baner750x100

Posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

W dniu 11 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie ZO PZW w Elblągu, na którym podjęto następujace uchwały:

Uchwała nr 1/2017 ZO PZW w Elblągu w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO od numeru 40/2016 do numeru 4/2017.

Uchwała nr 2/2017 ZO PZW w Elblagu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Uchwała nr 3/2017 ZO PZW w Elblagu w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2017 rok

Uchwała nr 4/2017 ZO PZW w Elblągu w sprawie zwołania na dzień 28 maja 2017 roku XII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW.