fister1

REGULAMIN TEAMOWYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

1.    Cele organizacji teamowych spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU:
•    Wyłonienie Teamowego Mistrza Okręgu,
•    Zainteresowanie wędkarzy teamową dyscypliną spinningową,
•    Mobilizowanie spinningistów w Okręgu PZW w Elblągu do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach sportowych,
•    Integracja spinningistów oraz wymiana doświadczeń,
•    Zainteresowanie  juniorów dyscypliną spinningową i ich praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach.


2.    Spinningowe GRAND PRIX składa się z 4 tur spinningowych zawodów teamowych z łodzi, wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.
Regulamin i organizacja zawodów uwzględnia Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW i nie może być z nim w sprzeczności.


3.    Zawody rozgrywane są w kategorii „open” . Do uczestnictwa w zawodach zgłoszony może zostać aktualny członek Okręgu PZW w Elblągu.  


4.    Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie, zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu zawodów oraz sprawy logistyczne należą do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.


5.    W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
•    Puchary za zajęcie miejsc 1-3.


6.    Zawody rozgrywane są z jednostek pływających. Team składa się z dwóch zgłoszonych, przed pierwszą turą, zawodników i  pozostaje w niezmienionym składzie w całym cyklu Grand Prix Okręgu. Jednorazowo dopuszcza się wprowadzenie zawodnika rezerwowego, nie będącego członkiem innego zgłoszonego teamu.


7.    Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej.
8.    W teamie może znajdować się tylko 1 junior ( wymagana zgoda opiekunów prawnych).


9.    Zawody rozegrane będą na akwenie wskazanym przez OKS, dopuszcza się organizację na akwenach mniejszych niż 300 ha.


10.    Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.


11.    Do końcowej klasyfikacji teamowej zaliczane będą wyniki wszystkich 4 zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu w celu wyłonienia Teamowego Mistrza Okręgu.


12.    Kalendarz okręgowy będzie uwzględniał zakończenie eliminacji w czasie umożliwiającym zgłoszenie teamów do Mistrzostw Polski


13.    Zwycięzcy w końcowej klasyfikacji teamowej otrzymują:
•    prawo startu w Mistrzostwach Polski (zawodnicy  zgłoszeni na Mistrzostwa Polski otrzymuje pełne zabezpieczenie finansowe startu w zawodach),
•    puchary za miejsca 1-3,
•    dyplomy honorowe za miejsca 1-3,
•    13 najlepszych teamów z cyklu Grand Prix Okręgu uzyska prawo udziału w integracji wędkarskiej na j. Drużno.


14.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.20221r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy