fister1

Informacja o rezerwacji łowiska

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu organizuje, za zgodą Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku,  Spinningowe Grand Prix Okręgu w dniu 28.07.2019 r. na rzece Wiśle w m. Lisewo w godz. od 5.00 do 13.00.

Wyznaczony sektor - prawy brzeg rzeki Wisły, od mostu drogowego na drodze 22 do m. Palczewo.

Zgodnie z rozdziałem III pkt 7 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, uprasza sie wędkarzy indywidualnych o nie wędkowanie w tym dniu na wymienionym odcinku rzeki Wisły.

Wiceprezes ds. Sportu ZO PZW w Elblągu.