baner750x100

okręgowy kapitanat sportowy

SKŁAD OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO- kadencja 2017-2021

1. Przemysław Klarecki- Przewodniczący

2. Lech Solarski - Zastępca Przewodniczącego

3. Robert Falkenberg - Sekretarz

4. Maciej Smilgin - Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego

5. Ryszard Kisiel - Członek

6. Iwona Smilgin - Członek

7. Grzegorz Gryga - Członek

8. Leszek Sawicz - Członek

9. Mirosław Chanas - Członek

10. Łukasz Stasiak - Członek

regulamin-spinningowego-grand-prix-okręgu-2019

REGULAMIN SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU

GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

 

 

  1. Cel organizacji spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU.

 

  • Zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną spinningową.

 

  • Mobilizowanie spinningistów w kołach do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach.

 

  • Integracja spinningistów z kół oraz wymiana doświadczeń.

 

  • Start i praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach spinningistów juniorów.

 

2.Spinningowe GRAND PRIX składa się z 5 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.

3.Zawody rozgrywane są w kategorii „open”

4.Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i miarowych, należy do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.

5.W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

 

  • Puchary za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej

 

  • Dyplomy honorowe za miejsca od 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i 1 – 3 drużynowej

 

  • Nagrody i upominki rzeczowe za pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator)

 

6.Opłata startowa od zawodnika za udział w zawodach wynosi 10 zł. i winna być przeznaczona na wyżywienie zawodników.

7.Zawody mogą być rozgrywane z brzegu lub z łodzi. W przypadku zawodów rozgrywanych z łodzi o ilości startujących zawodników decyduje ilość zgromadzonych łodzi na dany dzień zawodów. Koła zgłaszając drużyny winny przestrzegać zasady aby zgłaszana drużyna posiadała łódź. Decyzję w powyższych sprawach podejmuje organizator zawodów wspólnie z wyznaczonym przedstawicielem OKS.

8.Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się indywidualnie i drużynowo zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.

9.Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie klasyfikacja punktowa z podziałem na kategorie wiekowe: juniorzy i seniorzy. Klasyfikacja obejmować będzie wyniki indywidualne i drużynowe. Warunkiem sklasyfikowania danej kategorii wiekowej będzie udział minimum 3 zawodników w poszczególnych zawodach cyklu Grand Prix.

10.Do końcowej klasyfikacji indywidualnej zaliczane będą wyniki wszystkich 5 zawodów z cyklu Grand Prix, natomiast do klasyfikacji drużynowej – wyniki pierwszych 4 zawodów.

11.Obowiązująca punktacja w poszczególnych zawodach i w całym cyklu zgodnie z „Zasadami organizacji wędkarskiego sportu w PZW”. Brak zawodnika i zawodnik zdyskwalifikowany w turze otrzymują 1 pkt więcej”.

12.W klasyfikacji końcowej Grand Prix indywidualnej i drużynowej uwzględnia się zawodników i drużyny, które startowały w co najmniej 3 zawodach z cyklu Grand Prix.

13. Zgłoszone drużyny do pierwszych zawodów pozostają w niezmienionym składzie w całym cyklu GPX. Drużyna w niepełnym składzie w danych zawodach będzie ujmowana w klasyfikacji indywidualnej.

14. Zwycięzcy w klasyfikacji końcowej: indywidualnej i drużynowej, w poszczególnych kategoriach otrzymują:

 

  • Tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie I miejsca oraz możliwość udziału w całym cyklu spinningowych zawodów eliminacyjnych do Grand Prix Polski. Zgłoszony zawodnik otrzymuje pełne zabezpieczenie finansowe za wyjątkiem zwrotu kosztów dojazdu na zawody.

 

  • Puchary za miejsca 1-3

 

  • Dyplomy honorowe za miejsca 1-6

 

  • Nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator)

 

15.Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix w klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:

 

  • Seniorzy – 1-26 miejsca włącznie

 

  • Juniorzy – wszyscy biorący udział w cyklu

 

uzyskują prawo startu w Spinningowych Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym. Zgłoszenia powyższych zawodników pisemnie dokonują zarządy kół na odpowiednich drukach zgłoszenia umieszczonych na naszej stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce – druki na zawody .

16.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.

 

 

Regulamin Spławikowego GP Okręgu 2019

Regulamin spławikowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.

1.Cel organizacji spławikowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:

a)szerokie zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną wędkarstwa spławikowego,

b)pozyskiwanie i przygotowywanie zawodników do uczestnictwa w rywalizacji sportowej,

c)integracja wędkarzy oraz wymiana doświadczeń podczas wspólnego wędkowania,

d)praktyczne poznawanie „Zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW” poprzez udział w zawodach,

2.Spławikowe Grand Prix składa się z 6 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.

3.Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.

4.Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i wagowych, należy do kół, będących współorganizatorami zawodów z cyklu Grand Prix.

5.W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

a)puchar(puchary) ufundowany przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,

b)upominki rzeczowe za miejsca 1-3,

c)dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d)nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

6.Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15). Warunkiem wyodrębnienia w klasyfikacji generalnej danej kategorii wiekowej, jest udział minimum 3 zawodników w poszczególnych zawodach z cyklu Grand Prix.

7.Do klasyfikacji końcowej po 5 zawodach zaliczane będą wyniki 4 (czterech) z 5 pierwszych zawodów z cyklu Grand Prix.

8.Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy. Zawodnik zdyskwalifikowany lub zgłoszony, a nieobecny dodatkowo otrzymuje 1 punkt karny.

9.W klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych, uwzględnia się zawodników, którzy startowali w co najmniej 3 zawodach wędkarskich z całości cyklu.

10. W ostatnich 6 zawodach z cyklu Grand Prix prawo startu otrzymują:

- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- 10 weteranów (55+)najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety wszyscy, biorące udział w cyklu.

11.Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują:

a) tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca

b) puchary za miejsca 1-3,

c) dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

e) dyplomy i upominki rzeczowe dla wszystkich zawodników kategorii U15, U20, U25 startujących w cyklu.

12.Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:

a)seniorzy – od 1-10

b)weteran (55+) – od 1-5

c)kadeci U15, juniorzy U20, młodzież U25 oraz kobiety – wszyscy biorący udział w cyklu Grand Prix

uzyskują prawo startu w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym, pod warunkiem udziału w Spławikowych Mistrzostwach Koła, w którym zawodnik opłacił składki. Zarząd Koła zgłasza mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce druki na zawody.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu

 

Jesienna sesja egzaminacyjna na licencje sędziowskie

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że zgodnie z decyzją Okręgowego Kapitanatu Sportowego jesienna sesja egzaminacyjna na licencje sędziowskie odbędzie się w dniu 4.11.2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Okręgu w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10. Podczas egzaminu członkowie Okręgowego Kolegium Sędziowskiego udzielą kandydatom wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zasad organizacji sportu wędkarskiego PZW.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do dnia 30.10.2017 r. na adres mailowy - sport@pzw.elblag.pl z podaniem imienia, nazwiska, koła PZW oraz czy kandytat zdaje na licencję podstawowa czy okręgową.

Wiceprezes ZO ds. Sportu - Zbigniew Chrzanowski tel. 609006207

Regulamin Spinningowego Grand Prix Okręgu 2017 w dyscyplinie spinningowej

REGULAMIN SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

 


 

Regulamin Spławikowego Grand Prix Okręgu w roku 2016

Regulamin spławikowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.