fister1

Komunikat nr 1 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg na rok 2021

Komunikat nr 1

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg na rok 2021

12-13.06.2021r.w kategorii: senior, junior U20, kadet U15

19-20.06.202 w kategorii: kobieta, młodzież U25, weteran 55+, weteran 65+.

 

Termin Mistrzostw

       tura I       12.06.2021 r. – seniorzy, U15, U20

       tura II      13.06.2021 r. – seniorzy, U15, U20,

 

       tura I       19.06.2021 r. – kobiety, U25, 55+, 65+

       tura II      20.06.2021 r. – kobiety, U25, 55+, 65+

 

Miejsce Mistrzostw

       12-13.06.2021 – rzeka Elbląg - Bulwar

       19-20.06.2021 – rzeka Elbląg - Bulwar

 

 

Regulamin zawodów

Informujemy, że zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. II 2” jako zawody dwuturowe, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Do klasyfikacji drużynowej zaliczamy wszystkie kategorie.

 

Nagrody:

  • Puchary, medale – dla trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach
  • Dyplomy – do VI miejsca włącznie

 

Zgłoszenia do zawodów

       Zgłoszeń zawodników do startu należy dokonywać drogą elektroniczną na adres: sport@pzw.elblag.pl podając imię i nazwisko zawodnika, nr i nazwę Koła PZW, które reprezentuje i kat. w której startuje, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2021 W przypadku kat U15, U20, U25 oraz weteranów należy podać rok urodzenia.

       Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie do karty zgłoszenia protokołu z odbytych Mistrzostw Koła. Zawodnicy bez spełnienia tego formalnego wymogu nie zostaną dopuszczeni do startu w Mistrzostwach Okręgu. W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 500077670

 

Prawo startu mają :

Aktualni mistrzowie okręgu we wszystkich kategoriach ( z roku 2019)

Aktualni mistrzowie kół we wszystkich kategoriach.

Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników:

-        weterani 65+ : - powyżej 65 lat;

-        weterani 55+ : - od 55 do 65 lat,

-        seniorzy (mężczyźni): - powyżej 25 lat;

-        kobiety: - powyżej 18 lat;

-        młodzież (U25) : - od 21 do 25 lat;

-        juniorzy (U20) : - do 20 lat;

-        kadeci (U15) : - do 15 lat;

Zawodnicy z cyklu Grand Prix Okręgu 2019 w kategoriach:

       senior – pierwszych 10,

       weteran 55+ – pierwszych 5

       kobieta, U 25, U 20, U15 –wszyscy.

 

Warunkiem startu wszystkich zawodników z listy GP jest udział w zawodach mistrzowskich Kół oraz zgłoszenie ich przez Zarządy Kół.

 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Kapitanatu Sportowego, wszyscy zawodnicy dla których rok 2020 był ostatnim rokiem startu w swojej kategorii wiekowej, czyli w 2021 roku prawo startu mają:

- w kategorii U15 zawodnicy urodzeni w 2005 roku (16 lat);

- w kategorii U20 zawodnicy urodzeni w 2000 roku (21 lat);

- w kategorii U25 zawodnicy urodzeni w 1995 roku (26 lat).

Jeżeli zawodnicy skorzystają z tej możliwości, w 2021 r. będą mieli prawo startu TYLKO w jednej kategorii wiekowej, czyli względem nich nie będzie obowiązywał zapis ZOSW cz. II.2. pkt. 1.7.

W kategorii weteranów 55+ prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1956-1966, a w kategorii 65+ urodzeni w 1955 r i starsi.

Młodzież i weterani(55+ i 65+) mają prawo startu w kategorii seniorów, ale w rocznym cyklu rozgrywek mogą startować WYŁĄCZNIE w jednej kategorii.

 

Zawody prowadzi Główna Komisja Sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. w składzie:

12-13.06.2021

Ryszard Kisiel – Sędzia Główny - SKK

Marek Jasiński – Zastępca Sędziego Głównego - SKK

Iwonaj Smilgin – Sędzia Sekretarz – SKO

Daniel Mroczka SKO, Sławomir Perzyński SKK, Jacek Oliwiecki – Sędziowie Sektorowi

19-20.06.2021

Antoni Wiśniewski – Sędzia Główny - SKK

Franciszek Kuczek – Zastępca Sędziego Głównego - SKK

Iwonaj Smilgin – Sędzia Sekretarz – SKO

Daniel Mroczka SKO, Marcin Kłos SKO – Sędziowie Sektorowi

 

Uwagi organizacyjne:

  • Podczas zawodów zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2.
  • Dodatkowe zgłoszenia na miejscu zawodów nie będą przyjmowane.
  • Wadium w przypadku składania protestów wynosi 50 PLN.
  • Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają macierzyste Koła.
  • Dodatkowe informacje organizacyjne zostaną zawarte w Komunikacie nr 2 opublikowanym w dniu 11.06.2021 r.
  • Prosimy o śledzenie naszej strony www.pzw.elblag.pl. w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi mistrzostw.
  • Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na publikacje wyników na stronie internetowej Okręgu.

 

Program zawodów 12-13.06.2021 I i II tura

6.00 – Zbiórka zawodników 

6.00 – 6.30 - Sprawdzenie obecności , odprawa, losowanie sektorów i stanowisk (I i II tura), otwarcie Mistrzostw

6.30 – 7.00 - Czas dojścia do stanowisk

7.00 – 1 sygnał - wejście na stanowiska

8.50 – 2 sygnał - nęcenie zanętą ciężką

9.00 – 3 sygnał - rozpoczęcie I (II) tury

11.55 – 4 sygnał – 5 minut do zakończenia zawodów dla kategorii U15, U20


12.55 – 4 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów dla kategorii seniorów

12.00 5 sygnał - koniec zawodów dla kategorii U15, U20

13.005 sygnał - koniec zawodów dla kategorii seniorów

12.00 – 13.00 – ważenie ryb w sektorach U15 i U20

13.00 – 14.00 - ważenie ryb w sektorze seniorów

14.30 – wyniki po I turze ( II turze ), zamknięcie Mistrzostw.

Program zawodów 19-20.06.2021 I i II tura

6.00 - Zbiórka zawodników 

6.00 - 6.30 - Sprawdzenie obecności , odprawa, losowanie sektorów i stanowisk (I i II tura), otwarcie Mistrzostw

6.30 – 7.00 - Czas dojścia do stanowisk

7.00 – 1 sygnał - wejście na stanowiska

8.50 – 2 sygnał - nęcenie zanętą ciężką

9.00 – 3 sygnał - rozpoczęcie I (II) tury

12.55 – 4 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów dla kategorii seniorów

13.005 sygnał - koniec zawodów. 

13.00 – 14.00 - ważenie ryb w sektorach

14.30 – wyniki po I turze ( II turze ), zamknięcie Mistrzostw.

 

 Karta zgłoszenia