baner750x100

Porozumienie rz. Tyna i rz. Fiszewka

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gospodarstwem Rybackim Mariusz Teodorowicz, a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu. dotyczącej prawa do amatorskiego połowu ryb w 2018 roku, dla członków Okręgu PZW w Elblągu w obwodach rybackich: rzeka Tina (Tyna) i rzeka Fiszewka od użytkownika w/w obwodów, członkowie elbląskiego okręgu PZW mający opłaconą na 2018 rok składkę członkowską i składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód, mogą wędkować na rzece Tina (Tyna) i rzece Fiszewka z brzegu, z łodzi i z lodu oraz w trakcie zawodów wędkarskich bez wnoszenia dodatkowych opłat.