fister1

Sport

Zmiany w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinie spławikowe i feederowej

Uchwała nr 10/V/2022
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 16.05.2022 r.


w sprawie: zmian limitów przynęt i zanęt w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW w dyscyplinie spławikowe i feederowej

Na podstawie § 31 ust. 2 w związku z § 30 pkt 1, 2 i 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
uchwala na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego PZW
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:

§ 1
Zmiany w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w Polskim Związku Wędkarskim
 w części II.2 regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym:

- ust. 4.7.5. otrzymuje brzmienie: „Ogranicza się ilość używanych zanęt na każdą z tur dla jednego zawodnika: weterani, seniorzy, kobiety i młodzież, juniorzy, kadeci do 17 litrów.”
- ust. 4.7.9. otrzymuje brzmienie: „Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym: maksymalnie 0,5 litra ochotki (jokersa w tym 0,25l ochotki haczykowej) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae), które muszą być przedstawione do kontroli w stanie niepociętym.”

Czytaj więcej...

Komunikat nr 1 XII Mistrzostw Polski w wędkarstwie brzegowo – plażowym (surfcasting) Łeba 2022


Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 13-15 maja 2022r. brzegowo – plażowe XII Mistrzostwa Polski. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w trzech  turach i trzech sektorach zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW”, na przynęty naturalne. Zawody zaliczane są do cyklu GPP 2022r.
Zawody odbędą się pod patronatem honorowym:
- Burmistrza Miasta Łeba
- Prezesa ZO PZW w Elblągu
 Sponsorzy zawodów:
- Ecofishing, Dave Design Studio Reklamy
 Zawody sędziować będzie Główna Komisja Sędziowska w składzie:
Sędzia główny – Artur Kalinowski – SKK
Zastępca Sędziego Głównego – Ryszard Kisiel – SKK
Sędzia Sekretarz – Maciej Smilgin – SKK
Sekretariat – biuro zawodów – Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK ul.Nadmorska 11 w Łebie
Prawo startu w zawodach mają członkowie PZW zgłoszeni przez macierzyste Okręgi i Kluby PZW, którzy posiadają:
- licencję sportowca PZW
- potwierdzenie opłaty za wędkowanie na wodach morskich
- aktualne badania lekarskie lub podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia

Czytaj więcej...

REGULAMIN TEAMOWYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

1.    Cele organizacji teamowych spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU:
•    Wyłonienie Teamowego Mistrza Okręgu,
•    Zainteresowanie wędkarzy teamową dyscypliną spinningową,
•    Mobilizowanie spinningistów w Okręgu PZW w Elblągu do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach sportowych,
•    Integracja spinningistów oraz wymiana doświadczeń,
•    Zainteresowanie  juniorów dyscypliną spinningową i ich praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach.


2.    Spinningowe GRAND PRIX składa się z 4 tur spinningowych zawodów teamowych z łodzi, wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.
Regulamin i organizacja zawodów uwzględnia Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW i nie może być z nim w sprzeczności.


3.    Zawody rozgrywane są w kategorii „open” . Do uczestnictwa w zawodach zgłoszony może zostać aktualny członek Okręgu PZW w Elblągu.  


4.    Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie, zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu zawodów oraz sprawy logistyczne należą do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.


5.    W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
•    Puchary za zajęcie miejsc 1-3.


6.    Zawody rozgrywane są z jednostek pływających. Team składa się z dwóch zgłoszonych, przed pierwszą turą, zawodników i  pozostaje w niezmienionym składzie w całym cyklu Grand Prix Okręgu. Jednorazowo dopuszcza się wprowadzenie zawodnika rezerwowego, nie będącego członkiem innego zgłoszonego teamu.


7.    Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej.
8.    W teamie może znajdować się tylko 1 junior ( wymagana zgoda opiekunów prawnych).


9.    Zawody rozegrane będą na akwenie wskazanym przez OKS, dopuszcza się organizację na akwenach mniejszych niż 300 ha.


10.    Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.


11.    Do końcowej klasyfikacji teamowej zaliczane będą wyniki wszystkich 4 zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu w celu wyłonienia Teamowego Mistrza Okręgu.


12.    Kalendarz okręgowy będzie uwzględniał zakończenie eliminacji w czasie umożliwiającym zgłoszenie teamów do Mistrzostw Polski


13.    Zwycięzcy w końcowej klasyfikacji teamowej otrzymują:
•    prawo startu w Mistrzostwach Polski (zawodnicy  zgłoszeni na Mistrzostwa Polski otrzymuje pełne zabezpieczenie finansowe startu w zawodach),
•    puchary za miejsca 1-3,
•    dyplomy honorowe za miejsca 1-3,
•    13 najlepszych teamów z cyklu Grand Prix Okręgu uzyska prawo udziału w integracji wędkarskiej na j. Drużno.


14.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.20221r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy

REGULAMIN SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU.

1. Cel organizacji spławikowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:
a) szerokie zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną wędkarstwa spławikowego,
b) pozyskiwanie i przygotowywanie zawodników do uczestnictwa w rywalizacji sportowej,
c) integracja wędkarzy oraz wymiana doświadczeń podczas wspólnego wędkowania,
d) praktyczne poznawanie „Zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW” poprzez udział w zawodach.


2. Spławikowe Grand Prix składa się z 5 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.


3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.


4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i wagowych, należy do kół, będących współorganizatorami zawodów z cyklu Grand Prix.


5. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
a) puchar(puchary) ufundowany przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,
b) upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO PZW w Elblągu,
c) nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski.


6. Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran (65+), weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15). Warunkiem wyodrębnienia, w klasyfikacji generalnej danej kategorii wiekowej, jest udział minimum 3 zawodników w poszczególnych zawodach z cyklu Grand Prix.


7. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki z wszystkich 5 zawodów z cyku.


8. Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy


9. W klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych, uwzględnia się zawodników, którzy startowali w co najmniej 3 zawodach wędkarskich z całości cyklu.


10. W ostatnich 53 zawodach z cyklu Grand Prix prawo startu otrzymują:
- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- 5 weteranów (55+) najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- 5 weteranów (65+) najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety - wszyscy biorący udział w cyklu.


11. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują:
a) tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca
b) puchary za miejsca 1-3,
c) dyplomy honorowe za miejsca 1-3,
d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski.
e) dyplomy i upominki rzeczowe dla wszystkich zawodników kategorii U15, U20, U25  startujących w cyklu.


12. Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:
a) seniorzy – od 1-10
b) weteran (55+) – od 1-3
c) weteran (65+) – od 1-3
d) kadeci U15, juniorzy U20, młodzież U25 oraz kobiety – wszyscy biorący udział w cyklu Grand Prix
uzyskują prawo startu w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym, pod warunkiem udziału w Spławikowych Mistrzostwach Koła, w którym zawodnik opłacił składki. Zarząd Koła zgłasza na Mistrzostwa Okręgu - mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce druki na zawody.


13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2022 r.


Okręgowy Kapitanat Sportowy w Elblągu.

Regulamin feederowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.


1.    Cel organizacji feederowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:


a)    promowanie  w kołach PZW dyscypliny feederowej,
b)    przygotowywanie oraz pozyskiwanie zawodników do reprezentowania Okręgu na arenie ogólnopolskiej,
 c)  poprzez udział w zawodach zapoznawanie zawodników  z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego   w dyscyplinie feederowej,
 d)  integracja zawodników naszego Okręgu uprawiających dyscyplinę feederową i wymiana doświadczeń wędkarskich.


2.   Feederowe Grand Prix składa się z 3 jednoturowych zawodów wędkarskich, wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.


3.   Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinie feederowej. Ogranicza się ilość uczestników do 45 zawodników ,decyduję kolejność zgłoszeń.


4.   Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie.


5.   Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i wagowych, należy do kół, będących współorganizatorami zawodów z cyklu Grand Prix.


6.  W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
a)    puchary za miejsca 1-3 ufundowane przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,
b)    nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).
c)    upominki rzeczowe ufundowane przez ZO PZW W Elblągu za miejsca 1-3.


7.  Do klasyfikacji końcowej po 3 zawodach zaliczane będą wyniki  z wszystkich 3 startów zawodów z cyklu Grand Prix.


8.  Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy.


9.  Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu otrzymują:
 a)  tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca
 b)  puchary za miejsca 1-3,
 c)  nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO PZW w Elblągu oraz darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski.


10.  Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, na miejscach od 1 do 10 uzyskują prawo startu w Feederowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym.
Zarząd Koła zgłasza na Mistrzostwa Okręgu - mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl, w zakładce druki na zawody.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2022 r.


 Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu

Podkategorie