baner750x100

Komunikat Teamowe Zawody Spinningowe z cyklu Grand Prix Polski 2019 „Puchar Martwej Wisły” 14-16.06.2019 r.

mapka zawodyZarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w Warszawie organizuje w dniach 14-16.06.2019 r. Teamowe Zawody Spinningowe z cyklu Grand Prix Polski 2019„Puchar Martwej Wisły”, które rozegrane zostaną na rzece Martwa Wisła.
I. Informacje organizacyjne:
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Przystani jachtowej „Tęcza” w Wiślince ul. Piaskowa numer 7. Przyjmowanie zawodników i łodzi odbywać się będzie w dniu 14.06.2019 r. w godzinach 12:00 - 17:00.
2. Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie:
http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2019 r. na adres – Okręg PZW w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Sukiennicza 10, e-mail – sport@pzw.elblag.pl.


3. Opłatę startową od teamu w wysokości 627,30 zł (510 PLN +VAT) należy wpłacić na konto Okręgu PZW w Elblągu – Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 z dopiskiem Grand Prix Polski 2019 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2019 r.
Teamom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z przyczyn różnych nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Potwierdzenie wpłaty na zawody prosimy przesłać mailem na adres sport@pzw.elblag.pl.
4. W zawodach prawo startu mają teamy z listy uprawnionych do startu w GRAND PRIX POLSKI w 2019 r. zatwierdzonej przez Główny Kapitanat Sportowy. Lista zgłoszonych teamów do GPP 2019 do startu znajduje się na stronie:
http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/19757/dyscyplina_spinningowa
Zawodnicy teamów muszą posiadać aktualne licencje sportowca oraz badania lekarskie dopuszczające do uprawiania dyscyplin wędkarskich.
5. Trening w sektorze dla zawodników startujących w zawodach dozwolony do dn. 9.06.2019r. Oficjalny trening w sektorze organizator wyznacza na dzień 14.06.2019 r. Zezwolenie na wędkowanie w dniach 15 i 16.06.2019 r. będą wydawane w
biurze zawodów.
II. Zasady sportowe.
1. Miejsce zawodów rzeka Martwa Wisła, na odcinku – od km 0+500 miejscowość Błotnik km 11+500 miejscowość Płonia .
Start łodzi:
punkt A – Przystań jachtowa „Tęcza”, Wiślinka ul. Piaskowa 7
punkt B – Marina Galeon, Wiślinka
2. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, część II.3 wymiary ryb zaliczanych do punktacji zgodne z RAPR. Maksymalna moc silników na rzece Martwa Wisła nie jest określona. W obrębie miejsc wypływania A i B obowiązuje strefa wolnego wypływania – 200 m – max. prędkość do
5 km/h.
3.Teamy zabezpieczają jednostki pływające we własnym zakresie. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą mieć długość min. 3,60 m i musza być wyposażone w sprzętratunkowy i niezbędne akcesoria, zgodnie z wymogami żeglugi śródlądowej.
III. Komisja sędziowska
Sędzia główny - Zbigniew Chrzanowski - SKK
Zastępca sędziego głównego - Ryszard Kisiel - SKK
Sędzia sekretarz - Maciej Smilgin - SKK
Sędziowie sektorowi - Sławomir Perzyński – SKK
IV. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Organizator zapewnia dla zawodników suchy prowiant i napoje, jeden ciepły posiłek po zakończeniu tur zawodów.
Zakwaterowanie i pozostałe posiłki zawodnicy organizują we własnym zakresie.
Proponujemy skorzystanie z oferty na terenie miejscowości Sobieszewo.
- Ośrodek Wypoczynkowy NEPTUN w Sobieszewie ul. Tęczowa 12, tel. 58/323 90 30,
600 394 035, e-mail: ośrodek@neptun.sobieszewo.pl
- http://www.fajnewczasy.pl/noclegi/sobieszewo
- www.wyspa.pl
V. Charakterystyka łowiska
Martwa Wisła przypomina swoim charakterem raczej płytkie jezioro niż rzekę. Stanowi o tym nietypowe jak na rzekę ukształtowanie dna, na którym znajduje się wiele równych, ciągnących się nawet kilkaset metrów blatów przechodzących w 2–3-metrowe wypłycenia, z drugiej strony opadające w część nurtową na głębokość nawet do 16 metrów. Dno pokryte
jest piaskiem lub niewielką warstwą mułu, w wielu miejscach jest zarośnięte gęstym kobiercem podwodnej roślinności. Linia brzegowa silnie porośnięta jest trzciną, i choć utrudnia to swobodne wędkowanie, to jednak funkcjonuje wiele dostępnych stanowisk. Bardzo popularne jest wędkowanie z łódek. Dominujące gatunki ryb to przede wszystkim:
sandacz, szczupak, okoń, boleń, jaź, kleń i sum.
VI. Pozostałe informacje
1. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości zawodników w czasie trwania zawodów.
2. Organizator nie odpowiada za powstałe szkody materialne i kradzież łodzi. Jednocześnie informujemy, że teren slipowania łodzi będzie monitorowany oraz będzie wyznaczona osoba do ich pilnowania.
3. Zgodnie z ZOSW, ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania do końca w miejscu otwarcia i zakończenia zawodów.
4. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” w dniach 14-16.06.2019 r.
5. Informacji w sprawie zawodów udzielają: Zbigniew Chrzanowski tel. 609006207, Iwona Smilgin tel. 500077670
VII. Program zawodów

 


14.06.2019 r. – piątek,
8.00 – 13.00 oficjalny trening
12:00 - 17:00 przyjmowanie zawodników i łodzi (teren przystani jachtowej ,,Tęcza” w Wiślince).
17.30 ceremonia otwarcia zawodów (teren przystani jachtowej ,,Tęcza” w Wiślince) .
18.00 odprawa techniczna, losowanie numerów startowych .
15.06.2019 r. – sobota
7.00 zbiórka zawodników, slipowanie łodzi, pobranie kart startowych, wydawanie suchego prowiantu
8.00 wypływanie teamów z punktów A i B
8.30 – 15.30 I tura zawodów .
do 16.00 zdawanie kart startowych
18.00 ogłoszenie wyników I tury
16.06.2019 r. – niedziela
5.30 zbiórka zawodników, slipowanie łodzi, pobranie kart startowych,wydawanie suchego prowiantu
6.30 wypływanie teamów z punktów A i B
7.00 – 14.00 II tura zawodów
do 14.30 zdawanie kart startowych
16:30 ogłoszenie nieoficjalnych wyników II tury i końcowych .
17.00 ceremonia zakończenia zawodów (teren przystani jachtowej ,,Tęcza” w Wiślince ).
Program zawodów może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

Oryginalny Komunikat