fister1

Porozumienia na 2022r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że na rok 2022 podpisaliśmy wzajemne porozumienie jedynie z  Okręgiem PZW Gdańsk (wody nizinne i górskie) i Olsztyn (wody nizinne) oraz Gospodarstwem Rybackim Mariusz Teodorowicz (rz. Fiszewka, rz. Tyna).

Dyrektor Biura ZO PZW
Krzysztof Cegiel