fister1

Informacja o rezerwacji łowisk na zawody

Uwaga

Koła i kluby PZW, które dokonały wpłaty za rezerwacje łowisk na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu, będą mogły wykorzystać opłaty w innych terminach, po uzgodnieniu. W tej chwili rezerwacje są zawieszone do odwołania. Jeśli nie uda się uzgodnić nowych terminów, wpłaty zostaną zwrócone.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu.