fister1

Sport

Losowanie numerów startowych łodzi na 14-15.08 Teamowe Mistrzostwa Okręgu.

Losowanie numerów startowych łodzi na 14-15.08 Teamowe Mistrzostwa Okręgu.

Informacja " Feeder Free Style Method"

Otrzymaliśmy informację od Zespołu Sportu przy Zarządzie Głównym PZW o możliwości wyjazdu do Węgier na Mistrzostwa Świata  w nowej dyscyplinie wędkarskiej " Feeder Free Style Method". W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do wędkarzy naszego okręgu o informację, czy jest ktoś zainteresowany takim wyjazdem i uczestnictwem w tych zawodach. Jednocześnie informuję, iz wyjazd nie jest dofinansowywany przez GKS i ZG, ponieważ budżet jest juz rozdysponowany, w związku z czym starujący zawodnicy muszą pokryć koszty wyjazdu sami. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 696 443 582, najpóźniej do 27.07.2021r.

Przemysław Klarecki
wiceprezes ZO ds sportu

Komunikat nr 2 Teamowe Grand Prix Okręgu 25.07.2021 r.

OKS informuje, że sektor na zawody w dniu 25.07.2021 na rzece Martwej Wiśle został ustanowiony od mostu w Sobieszewie do rozwidlenia Błotnik – Przegalino.
Ze względu na błąd przy rejestrowaniu teamów na zawody w dniu 25.07.2021 r. zaistniała konieczność uzupełnienia startujących teamów i  powtórnego losowania numerów startowych łodzi.
Za pomyłkę serdecznie przepraszam
Sędzia Sekretarz – Iwona Smilgin
Poniżej publikujemy losowanie numerów startowych łodzi.

Losowanie nr łodzi

Organizacja zawodów wędkarskich do 25 kwietnia 2021 r.

W związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2021 r. poz. 700, Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Główny Kapitanat Sportowy PZW informuje, że dodanie w w/w Rozporządzeniu zapisu w § 9 ust. 16a  nie zmienia dotychczasowych ograniczeń w rozgrywaniu zawodów wędkarskich, co oznacza że do dnia 25 kwietnia 2021 r. rozgrywanie takich zawodów jest niezgodne z prawem.

W momencie ukazania się nowego Rozporządzenia w tej sprawie, niezwłocznie poinformujemy o wprowadzonych zmianach i ewentualnej możliwości rozgrywania zawodów wędkarskich, lub dalszym zakazie ich rozgrywania.


Jednocześnie informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi  na przesłane pisma do Kancelarii Prezydenta RP, Premiera Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości organizacji zawodów przez PZW. 

źródło: www.pzw.org.pl

Komunikat w sprawie organizacji i odwołania zawodów wędkarskich

Koleżanki i koledzy wędkarze.

    Na chwilę obecną przepisy i ich interpretacja nie jest zdecydowanie jasna co do organizacji zawodów wędkarskich, dowodem czego są skierowane w dniu 01 marca 2021 przez Główny Kapitanat Sportowy  do  Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego  i  Pana Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego pisma z wnioskiem oraz prośbą  dotyczącą możliwości rozgrywania zawodów wędkarskich. Przedstawiono w nich również charakterystykę  organizacji i przebiegu zawodów, w trakcie których obligatoryjnie zachowany jest dystans społeczny i  odbywają się one na terenach otwartych bez  konieczności  wszelkiego rodzaju form zgromadzeń, itp.
    W związku z panującą sytuacją pandemiczną w kraju oraz panującymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi organizacji zgromadzeń   publicznych, w których może uczestniczyć max. 5 osób, a dotyczy to między innymi również organizacji zawodów wędkarskich i idąc śladem Zarządu Głównego PZW oraz Głównego Kapitanatu Sportowego jesteśmy zmuszeni odwołać zaplanowane w miesiącu kwietniu zawody wędkarskie, czyli:

Czytaj więcej...

Podkategorie