fister1

3 zawody okregowe z cyklu "Spławikowy Wędkarz Roku 2020"

Zarządy Kół PZW

- wszystkie -

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu wraz z Zarządem Koła PZW Sielanka Elbląg zaprasza do wzięcia udziału w 3 towarzyskich spławikowych zawodach wędkarskich z cyklu "Spławikowy Wędkarz roku 2020" - Puchar Koła Sielanka Elbląg,  które odbędą się w dniu 13.09.2020 na rzece Elbląg w m. Nowakowo.

 

Nagrodami będą puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe.

Uwaga:

Ryby złowione w zawodach zostaną wypuszczone do wody, w trakcie zawodów obowiązuje ilość zanęty – maksymalnie 17 litrów gotowej do użycia.

Zawody zostaną rozegrane w kategorii open z podziałem zawodników na 3 sektory. Losowanie sektorów i wyniki zawodów zostaną przeprowadzone w oparciu o program komputerowy.

Program zawodów:

    7:00 – zbiórka nad rzeka Elbląg w Nowakowie ( za mostem w lewo)

    7:00 – 7:15 – sprawdzanie listy zawodników, losowanie stanowisk

    7:15 – 7:30 – otwarcie zawodów, odprawa techniczna

    7:30 – 10:00 – dowóz sprzętu na stanowisko, czas przygotowawczy

    10:00 – 14:00 – zawody

    14:00 – 15:00 – ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej

    15:00 – 16:00 – zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, posiłek

    Prosimy o zgłaszanie się zawodników w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 11.09.2020 r. do godz. 12.00 na, adres ZO PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10,  tel. 500077670 w godz. 10.00 - 15.00 lub drogą elektroniczną,  e-mail: sport@pzw.elblag.pl

Organizator zawodów zabezpieczy  środki do dezynfekcji oraz  powstrzyma zawodników od gromadzenia się na niewielkiej przestrzeni. Zawodnicy sa zobowiązani do posiadania osobistych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa (maseczki, przyłbice, kominy, lub szaliki i rękawiczki).

Informujemy, że zawodnik wpisując się na listę uczestników zawodów wyraża zgodę na publikacje wyników zawodów na stronie internetowej Okręgu PZW w Elblągu.

       Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach musza posiadać opłacone składki za wędkowanie na rok 2020 i okazać je organizatorom zawodów.

    Ilość miejsc ograniczona (50 stanowisk). Decyduje kolejność zgłoszeń.

    Informacje o terminach, miejscach i godzinach zbiórki następnych zawodów z cyklu  "Spławikowego wędkarza roku 2020" będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.pzw.elblag.pl