baner750x100

Spławikowe Zawody Wedkarskie dla Sędziów Dyscyplin Wędkarskich

Zarządy Kół PZW

- wszystkie -

 

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu zaprasza sędziów dyscyplin wędkarskich,

wytypowanych przez Zarządy Kół, jako wyróżniających się w pracy przy organizacji

i prowadzeniu zawodów wędkarskich, na

 

Spławikowe Zawody Wędkarskie dla Sędziów Dyscyplin Wędkarskich

 

które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2019 r. na rzece Elbląg

w miejscowości Elbląg na Bulwarze Zygmunta Augusta ( biuro zawodów od ul. Warszawskiej)

 

 

Program zawodów:

700 –zbiórka przy rzece Elbląg w Elblągu ( od ul. Warszawskiej) szkolenie z zakresu zmian

w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego, sprawdzenie listy, losowanie stanowisk

745 – 900 – czas przygotowawczy

900 – 1300 – zawody

1300 – 14.00 - ważenie ryb praca Komisji Sędziowskiej

1400 – ogłoszenie wyników, posiłek

Prosimy Zarządy Kół o przesłanie list sędziów uczestniczących w zawodach,     

w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 25.04.2019 r. na adres ZO PZW w Elblągu

ul. Sukiennicza 10 82-300 Elbląg, e-mail sport@pzw.elblag.pl, tel.500077670.

Obowiązuje limit zgłoszeń - 3 osoby.