fister1

Sport

Okręgowy Kapitanat Sportu Informuje.

W związku z decyzją Głównego Kapitanatu Sportowego z dnia 8.06.2020 r. o nie organizowaniu w 2020 roku mistrzostw Polski w żadnej dyscyplinie wędkarskiej,  terminarz imprez okręgowych zatwierdzony przez OKS w dniu 4.06.2020 roku musi również ulec zmianie.

Zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie do dnia 15.06.2020 roku.

Informacja ZG w sprawie organizacji zawodów wędkarskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z kierowanymi z Waszej strony pytaniami dotyczącymi przesłanego w dniu 30.05.2020 Komunikatu w sprawie organizowania wędkarskich zawodów sportowych, przesyłam poniżej, jako uzupełnienie treść wykładni prawnej przygotowanej przez Radcę prawnego ZG PZW.

Wskazana w Komunikacie możliwość organizowania wędkarskich zawodów sportowych wynika  z treści par. 6 ust. 10 punkt 2 oraz ust. 12 punkt 1 ppkt a-e oraz punkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 opublikowanego w Dz.U. 2020 poz. 964 .

Przywołany par. 6 ust. 10 punkt 2 Rozporządzenia ustanawia możliwość zorganizowania  i przeprowadzenia przez jednostki organizacyjne PZW zawodów sportowych pod warunkiem, że max. liczba uczestników nie przekroczy 150 osób bez udziału publiczności.

Zgodnie z treścią par. 6 ust. 12 pkt 1 ppkt a-e  i pkt 2 organizator wydarzenia sportowego w tym wypadku zawodów sportowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników i organizację zawodów uwzględniającą zachowanie reżimu sanitarnego.

Tekst rozporządzenia http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/964

Komunikat w sprawie rozgrywania wędkarskich zawodów sportowych

W świetle uregulowań prawnych zawartych w opublikowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z dn.29.05.2020 r., Poz. 964) informujemy, że możliwe staje się organizowanie wędkarskich zawodów sportowych.

Za ich organizację i bezpieczeństwo uczestników odpowiada organizator na poziomie jednostki organizacyjnej PZW, tj. Prezes Okręgu, Prezes Koła, Prezes Klubu Sportowego, przewodniczący sekcji.

Szanowne Koleżanki i Koledzy pamiętajmy, że znoszenie kolejnych ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętajmy m.in. o zachowaniu bezpiecznych odległości, maseczek i środków dezynfekujących. Dbajmy o siebie i innych.

Teodor Rudnik
Prezes ZG PZW

Tekst rozporządzenia http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/964

ODWOŁANIE ZAWODÓW - GPP 2020, elimin. do GPP 2021, PP, we wszystkich dyscyplinach, do końca roku

W związku z zaostrzeniem od dnia 1 kwietnia przepisów dotyczących możliwości przebywania
w przestrzeni publicznej oraz z narastającym tempem wzrostu pandemii koronawirusa, mając
na uwadze dbałość o zdrowie i życie zawodników, organizatorów oraz sędziów, Główny Kapitanat Sportowy PZW po konsultacjach z organizatorami zawiesza do dnia 30 czerwca 2020 roku wszelkie projekty dotyczące sportu wędkarskiego w PZW na szczeblu krajowym.

W związku ze znaczącym spadkiem członków PZW w 2020 roku, zmniejszonymi wpływami składek, a co za tym idzie mniejszymi środkami na sport, a także w celu stworzenia równych warunków startu wszystkim zawodnikom, którzy z powodu pandemii z różnych przyczyn osobistych, finansowych czy zawodowych nie będą mogli uczestniczyć w tym roku w zawodach, GKS zawiesza wszystkie zawody z cyklu Grand Prix Polski 2020, eliminacje do GPP 2021 oraz Pucharu Polski 2020 do końca roku we wszystkich dyscyplinach. Więcej informacji w ząłaczonym piśmie Ldz. Sport - 2/IV/2020.

 

Odwołanie zawodów - pismo oficjalne GKS

Odwołanie zawodów wędkarskich

W związku z zagrożeniem koronawirusem Covid-19 oraz na podstawie oficjalnej rekomendacji Polskiego Rządu  oraz  Ministerstwa Sportu o "odwołaniu lub przełożeniu na późniejszy termin wszelkich imprez sportowych, zgrupowań reprezentacji i wyjazdów zagranicznych"  oraz zgodnie z sugestią Głównego Kapitanatu Sportowego przy ZG PZW w Warszawie, Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, w trosce o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i organizatorów, postanowiło odwołać, w terminie do końca kwietnia 2020 roku, wszelkie zawody wędkarskie wynikające z terminarza imprez okręgowych.

Czytaj więcej...

Podkategorie