fister1

Komunikat nr 1 - IV TEAMOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU w dyscyplinie spinningowej

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu uprzejmie informuje, że w dniach 14.08 i 15.08.2021 r. roku organizuje

IV Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Teamów.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW – część III pkt. III.2, oraz ustaleniami przekazanymi na odprawie technicznej w dniu 14.08.2021 r.

Teren zawodów – rzeka Martwa Wisła w miejscowości Sobieszewo

Miejsce startu – rzeka Martwa Wisła – „u Edka”

Sektor na dzień 14 i 15 sierpnia 2021 roku zostanie określony w komunikacie nr 2 i opublikowany na stronie w dniu 6.08.2021 r.

Harmonogram Mistrzostw:

14.08.2021 r. (sobota)

6.00 – zbiórka zawodników – Sobieszewo „u Edka”

Do 6.30 - sprawdzanie listy obecności, otwarcie zawodów, odprawa techniczna,

7.00 – pierwszy sygnał wypłynięcia łodzi co 30 sekund,

7.30 – drugi sygnał – rozpoczęcie łowienia,

14.30, – trzeci sygnał – koniec tury zawodów,

do 15.00 – zdanie kart startowych,

do 15.30 – posiłek, praca Komisji Sędziowskiej

16.00 – ogłoszenie wyników I tury zawodów.

15.08.2021 r. ( niedziela)

Do godziny 15.30 harmonogram taki sam jak w pierwszym dniu

16.00 – ogłoszenie wyników II tury zawodów, wręczenie nagród, zamknięcie zawodów.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać zezwolenia na wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Gdańsku.

W zawodach prawo startu ma team wyłoniony w zawodach eliminacyjnych w kole lub klubie oraz team zgłoszony przez Zarząd Koła Okręgu PZW w Elblągu, o ile nie odbyły się w tym kole zawody eliminacyjne. Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 5.11.2010 r. w sprawie wyposażenia łodzi wędkarskich w sprzęt ratunkowy.

Zgłoszenia teamów przez Zarządy Kół, wyłącznie pisemnie, do dnia 06.08.2021 do godz. 15.00 na adres sport@pzw.elblag.pl.

Losowanie numerów łodzi zostanie przeprowadzone w dniu 6.08.2021 roku i opublikowane na naszej stronie internetowej do godz. 16.30.

Informujemy, że zawodnik wpisując się na listę uczestników zawodów wyraża zgodę na publikacje wyników zawodów na stronie internetowej Okręgu PZW w Elblągu.

Informacje dodatkowe:

Sędzia Główny zawodów – 504 128 300,

Zastępca Sędziego Głównego – 604 647 159