baner750x100

Komunikat nr 1 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg na rok 2018 w kategorii: młodzieży U25, kobiet i seniorów

Termin Mistrzostw
–    tura I     02.06.2018
–    tura II     03.06.2018
Miejsce Mistrzostw
–    I tura - rzeka Elbląg - Bulwar
–    II tura – rzeka Elbląg  - Bulwar
Regulamin zawodów
–   zawody rozgrywane w dwóch turach
–   w kategoriach: młodzieży U25, kobiet i seniorów.
–   Przeprowadzona zostanie również klasyfikacja drużynowa (drużynę stanowi co najmniej 4 zawodników z poszczególnych kategorii – U15, U20, U25, kobieta, senior, weteran 55+, w pierwszej kolejności mistrz koła w danej kategorii)
Informujemy, że zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW”:
 
Nagrody:
-Puchary, medale – dla trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach i klasyfikacji drużynowej
-Dyplomy – do VI miejsca włącznie
Zgłoszenia do zawodów
–    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 r. do godz. 15.00  do biura ZO PZW Elbląg ul. Sukiennicza 10  na załączonych do komunikatu drukach (strona www.pzw.elblag.pl zakładka sport zapowiedzi). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie do karty zgłoszenia protokołu z odbytych Mistrzostw Koła.  Zawodnicy bez spełnienia tego formalnego wymogu nie zostaną dopuszczeni do startu w Mistrzostwach Okręgu. W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 609006207, 500077670
Prawo startu mają :
–    zeszłoroczni mistrzowie okręgu w kategoriach: U25, kobiet i seniorów.
–    aktualni mistrzowie kół i klubów  w kategoriach: jak wyżej
–    zawodnicy  z cyklu Grand Prix Okręgu 2017 w kategoriach jak wyżej - zgodnie z regulaminem cyklu.
Warunkiem startu wszystkich zgłoszonych zawodników jest udział w zawodach mistrzowskich  Kół i Klubów. Zawodnicy zostają zgłoszeni przez Zarządy Kół i Klubów.
W kategorii młodzieży U25 w przypadku gdy w kole nie wyłoniono mistrza, prawo startu ma najwyżej sklasyfikowany zawodnik.
Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne Mistrzostw – Koło Elektrociepłownia, Koło Sielanka Elbląg,  ZO PZW Elbląg
Zawody prowadzi Główna Komisja Sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie w składzie:
Antoni Wiśniewski – Sędzia Główny - SKK
Sławomir Perzyński – Zastępca Sędziego Głównego - SKO
Iwona Smilgin – Sędzia Sekretarz – SKO
Uwagi organizacyjne:
-Koszty uczestnictwa zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby.
-W przypadku startu zawodników z listy Grand Prix -koszty posiłku pokrywa ZO.
-Dodatkowe zgłoszenia na miejscu zawodów nie będą przyjmowane.
-Wadium w przypadku składania protestów wynosi 50 PLN.


Program zawodów I i II tura
7.00 - Zbiórka zawodników
7.15 - 7.30 Sprawdzenie obecności i odprawa z zawodnikami
7.30 – 7.45 Losowanie sektorów i stanowisk ( w I i II turze )
7.45 - 7.50 Otwarcie Mistrzostw
7.50 – 8.00 Czas dojścia do stanowisk
8.00 - 1 sygnał - wejście na stanowiska
9.50 - 2 sygnał - nęcenie zanętą ciężką
10.00 – 3 sygnał - rozpoczęcie I (II) tury
13.55 - 4 sygnał - 5 minut do zakończenia I (II) tury
14.00 - 5 sygnał - koniec zawodów
14.00 - 15.00 - ważenie ryb w sektorach
15.30 - wyniki po I turze ( II turze )