baner750x100

Komunikat nr 1 Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg na rok 2018 w kategorii: U15, U20, 55+

Termin Mistrzostw

–        tura I         12.05.2018

–        tura II        13.05.2018

Miejsce Mistrzostw

–        I tura - rzeka Elbląg - Bulwar


–        II tura – rzeka Elbląg - Bulwar

Regulamin zawodów

–        zawody rozgrywane w dwóch turach

–        w kategoriach: kadetów U15, juniorów U20, weteranów 55+

 

Informujemy, że zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW”:

Nagrody:

    Puchary, medale – dla trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach
    Dyplomy – do VI miejsca włącznie

Zgłoszenia do zawodów

–        w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2018 r. do godz. 15.00 do biura ZO PZW Elbląg ul. Sukiennicza 10 na załączonych do komunikatu drukach (strona www.pzw.elblag.pl zakładka sport zapowiedzi). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie do karty zgłoszenia protokołu z odbytych Mistrzostw Koła. Zawodnicy bez spełnienia tego formalnego wymogu nie zostaną dopuszczeni do startu w Mistrzostwach Okręgu. W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 609006207, 500077670

Prawo startu mają :

–        zeszłoroczni mistrzowie okręgu we kategoriach: U15, U20.

–        aktualni mistrzowie kół w kategoriach: U15, U20,i 55+.

–        zawodnicy wyłonieni w zawodach mistrzowskich klubów.

–        zawodnicy z cyklu Grand Prix Okręgu 2017 w kategoriach U15, U20 i 55+ - zgodnie z regulaminem cyklu.

Warunkiem startu wszystkich zgłoszonych zawodników jest udział w zawodach mistrzowskich Kół i Klubów. Zawodnicy zostają zgłoszeni przez Zarządy Kół i Klubów.

W kategorii kadetów i juniorów, w przypadku gdy w kole nie wyłoniono mistrza, prawo startu ma najwyżej sklasyfikowany zawodnik.

Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne Mistrzostw – Koło Elektrociepłownia Elbląg, ZO PZW Elbląg

Zawody prowadzi Główna Komisja Sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie w składzie:

Ryszard Kisiel – Sędzia Główny - SKK

Maciej Smilgin – Zastępca Sędziego Głównego - SKK

Iwona Smilgin – Sędzia Sekretarz – SKO

Sławomir Perzyński – Sędzia Sektorowy - SKO

Uwagi organizacyjne:

    Koszty uczestnictwa zawodników pokrywają macierzyste Koła i Kluby.
    W przypadku startu zawodników z listy Grand Prix -koszty posiłku pokrywa ZO.
    Dodatkowe zgłoszenia na miejscu zawodów nie będą przyjmowane.
    Wadium w przypadku składania protestów wynosi 50 PLN.


Program zawodów I i II tura (obowiązuje dla kategorii 55+)

7.00 - Zbiórka zawodników

7.15 - 7.30 Sprawdzenie obecności i odprawa z zawodnikami

7.30 – 7.45 Losowanie sektorów i stanowisk ( w I i II turze )

7.45 - 7.50 Otwarcie Mistrzostw

7.50 – 8.00 Czas dojścia do stanowisk

8.00 - 1 sygnał - wejście na stanowiska

8.35 - 2 sygnał - kontrola zanęt i przynęt

9.50 - 3 sygnał - nęcenie zanętą ciężką

10.00 - 4 sygnał - rozpoczęcie I (II) tury

13.55 - 5 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów

14.00 - 6 sygnał - koniec zawodów

14.00 - 15.00 - ważenie ryb w sektorach

15.30 - wyniki po I turze ( II turze )

Program zawodów I i II tury (obowiązuje dla kategorii: U15, U20)

7.00 - Zbiórka zawodników

7.15 - 7.30 Sprawdzenie obecności i odprawa z zawodnikami

7.30  - 7.45 Losowanie sektorów i stanowisk (w II turze tylko stanowisk)

7.45  - 7.50 Otwarcie Mistrzostw

7.50 – 8.00 Czas dojścia do stanowiska

8.00 - 1 sygnał - Wejście na stanowiska

8.35 - 2 sygnał - Kontrola zanęt i przynęt

9.50 - 3 sygnał - Nęcenie zanętą ciężką

10.00 - 4 sygnał - Rozpoczęcie I tury (II tury)

12.55 - 5 sygnał - 5 minut do zakończenia zawodów

13.00 - 6 sygnał - Koniec zawodów

13.00 - 14.00 - Ważenie ryb w sektorach

15.30 - Wyniki po I turze (II turze)

 

Formularz zgłoszenia .pdf

Formularz zgłoszenia .doc