fister1

1 spławikowe zawody wędkarskie z cyklu "Spławikowego wędkarza roku 2020" o Puchar Koła PZW Gronowo Elbląskie

Elbląg 09.07.2020

Zarządy Kół PZW

- wszystkie -

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu wraz z Zarządem Koła PZW Gronowo Elbląskie zaprasza do wzięcia udziału w 1 towarzyskich spławikowych zawodach wędkarskich z cyklu "Spławikowego wędkarza roku 2020" o Puchar Koła PZW Gronowe Elbląskie,  które odbędą się w dniu 26.07.2020 na rz.Wiśle, m.Szewce.

Nagrodami będą puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe.

Uwaga:

Ryby złowione w zawodach zostaną wypuszczone do wody, w trakcie zawodów obowiązuje ilość zanęty – maksymalnie 17 litrów gotowej do użycia.

 

Program zawodów:

    7:00 – zbiórka

    7:00 – 7:15 – sprawdzanie listy zawodników, losowanie stanowisk

    7:15 – 7:25 – otwarcie zawodów, odprawa techniczna

    7:25 – 9:00 – czas przygotowawczy

    9:00 – 13:00 – zawody

    13:00 – 14:00 – ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej

    14:00 – 15:00 – zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, posiłek

    Prosimy o zgłaszanie się zawodników w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 24.07.2020 r. na adres ZO PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10,  tel. 696 443 582 w godz. 10.00 - 15.00 lub drogą elektroniczną,  e-mail: sport@pzw.elblag.pl

    Uwaga:

    Zawody zostaną rozegrane w kategorii open z podziałem zawodników na 3 sektory. Losowanie sektorów i wyniki zawodów zostaną przeprowadzone w oparciu o program komputerowy.

    Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach musza posiadać opłacone składki za wędkowanie na rok 2020 i okazać je organizatorom zawodów.

    Ilość miejsc ograniczona (50 stanowisk). Decyduje kolejność zgłoszeń.

    Informacje o terminach, miejscach i godzinach zbiórki następnych zawodów z cyklu  "Spławikowego wędkarza roku 2020" będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.pzw.elblag.pl

 

Zasady rywalizacji o tytuł „Spławikowego Wędkarza Roku 2020”

1. Cykl  składa się z 5 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na 2020 rok.
2. Prawo startu w zawodach maja członkowie kół PZW Okręgu Elbląskiego. Na każdych zawodach obowiązuje limit zawodników – 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.

4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Okręgowe Kolegium Sędziowskie powołuje sędziów kontrolnych i wagowych. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów należy do kół, będących współorganizatorami zawodów.

5. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
- puchary za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO
- dyplomy honorowe za miejsca 1-6,
- upominki rzeczowe za miejsca 1-3,

6. Z poszczególnych zawodów cyklu prowadzona będzie punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15).

7. Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy. Zawodnik zdyskwalifikowany lub zgłoszony, a nieobecny dodatkowo otrzymuje 1 punkt karny.

8. Do klasyfikacji końcowej  zalicza się wyniki z 5 zawodów w cyklu. Po czwartych zawodach zostanie wyłoniona grupa najlepszych zawodników cyklu z prawem startu w ostatnich ( piątych ) zawodach.
Prawo startu otrzymują:
- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- 10 weteranów (55+) najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety -  wszyscy, biorący udział w cyklu.
9. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych, otrzymują:

a) tytuł „Spławikowego Wędkarza Roku 2020” za zajęcie 1-go miejsca

b) puchary za miejsca 1-3,

c) dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO

e) dyplomy i upominki rzeczowe dla wszystkich zawodników kategorii U15, U20, U25 startujących w cyklu.

10. Zasady rywalizacji wchodzą w życie z dniem 22.06.2020r.