fister1

Informacja o urlopie wypoczynkowym pracownika Biura ZO

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że pracownik biura zajmujący się sportem będzie przebywał na urlopie od dnia 28.06.2021 do dnia 13.07.2021 r. Potwierdzenia dokonanych rezerwacji łowisk można odebrać w biurze ZO w Elblągu.