towarz.
18.09.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo - Kobyla Kępa ZK Stegna - spłwik. towarz.
18.09.2022 Rzeka Nogat Wierciny ZK Policja Elbląg - spinning. z łodzi
18.09.2022 Rzeka Nogat Malbork - stanica ZK Malbork Miasto - towarz. teamowe
18.09.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - obie strony Okręg PZW w Elblągu - spławik. międzyokręgowe dla dzieci i młodzieży
24.09.2022 Rzeka Elbląg Elblag - obie strony ZK Zamech E-g spławik. GPK
25.09.2022 Rzeka Nogat Malbork - stanica wędkarska Okreg PZW Elbląg Teamowe GPO z łodzi
24-25.09.2022 Jezioro Mieczowe Orneta ZK WKS Warmiński Feeder Team Olsztyn - towarz. feeder.
25.09.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar (od mostu drogowego do prokuratury) ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
25.09.2022 Rzeka Nogat brama ZK Zamech Elbląg - spinn9ing GPK
25.09.2022 Rzeka Elbląg   Elbląg - przy oczyszczalni ZK Stolpłyt Elbląg - spławik. towarz. 
01.10.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Gronowo Elbl. - spławk. GPK
02.10.2022   Jeziorko Miejskie Paslęk  Okręg PZW Elblag - towarz. met. dowolna 
02.10.2022 Rzeka Nogat Jazowa Okręg PZW Gdańsk - spinning. GPO - z łodzi
02.10.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Nowy Dwór Gd. feeder. towarz.
02.10.2022 Rzeka Nogat Letniki ZK Energetyk Elbląg - Spinning. MK II tura z łodzi
08-09.10.2022 Rzeka Elbląg Elbląg- Bulwar obie strony Łowisko Net
09.10.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - przy oczyszczalni ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
09.10.2022 Rzeka Nogat Jazowa ZK Nowy Dwór Gd. - spinning, teamy z łodzi
09.10.2022  Rzeka Szkarpawa  Chełmek  ZK Policja Elbląg - spinning. towarz. 
09.10.2022 Rzeka Balewka Krzewsk - obie strony ZK Gronowo Elbl. spławik. towarz.
09.10.2022 Jezioro Sztumskie Sztum ZK Malbork Miasto - towarz. spinning. z brzegu
09.10.2022 Rzeka Nogat Ząbrowo - Letniki ZK - spinning. towarz.
09.10.2022 Rzeka Nogat Biała Góra ( Uśnice) ZK nr 9 Sztum - spinning z łodzi
15.10.2022 Kanał Jagielloński Bielnik - za mostem w prawo ZK "Verissa" Pelplin towarz. spławik.
15.10.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Orneta - spławik. towarz.
16.10.2022  Rzeka Elbląg   Elbląg - obie strony Okręg PZW Elbląg - spławik. GPO 
16.10.2022 Rzeka Tyna   ZK ZNP Elbląg - spinning. towarz.
16.10.2022 Jezioro Barlewickie Sztum ZK nr 9 Sztum - towarz.
22.10.2022 Jezioro Martwe Jelenia Dolina ZK Elektrociepłownia Elbląg - towarz. metoda dowolna
23.10.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar (od mostu drogowego do prokuratury) ZS "Rzemieślnik" - spławik. towarz.
23.10.2022 Rzeka Tyna Raczki - wszystkie strony ZK Specjal Elbląg - spinning. towarz.
23.10.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar - od prokuratury do kładki ZK Zamech Elbląg - spławik. GPK
23.10.2022 Zakrzewko I Pasłęk ZK Pasłęk - towarz. metoda dowolna
23.10.2022 Rzeka Balewka Krzewsk ZK Stolpłyt Elbląg - Spinning MK z brzegu I tura
23.10.2022 Rzeka Elbląg Elbląg - przy oczyszczalni ZK Sielanka Elbląg - spławik. feeder. towarz.
23.10.2022 Rzeka Szkarpawa Rybina ZK Stegna - spinning. teamy z łodzi
23.10.2022 Rzeka Tyna Jezioro ZK Policja Elbląg - spławik. grunt.
23.10.2022 Rzeka Nogat Malbork - parking Kałdowo ZK Malbork Miasto - spławik. towarz.
23.10.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Łaszka ZK Tczew Miasto - towarz. spławik. feeder.
30.10.2022 Rzeka Nogat brama ZK Zamech Elbląg - spinning. GPK
30.10.2022 Rzeka Elbląg Elblag - Bulwar ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. GPŻ
30.10.2022 Rzeka Nogat Letniki ZK Pasłęk - Spinning. teamy MK + Memoriał Grzegorza Zygaryna
30.10.2022 Rzeka Wisła Królewiecka Sztutowo ZK Gdańsk Śródmieście - otwarte zawody spinningowe
05.11.2022 Rzeka Elbląg  Elbląg - Bulwar  ZK "Verissa" Pelplin towarz. spławik.

06.11.2022 

Rzeka Elbląg  Elbląg - obie strony  Okręg PZW Elbląg - feeder. GPO 

06.11.2022

Rzeka Nogat Malbork - marina ZK Garnizon Malbork - spinning. teamy GPK

06.11.2022

Rzeka Nogat Wierciny ZK Policja Elblag - spinning. z łodzi

11.11.2022

Rzeka Nogat Bielnik ZK Sielanka Elbląg - spinning teamy z łodzi

11.11.2022

Rzeka Nogat Malbork - stanica ZK Malbork Miasto - towarz. spinning. team.

11.11.2022

Jezioro Sowica Prabuty ZK Prabuty - spinning. towarz.

11-13.11.2022

Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar - obie strony ZK WKS Team Garbolino Polska Elbląg - spław. towarz.

13.11.2022

Rzeka Nogat ujście Kanału Jagiellońskiego ZK Zamech Elbląg - towarz. metoda dowolna

13.11.2022

Kanał Panieński Marzęcino ZK Nowy Dwór Gd. - spinning GPŻ

13.11.2022

Rzeka Balewka Krzewsk ZK Stolpłyt Elbląg - Spinning MK z brzegu II tura

13.11.2022

Rzeka Nogat Bielnik ZK Sielanka Elbląg - spinning teamy z łodzi

13.11.2022

Rzeka Nogat Uśnice ZK nr 25 Sztum - spinning. towarz.

19-20.11.2022

Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar - obie strony ZK WKS Team Garbolino Polska Elbląg- spławik. towarz.

20.11.2022

Rzeka Nogat Letniki KWS Okoń Olsztyn - spinning z łodzi

26.11.2022

Rzeka Elbląg Elbląg - od ul. Warszawskiej ZK Elektrociepłownia Elblag - feeder. towarz.

26.112022

Rzeka Elbląg Elbąg - Bulwar+ Wybrzeże Gdańskie Łowisko Net

27.11.2022

Rzeka Elbląg Elblag - Bulwar ZK Zamech Elbląg - spławik. towarz.

03-04.12.2022

Rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar - obie strony ZK WKS Team Garbolino Polska Elbląg - spławik. towarz.

04.12.2022

Jezioro Sowica Prabuty ZK Prabuty - spinning. towarz.

Aktualizacja 20.06.2022 r.

Biuro ZO PZW w Elblągu zastrzega sobie możliwość zmian miejsca i terminów zawodów.

07.05.2022   rzeka Elbąg Elbląg - obie srony   Okręg PZW Elblag - Spławik. MO

Wyniki 3 Spławikowych Zawodów Okręgowych z cyklu Grand Prix 2021

Wyniki Spławikowych Zawodów Okręgowych z cyklu Grand Prix 2021 zorganizowanych przez OKS w Elblągu rozegranych w dniu26.09.2021 r.na rzece Elbląg w Elblągu (przy oczyszczalni)

Klasyfikacja po 3 zawodach

Podkategorie