fister1

REGULAMIN TEAMOWYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

REGULAMIN TEAMOWYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU

GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

 

 1. Cel organizacji teamowych spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU.
 • Wyłonienie Teamowego Mistrza Okręgu.
 • Zainteresowanie wędkarzy teamową dyscypliną spinningową.
 • Mobilizowanie spinningistów w Okręgu PZW w Elblągu do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach sportowych.
 • Integracja spinningistów oraz wymiana doświadczeń.
 • Zainteresowanie juniorów dyscypliną spinningową i ich praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach.

2. Spinningowe GRAND PRIX składa się z 4 tur spinningowych zawodów teamowych z łodzi wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.

Regulamin i organizacja zawodów uwzględnia Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW i nie może być z nim w sprzeczności.

3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” . Do uczestnictwa w zawodach zgłoszony może zostać aktualny członek Okręgu PZW w Elblągu.

4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie, zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu zawodów oraz sprawy logistyczne należą do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.

5. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

 • Puchary za zajęcie pierwszego miejsca.
 • Dyplomy honorowe za miejsca od 1-6.

6. Zawody rozgrywane są z jednostek pływających. Team składa się z dwóch zgłoszonych przed 1. turą zawodników i pozostaje w niezmienionym składzie w całym cyklu GPX. Jednorazowo dopuszcza się wprowadzenie zawodnika rezerwowego, nie będącego członkiem innego zgłoszonego teamu.

7. Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej.

8. W teamie może znajdować się tylko 1 junior ( wymagana zgoda opiekunów prawnych).

9. Zawody rozegrane będą na akwenie wskazanym przez OKS, dopuszcza się organizację na akwenach mniejszych niż 300 ha.

10. Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.

11. Do końcowej klasyfikacji teamowej zaliczane będą wyniki wszystkich 4 zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu w celu wyłonienia Teamowego Mistrza Okręgu.

12. Kalendarz okręgowy będzie uwzględniał zakończenie eliminacji w czasie umożliwiającym zgłoszenie teamów do Mistrzostw Polski

13. Zwycięzcy w końcowej klasyfikacji teamowej, w roku bieżącym, otrzymują:

 • prawo startu w Mistrzostwach Polski w roku następnym (zawodnicy zgłoszeni na Mistrzostwa Polski otrzymuje zabezpieczenie finansowe startu w zawodach),
 • Puchary za miejsca 1-3,
 • dyplomy honorowe za miejsca 1-6,
 • 13 najlepszych teamów z cyklu Grand Prix Okręgu uzyska prawo udziału w integracji wędkarskiej na j. Drużno.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2021r.