baner750x100

Komunikat nr 1 - Spławikowe Mistrzostwa Okręgu w kategoriach: senior, kobieta, U25

Elbląg 02.06.2019 r.

Komunikat nr 1

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg na rok 2019

w kategorii: senior, kobieta, U25.

Termin Mistrzostw

 • tura I         22.06..2019

 • tura II        23.06.2019

Miejsce Mistrzostw

        I tura - rzeka Elbląg - Bulwar

        II tura – rzeka Elbląg - Bulwar

Regulamin zawodów

 • Zawody rozgrywane w dwóch turach

 • w kategoriach: senior, kobieta, młodzież U25

  Informujemy, że zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW”:

   

  Nagrody:

 • Puchary, medale – dla trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach

 • Dyplomy – do VI miejsca włącznie

Zgłoszenia do zawodów

 • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2019 r. do godz. 15.00 do biura ZO PZW Elbląg ul. Sukiennicza 10 na załączonych do komunikatu drukach (strona www.pzw.elblag.pl zakładka sport zapowiedzi). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie do karty zgłoszenia protokołu z odbytych Mistrzostw Koła. Zawodnicy bez spełnienia tego formalnego wymogu nie zostaną dopuszczeni do startu w Mistrzostwach Okręgu. W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 500077670

  Prawo startu mają :

 • zeszłoroczni mistrzowie okręgu we kategoriach: senior, kobieta, U25

 • aktualni mistrzowie kół w kategoriach: senior, kobieta, U25

 • zawodnicy wyłonieni w zawodach mistrzowskich klubów.

 • zawodnicy z cyklu Grand Prix Okręgu 2018 w kategoriach senior – pierwszych 10, kobieta - wszystkie, U25 – wszyscy.

  Warunkiem startu wszystkich zgłoszonych zawodników jest udział w zawodach mistrzowskich Kół i Klubów. Zawodnicy zostają zgłoszeni przez Zarządy Kół i Klubów.

Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne Mistrzostw – ZO PZW Elbląg

Zawody prowadzi Główna Komisja Sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie w składzie:

Antoni Wiśniewski – Sędzia Główny - SKK

Sławomir Perzyński – Zastępca Sędziego Głównego - SKK

Maciej Smilgin – Sędzia Sekretarz – SKK

Jacek Oliwiecki SKO, Lech Solarski SKO – Sędziowie Sektorowi

Uwagi organizacyjne:

 • Koszty uczestnictwa zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby.

 • W przypadku startu zawodników z listy Grand Prix -koszty posiłku pokrywa ZO.

 • Dodatkowe zgłoszenia na miejscu zawodów nie będą przyjmowane.

 • Wadium w przypadku składania protestów wynosi 50 PLN.

 Program zawodów I i II tura

6.00 - Zbiórka zawodników 

6.00 - 6.30 - Sprawdzenie obecności , odprawa, losowanie sektorów i stanowisk (I i II tura), otwarcie Mistrzostw

6.30 – 7.00 - Czas dojścia do stanowisk

7.00 - 1 sygnał - wejście na stanowiska
8.50 - 2 sygnał - nęcenie zanętą ciężką
9.00 - 3 sygnał - rozpoczęcie I (II) tury
12.55 - 4 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów
13.00 - 5 sygnał - koniec zawodów

13.00 - 14.00 - ważenie ryb w sektorach
14.30 - wyniki po I turze ( II turze ), zamknięcie Mistrzostw.