fister1

Społeczna Straż Rybacka

1. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej przy OPZW Elbląg

str.1

str.2

str.3

str.4

2. Dokumenty do pobrania:

- kwestionariusz osobowy

- lista skontrolowanych

- notatka do sprawozdania

- powitowanie za sprzęt

- protokół zdawczo-odbiorczy

- sprawozdanie kwartalne - powiat

- sprawozdanie kwartalne - koło

- zawiadomienie o wykroczeniu

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA POTRZEB  SPOŁECZNEJ  STRAŻY  RYBACKIEJ  W  2020r.

- zestawienie