baner750x100

Posiedzenia Prezydium ZO

W dniu 19 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO PZW w Elblągu na którym podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/2017 w sprawie podziału puli zezwoleń na amatorski połów ryb na rzece Pasłęce pomiędzy Koła PZW

2. Uchwała nr 2/2017 w sprawie podziału puli zezwoleń na wędkowanie z brzegu na j. Drużno pomiędzy Koła PZW

3. Uchwała 3/2017 w sprawie zatwierdzenia listy strażników SSR do zastosowania ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku w Okręgu PZW w Elblągu.

W dniu 2 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZO PZW w Elblagu, na którym podjęto następujace uchwały:

1. Uchwała nr 4/2017 w sprawie nadania odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz" członkowi Koła PZW w Młynarach Marcelowi Luźnemu.