fister1

Rezerwacje łowisk w 2021

Data

Nazwa wody Miejscowość Rezerwujący

28.02.2021

rzeka Tuga Tujsk (przy moście) ZK Nowy Dwór Gd. - Spinning. MK - odwołane

13.03.2021

jezioro Mieczowe Orneta ZK Orneta - spławik. towarz.

14.03.2021

rzeka Tuga Żelichowo ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. towarz.

20.03.2021

rzeka Tuga Żelichowo ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. towarz.

21.03.2021

rzeka Elbląg Elbląg - Bulwar ZK Zamech E-g - Spławik. MK

21.03.2021

rzeka Tuga Żelichowo ZK Nowy Dwór Gd. - otwarte towarz. spławik.

21.03.2021

Kanał Elbląski Dłużyna ZK Pasłęk - spłwik. towarz.

21.03.2021

rzeka Pasłęka za kościołem ZK Sielanka E-g - spławik. towarz.

21.03.2021

rzeka Nogat Kępki (Piaskownia) ZK Stegna - Feederowe MK

21.03.2021

rzeka Elbląg Nowakowo ( za mostem w lewo) ZK "Verissa" Pelplin - spławik. towarz.

28.03.2021

rzeka Tuga Żelichowo ZO Elbląg, ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. GPO

28.03.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo pod napieciem)
ZK Policja E-g - spławik. grunt. towarz.

28.03.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( przed mostem w lewo - od mostu)
ZK Specjal E-g - spławik. towarz.

28.03.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - obie strony
Łowisko.net - Feeder Team komerc.

10.04.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK Elektrociepłownia E-g - Spławikowe MK I tura

10.04.2021

rzeka Elbląg
Elblag - Bulwar
ZK Gronowo Elbl. - Spławik. MK I tura

11.04.2021

rzeka Elbląg Elbląg ZO PZW Elbląg - spławik. dla sędziów wędkars.

11.04.2021

rzeka Tuga
Żelichowo
ZK Nowy Dwór Gd. - Spławik. MK

11.04.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - przy oczyszczalni
ZK Stolpłyt E-g - spławik. towarz.

11.04.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w lewo - od mostu)
ZK Policja E-g - spławik. grunt. towarz.

11.04.2021

rzeka Balewka
Krzewsk ( od Elblaga przed mostem w prawo)
ZK Pasłęk - Feederowe MK

11.04.2021

rzeka Nogat
Kępki (piaskownia)
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

11.04.2021

Kanał Jagielloński
Bielnik
ZK Garnizon Malbork - spławik. towarz.

11.04.2021

rzeka Nogat
Malbork - parking Kałdowo
ZK Malbork Miasto - towarz. spławik

11.04.2021

Kanał Elbląski
Dłużyna
ZK "Żwirek Pszczółki" - spławik. towarz.

17.04.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK E-g Miasto Śródmieście - Spławikowe MK

17.04.2021

Kanał Jagielloński
Bielnik
ZK Tczew Miasto - Spławik.MK I tura

18.04.2021

rzeka Elblag Nowakowo ( za mostem w lewo) ZO Elbląg, ZK Sielanka  - spławik. GPO

18.04.2021

rzeka Elblag
Elblag - Bulwar
ZK ZNP - spławik. towarz.

18.04.2021

rzeka Tuga
Żelichowo
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

18.04.2021

rzeka Balewka
Krzewsk (przed mostem w prawo)
ZK Specjal E-g - Spławikowe MK

18.04.2021

Kanał Jagielloński
Biwlnik
ZK "Verissa" Pelplin - Spławikowe MK

18.04.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - przy oczyszczalni
ZK Nr 34 w Elblągu - spławik. towarz.

18.04.2021

Kanał Jagielloński
Bielnik
ZK Tczew Miasto - Spław. MK II tura - uzgodnione z ZK "Verissa"

24.04.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZNP - Spławikowe Mistrzostwa Polski Nauczycieli

24.04.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK Pasłek - Spławikowe MK - I tura

24.04.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - przy oczyszczalni
ZK Elektrociepłownia E-g - Spławikowe MK II tura

24.04.2021

rzeka Tyna
Jezioro ( na lewo od mostu)
ZK Malbork Miasto - Spławikowe MK I tura

25.04,2021

rzeka Elbląg Elbląg ZO Elbląg, ZK Sielanka E-g - spławik. zawody dla członków uczestników PZW

25.04.2021

Kanał Jagielloński Bielnik ZO PZW Gdańsk - spławik. GPO

25.04.2021

rzeka Nogat
Kępki
ZK Zamech E-g Spławik. MK II tura

25.04.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK Stopłyt E-g - feeder. towarz.

25.04.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w prawo)
ZK Policja E-g - Spławik. MK

25.04.2021

Zakrzewko I
Pasłęk
ZK Pasłęk - Spławikowe MK - II tura

25.04.2021

rzeka Tyna
Raczki ( przy pompie)
ZK ZNP - Spławikowe MK

25.04.2021

rzeka Elblag
Elbląg - przy oczyszczalni
ZK E-C E-g ZK Energetyk E-g - spławik. towarz.

25.04.2021

rzeka Pasłęka
za kosciołem
ZK Sielanka E-g - spławik. towarz.

25.04.2021

rzeka Tuga
Żelichowo
Zk Stegna - Spławikowe MK

25.04.2021

jezioro Barlewickie
Sztum (łąka przy jeziorze za parkingiem)
ZK Garnizon Malbork - spławik. grunt. - towarz.

25.04.2021

rzeka Nogat
Malbork (parking Kałdowo)
ZK Malbork Miasto - Spławikowe MK II tura

25.04.2021

Kanał Elbląski
Dłużyna
ZK Orneta - Spławikowe MK

25.04.2021

rzeka Tyna
Jezioro ( przed mostem zwodzonym w prawo)
ZK Stare Pole - Spławikowe MK + zawody dla dzieci

01.05.2021

rzeka Elblag Elbląg ZO PZW Elbląg, ZK Sielanka - spławik. dla dzieci i młodzieży

01.05.2021

rzeka Tuga
Nowy Dwór Gd.
ZK Nowy Dwór Gd. - spławik dla dzieci do lat 16

01.05.2021

rzeka Nogat
Malbork - stanica wędkarska
ZK Malbork Miasto - Teamowe towarz.

02.05.2021

rzeka Nogat
przy bramie
ZK Zamech E-g - Spinning. MK

02.05.2021

rzeka Tuga
Nowy Dwór Gd.
ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. towarz.

02.05.2021

rzeka Balewka
Krzewsk
ZK Specjal E-g - Spinningowe MK

02.05.2021

rzeka Nogat
Malbork ( Marina ul. Parkowa)
ZK Garnizon Malbork - spinning. teamowe z łodzi towarz.

02.05.2021

rzeka Nogat
Ząbrowo - Letniki
ZK Stare Pole - Spinningowe MK

03.05.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK Sielanka E-g - Feederowe MK

08.05.2021

rzeka Balewka
Krzewsk
ZK Elektrociepłownia E-g - spinning. towarz. GPK

08.05.2021

rzeka Nogat
Malbork (parking od strony Kałdowa)
ZK Garnizon Malbork - Spławikowe MK I tura

08.05.2021

rzeka Elblag
Elbląg - Bulwar
ZK Orneta - Feederowe MK

07-09.05.2021

Rzeka Nogat
Jazowa
Okręg Elbląg - Spinningowe Teamowe Grand Prix Polski

09.05.2021

rzeka Nogat
przy bramie
ZK Zamech E-g - towarz. gruntowe

09.05.2021

rzeka Tuga
Ryki
ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. towarz. otwarte

09.05.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo
ZK Stolpłyt E-g - Spinning. MK

09.05.2021

Kanał Jagielloński
Bielnik 1
ZK Gronowo Elbl. - Spławik. MK II tura

09.05.2021

rzeka Balewka
Krzewsk
ZK Policja E-g - Spinning. MK

09.05.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w prawo)
ZK ZNP - spłwik. towarz.

09.05.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

09.05.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK Sielanka E-g - Spławikowe MK

09.05.2021

rzeka Nogat
Bielnik - przy moscie po prawej stronie
ZK Energetyk Elbląg - Spinningowe MK z łodzi

09.05.2021

rzeka Nogat
Malbork (parking od strony Kałdowa)
ZK Garnizon Malbork - Spławikowe MK II tura

09.05.2021

jezioro Barlewickie
Sztum
ZK Malbork Miasto Feederowe MK

15.05.2021

rzeka Nogat
Malbork (stanica PZW)
ZK Garnizon Malbork - Teamowe Spinningowe MK I tura

 15.05.2021

 rzeka Elblag  Nowakowo  ZO PZW Elbląg - Feederowe MO I tura 

16.05.2021 

rzeka Elblag  Elbląg - obie strony rzeki  ZO PZW Elbląg - Feederowe MO II tura  

16.05.2021

rzeka Pasłeka
aleja topolowa
ZK Zamech E-g - towarz. spławik. MOP83

16.05.2021

rzeka Tyna
Raczki ( za mostem w lewo)
ZK Policja E-g - spławik. grunt. towarz.

16.05.2021

rzeka Balewka
Krzewsk
ZK ZNP E-g - Spinningowe MK

16.05.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

16.05.2021

jezioro Martwe
Jelenia Dolina
ZK Specjal E-g - spinning. towarz.

16.05.2021

rzeka Nogat
Bielnik - za kosciołem w prawo
ZK Energetyk E-g - Spławikowe MK I tura

16.05.2021

rzeka Nogat
Malbork (stanica PZW)
ZK Garnizon Malbork - Teamowe Spinningowe MK II tura

16.05.2021

rzeka Nogat
Letniki
ZK Orneta - spinning. z łodzi towarz. 

16.05.2021

rzeka Wisła Królewiecka
Łaszka
ZK Tczew Miasto - Spław. MK

23.05.2021

rzeka Nogat Letniki ZO PZW Elbląg - spinning. GPO z łodzi

23.05.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo
ZK Zamech E-g - Spinning. MK II tura

23.05.2021

rzeka Szkarpawa
Rybina
ZK Stegna - Teamowe MK z łodzi

23.05.2021

rzeka Nogat
Malbork - stanica wędkarska
ZK Malbork Miasto - Spinningowe Teamowe MK

23.05.2021

Kanał Jagielloński
Bielnik
ZK "Żwirek Pszczółki" - spławik. towarz.

23.05.2021

rzeka Nogat
Kępiny
ZK Młynary - spławik. towarz.

30.05.2021

Kanał Jagielloński
Bielnik 2 ( przy bramie)
ZK Stolpłyt E-g - Spławik. MK

30.05.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

01.06.2021

rzeka Elbląg
Elblag - Bulwar
ZK Elektrociepłownia E-g - spławik dla dzieci

05.06.2021

rzeka Elbląg
Elblag - Bulwar
ZK Gronowo Elbl. - spławik. towarz.

05.06.2021

rzeka Tyna
Elbląg - most kolejowy
ZK Elektrociepłownia E-g - spinning. towarz. GPK

05.06.2021

rzeka Tyna
Jezioro - przed mostem w prawo
ZK Stare Pole - zawody dla dzieci i młodzieży

06.06.2021

rzeka Elblag
Elblag - Bulwar
ZK Zamech E-g - towarz. spławik.

06.06.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK Młynary - towarzys. spławik.

06.06.2021

rzeka Nogat
Kępki- piaskownia
ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. towarz.

06.06.2021

Panieńska Łacha
Solnica
ZK Policja E-g - spinning. towarz.

06.06.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w prawo)
ZK ZNP E-g - spławik. towarz.

06.06.2021

staw
Jantar
ZK Stegna - spławik. towarz.

06.06.2021

rzeka Dzierzgoń
  ZK Orneta - spinning. towarz.

06.06.2021

rzeka Nogat
Ząbrowo - Letniki

ZK Stare Pole - Teamowe MK

06.06.2021

rzeka Wisła Królewiecka
Łaszka

ZK Tczew Miasto - spławik. towarz.

06.06.2021

Jeziorko Miejskie
Park Ekologiczny w Pasłeku
ZK Pasłęk - spławikowe zawody dla dzieci

12.06.2021 

rzeka Elbląg/Kanał Jagielloński Elbląg/Bielnik  ZO PZW Elbląg - Spławikowe MO Seniorów, U15,U20- I tura 

13.06.2021 

rzeka Elblag/Kanał Jagielloński Elbląg/Bielnik   ZO PZW Elbląg - Spławikowe MO Seniorów, U15,U20- II tura 

13.06.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK ZNP E-g  - spławik. towarz.

12-13.06.2021

jezioro Balewo
Balewo
ZK nr 25 w Sztumie - spławikowo-gruntowe nocne towarz.

13.06.2021

jezioro Sowica
Prabuty
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

13.06.2021

rzeka Elbląg
Elblag - przy oczyszczalni
ZK Energetyk E-g - Spławikowe MK II tura

13.06.2021

rzeka Nogat
Malbork - parking Kałdowo
ZK Malbork Miasto - spławik. towarz.

18.06.2021

rzeka Dzierzgoń, rzeka Balewka na rozwidleniu ZO Elbląg, ZK Elektrociepłownia E-g - spławik. dla dzieci

19.06.2021

rzeka Elblag/Kanał Jagielloński Elbląg/Bielnik ZO PZW Elbląg - Spławikowe MO Kobiety, U25,55+,65+ I tura 

20.06.2021

rzeka Elblag/Kanał Jagielloński Elbląg/Bielnik ZO PZW Elbląg - Spławikowe MO Kobiety, U25,55+,65+ II tura 

26.06.2021

rzeka Elblag Elbląg - obie strony ZO Elblag, ZK Elektrociepłownia - spławik. dla dzieci "Czyste Wody - Zdrowe Ryby"

27.06.2021

rzeka Elbląg
Elblag - przy oczyszczalni
ZK Stolpłyt E-g - spławik. towarz.

27.06.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

27.06.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo
ZK Elektrociepłownia E-g - spinning.towarz. GPK

27.06.2021

staw
Jantar
ZK Stegna - spławik. towarz.

27.06.2021

rzeka Nogat
Malbork (parking od strony Kałdowa)
ZK Garnizon Malbork - spławik. towarz.

03-04.04.2021

jezioro Mieczowe
Orneta
ZK Orneta - spławik. maraton wędkarski

03-04.07.2021

rzeka Nogat
Malbork - parking Kałdowo
ZK Malbork Miasto - towarz. feederowe

04.07.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo
ZK Zamech E-g - towarz. spinning.

04.07.2021

rzeka Nogat
Jazowa
ZK Sielanka E-g - Teamowe MK (z łodzi)

10.07.2021

rzeka Szkarpawa
Chełmek
ZK Elektrociepłownia E-g - spinning. towarz. GPK

11.07.2021

rzeka Elblag
Nowakowo (przed mostem w lewo)
ZK Młynary - gruntowe. towarz.

11.07.2021

Zakrzewko I
Pasłek
ZK Pasłęk - spławik. towarz. 

11.07.2021

rzeka Elblag
Nowakowo (za mostem w lewo)
ZK Garnizon Malbork - spławik. towarz.

10-11.07.2021

staw
Jantar
ZK Stegna - nocne feederowe towarz.

10-11.07.2021

jezioro Mieczowe
Orneta
ZK Orneta - maraton gruntowy

11.07.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZK WKS Łyna Dobre Miasto - towarz. spławik.

18.07.2021

Kanał Panieński
Marzęcino ( droga na Osłonkę)
ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. towarz.

18.07.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZK Policja E-g - spławik. towarz.

18.07.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK E-G Miasto Śródmieście - spławik. towarz.

24-25.07.2021

jezioro Mieczowe
Orneta
ZK Orneta - maraton gruntowy

25.07.2021

stawy
Bornity
ZK Zamech E-g - towarzys. metoda dowolna

07-08.08.2021

jezioro Mieczowe
Orneta
ZK Orneta - maraton gruntowy

07.08.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZK Elektrociepłownia E-g - spławik. towarz.

08.08.2021

rzeka Wisła Królewiecka
Sztutowo
ZK Sielanka E-g - spinning. indyw. towarz.

22.08.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w prawo)
ZK Stolpłyt E-g - feeder. towarz.

29.08.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w prawo)
ZK Polcja E-g - spławik. grunt. towarz.

29.08.2021

rzeka Elbląg
Elbląg 9 przy oczyszczalni)
ZK ZNP E-g - spławik. towarz.

29.08.2021

jezioro Mieczowe
Orneta
ZK Orneta - spławik. towarz.

29.08.2021

rzeka Nogat
Malbork - parking Kałdowo
ZK Malbork Miasto - spławik. towarz.

29.08.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo - za mostem w lewo
ZK nr 34 w Elblągu - spławik. towarz.

05.09.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZK Specjal Elbląg -  spławik. towarz.

05.09.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK Malbork Miasto - feeder. towarz.

11.09.2021

jezioro Sowica
Prabuty
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

12.09.2021

rzeka Elblag
Nowakowo
ZK Młynary - towarzys. spinning.

12.09.2021

rzeka Elblag
Elblag - Bulwar
ZK Gronowo Elbl.- spławik. towarz.

12.09.2021

rzeka Tyna
Raczki ( przed mostem w lewo)
ZK Policja E-g - spławik. grunt. towarz.

12.09.2021

rzeka Tyna
Raczki (od pompy w lewo)
ZK ZNP E-g - spławik. towarz. ( uzgodnione z Kołem Policja E-g)

12.09.2021

jezioro Sowica
Prabuty
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

12.09.2021

rzeka Nogat
Letniki
ZK Sielanka E-g - spinning teamy z łodzi. towarz.

12.09.2021

rzeka Wisła Królewiecka
Kobyla Kępa
ZK Stegna - spławik. towarz.

18.09.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZK Elektrociepłownia E-g - spławik. towarz.

18.09.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK E-G Miasto Śródmieście - spławik. towarz.

19.09.2021

rzeka Elblag   Nowakowo ZK Zamech Elblag - towarzys. spinning. 

19.09.2021

rzeka Elblag
Elbląg - Bulwar
ZK Nowy Dwór Gd. - feeder. towarz. otwarte

19.09.2021

rzeka Nogat
Bielnik - przy moście po prawej stronie
ZK Energetyk E-g - Spinningowe MK II tura z łodzi

19.09.2021

rzeka Nogat
Malbork - stanica wędkarska
ZK Malbork Miasto - spinning. z łodzi towarz.

19.09.2021 

rzeka Balewka  Krzewsk ( prawa strona przed mostem)  Zk Gronowo Elblaskie - spławik. towarz. 

19.09.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo - za mostem w lewo
ZK Tczew Miasto - spławik. towarz.

26.09.2021

Kanał Elbląski Dłużyna ( przy pompie) ZO Elbląg, ZK Pasłęk - spławik. GPO

26.09.2021

Kanał Elbląski
Dłużyna (od mostu w lewo)
ZK Młynary - spławik. dla dzieci

26.09.2021

rzeka Balewka
Krzewsk ( przed mostem w prawo)
ZK Stolpłyt E-g - spławik. towarz.

26.09.2021

rzeka Nogat
Wierciny (przy moście)
ZK Policja E-g spinning z łodzi towarz.

26.09.2021

rzeka Elblag
Elblag - Bulwar
ZK ZNP E-g - metoda dowolna towarz.

26.09.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

26.09.2021

jezioro Barlewickie
Sztum (łąka przy jeziorze)
ZK Garnizon Malbork - spinning. towarz.

03.10.2021

rzeka Nogat Letniki ZO PZW Elbląg - spinning. GPO z łodzi

03.10.2021

rzeka Nogat Jazowa ZO PZW Gdańsk - spinning. GPO z łodzi

03.10.2021

rzeka Elblag
Elblag - Bulwar
ZK Zamech Elbląg - towarzys. spłwik.

03.10.2021

rzeka Nogat
Malbork- stanica wędkarska
ZK Malbork Miasto - spinning z łodzi towarz.

03.10.2021

rzeka Elbląg
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK WKS Łyna Dobre Miasto - spławik. towarz.

09.10.2021

jezioro Martwe
Jelenia Dolina
ZK Elektrociepłownia E-g - metoda dowolna. towarz.

10.10.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZK Zamech E-g - towarzys. spłwik.

10.10.2021

rzeka Nogat
Jazowa
ZK Nowy Dwór Gd. spinning. teamowe z łodzi towarz. otwarte

10.10.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
ZK Stolpłyt E-g - spławik. grunt. towarz.

10.10.2021

rzeka Szkarpawa
Chełmek
ZK Policja E-g - spinning. towarz.

10.10.2021

Kanał Elbląski
Dłużyna
ZK Pasłek - spławik. towarz.

10.10.2021

rzeka Wisła Królewiecka
Sztutowo (od mostu obie strony)
ZK Specjal E-g - spinning. towarz.

10.10.2021

rzeka Elblag
Elbląg od ul. Warszawskiej
ZK Sielanka E-g - spławik. towarz.

10.10.2021

rzeka Wisła Królewiecka
Kobyla Kępa
ZK Stegna- spławik. towarz.

10.10.2021

jezioro Barlewickie
Sztum (łaka przy jeziorze za parkingiem)
ZK Garnizon Malbork - spławik. grunt. towarz.

10.10.2021

rzeka Balwka
Krzews obie strony
ZK Gronowo Elbląskie - metoda dowolna towarz.

10.10.2021

rzeka Nogat
Ząbrowo - Letniki
ZK Stare Pole - metoda dowolna

10.10.2021

Panienska Łacha
Solnica
ZK nr 34 w Elblągu - towarz. metoda dowolna

17.10.2021

rzeka Elbląg Elbląg - obie strony ZO Elbląg, ZK Elektrociepłownia E-g - spławik. GPO

17.10.2021

rzeka Balewka
Krzewsk
ZK ZNP E-g - spinning. towarz.

17.10.2021

rzeka Elblag
Nowakowo ( za mostem w lewo)
Sekcja Rzemiślnik E-C E-g - spławik. towarz.

17.10.2021

rzeka Nogat
Malbork (stanica PZW)
ZK Garnizon Malbork - spinning. towarz.

17.10.2021

rzeka Wisła Królewiecka
Przyłap
ZK "Żwirek Pszczółki" - feeder. towarz.

17.10.2021

rzeka Wisła Królewiecka
Sztutowo
ZK "Verissa" Pelplin - spławik. towarz.

23-24.10.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - obie strony
Łowisko.net - XII Puchar - spławik. komer.

24.10.2021

rzeka Nogat Jazowa ZO PZW Elbląg - spinning. GPO z łodzi

24.10.2021

rzeka Nogat
przy bramie
ZK Zamech E-g - towarzys. spinning.

31.10.2021

rzeka Elblag
Elbląg - Bulwar
ZK Nowy Dwór Gd. - spławik. towarz.

31.10.2021

rzeka Dzierzgoń
koło Michała
ZK Stolpłyt E-g - spławik. towarz.

 31.10.2021

 rzeka nogat Jazowa  ZK Sielanka E-g - spinning. teamy z łodzi towarz. 

06.11.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZK Sielanka E-g - spławik. towarz.

07.11.2021

rzeka Nogat/K. Jagiellonski
przy bramie
ZK Zamech E-g - towarzys. metoda dowolna

07.11.2021

Kanał Panieński   Orliniec ZK Nowy Dwór Gd. - spinning.towarz. otwarte 

07.11.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - od ul. Warszawskiej
ZK Sielanka E-g - feeder. towarz.

07.11.2021

rzeka Nogat
Jazowa
ZK Stegna - teamowe towarz. z łodzi

07.11.2021

rzeka Nogat
Malbork - parking Kałdowo
ZK "Żwirek Pszczółki" - spinning. towarz.

14.11.2021

rzeka Nogat
Malbork (Marina ul. Portowa)
ZK Garnizon Malbork - spinning. towarz.

14.11.2021

rzeka Elbląg
Elblag - obie strony
ZK Orneta - spławk. grunt. towarz.

14.11.2021

rzeka Elblag
Nowakowo (za mostem w lewo)
ZK "Verissa" Pelplin - spławik. towarz.

20.11.2021

rzeka Dzierzgoń
Dzierzgonka
ZK Elektrociepłownia E-g - spinning. towarz. GPK

20.11.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZK Sielanka E-g - spławik. towarz.

21.11.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - Bulwar
ZK Sielanka E-g - spławik. towarz.

21.11.2021

rzeka Nogat
Malbork - stanica wędkarska
ZK Malbork Miasto - spinning. z łodzi towarz.

27-28.11.2021

rzeka Elbląg
Elbląg - obie strony
Łowisko.net - feder. teamy. komerc.

Aktualizacja 25.02.2021 r.

  • Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, odłowy kontrolne lub zarybianie.

  • Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

  • Organizator zawodów jest zobowiązany do uprzątnięcia łowiska po zawodach, Kołom i klubom, które nie wywiązały się z tego zobowiązania nie będą wydawane zezwolenia na zawody

  • Zobowiązuje się organizatora zawodów do poinformowania o odbywającej się imprezie za pomocą dostępnych środków przekazu ( strona internetowa koła, klubu lub okręgu, portale społecznościowe).

Informujemy, że w pierwszej kolejności rezerwujemy łowiska na zawody okregowe, następnie na zawody kół i klubów Okregu Elbląskiego - prosimy o zgłaszanie rezerwacji pisemnie na adres biura ZO lub mailem sport@pzw.elblag.pl do końca stycznia 2021 r. Po tym terminie będa uzgadniane rezerwacje  kół i klubów spoza Okregu Elbląskiego PZW.

Biuro ZO PZW w Elblągu zastrzega sobie możliwość zmian miejsca i terminów zawodów.