baner750x100

Komunikat organizacyjny nr 1 Spławikowe Grand Prix Polski 2018 U15, U 20 „Puchar Elbląga 2018”,

sektoryu15u20-2018Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w Warszawie, jest organizatorem Ogólnopolskich Spławikowych Zawodów Wędkarskich Grand Prix Polski 2018 w kategorii kadetów U-15 i
juniorów U-20. Zawody objął patronatem Prezydent Miasta Elbląga. Patronat medialny – Dziennik Elbląski.


Zawody zostaną rozegrane na rzece Elbląg w Elblągu w dniach 31.08.2018 – 02.09.2018 r. w 2 trzygodzinnych turach w klasyfikacji indywidualnej + obowiązkowy trening zgodnie z ZOSW. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, legitymację członkowska z opłaconymi składkami na 2018 rok, a zawodnicy kategorii U20 – licencję sportową.
Zawodnicy kategorii U15 i U20 (do lat 18) muszą obowiązkowo dołączyć do zgłoszenia pisemna zgodę prawnego opiekuna oraz posiadać opiekuna w czasie trwania zawodów (zgodnie z pkt 1.2 ZOSW). Zezwolenie na czas zawodów i treningu oraz ubezpieczenie zawodników zapewnia organizator.


Miejsce zawodów – rzeka Elbląg, Elbląg – Bulwar Zygmunta Augusta.
Biuro i Sekretariat zawodów w Elblągu przy rzece Elbląg.
Koszty uczestnictwa w zawodach
Opłata startowa = 220zł od zawodnika
Opłata uczestnictwa = 80zł (trenerzy, osoby towarzyszące,)
Organizator zapewnia posiłek po każdej turze zawodów dla zawodników i opłaconych trenerów i opiekunów. Zakwaterowanie i pozostałe wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Wpłaty z dopiskiem „Puchar Elbląga 2018” prosimy dokonać do dnia 20.08.2018 r. Na konto okręgu Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 .Zgłoszenia, tylko pisemne, przyjmowane będą do dnia 20.08.2018 r.: listownie - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Sukiennicza 10, pocztą elektroniczną email - sport@pzw.elblag.pl .
Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Okręgom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę, a zawodnicy, z różnych przyczyn, nie będą brali udziału w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.
Główna Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny - Zbigniew Chrzanowski
Zastępca Sędziego Głównego - Maciej Smilgin
Sekretarz - Iwona Smilgin
Sędziowie Sektorowi – Piotr Pankowski, Józef Łapacz, Ryszard Kisiel, Sławomir Perzyński
Kontakt - 609006207

 

Program zawodów:
29.08.2018 r. losowanie sektorów i stanowisk na oficjalny trening
Informacja o wylosowanych stanowiskach będzie dostępna na stronie internetowej
www.pzw.elblag.pl oraz w biurze Okręgu PZW w Elblągu a także w dniu treningu we
wszystkich sektorach od godz. 8.00.


30.08.2018 r.( czwartek)
10.00 – 13.00 – nieobowiązkowy trening na łowisku
31.08.2018 r. (piątek) OFICJALNY OBOWIĄZKOWY TRENING.
9:00 – 14.00 zgłoszenia zawodników w biurze zawodów
9:50 – 13.00 obowiązkowy trening na łowisku
14:00 uroczyste otwarcie zawodów – dziedziniec Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Elblągu.
14:15 odprawa techniczna i losowanie sektorów na dwie tury zawodów.


01.09.2018 r. (sobota) I TURA ZAWODÓW
7:30 - losowanie stanowisk w sektorach
8:00 - wejście na stanowiska
8.20 - 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt
09:50 - nęcenie zanętą ciężką
10:00 – wolno łowić
12:55 – 5 minut do końca I tury
13:00 - koniec I tury zawodów
Do 14:00 - ważenie ryb w sektorach, posiłek, wyniki po I turze zawodów,


02.09.2018 r. (niedziela) II TURA ZAWODÓW
7:30 - losowanie stanowisk w sektorach
8:00 - wejście na stanowiska
8.20 - 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt
09:50 - nęcenie zanętą ciężką
10:00 – wolno łowić
12.55 – 5 minut do końca II tury
13:00 - koniec II tury zawodów
Do 14:30 – posiłek, ogłoszenie wyników zawodów
15.00 uroczyste zakończenie zawodów.


Wcześniejszy trening możliwy po uzyskaniu zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Elblągu.
Proponowane miejsce zakwaterowania:
Hotel Arbiter
Elbląg Plac Słowiański 2 tel. 552306191
Hotel Wodnik
Elbląg ul. Radomska 29 tel. 552326720
Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu
Elbląg ul. Wapienna 17 tel. 556256581
Załączniki:

1. Karta zgłoszenia

2.Oryginalny komunikat