baner750x100

okręgowy kapitanat sportowy

SKŁAD OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO- kadencja 2017-2021

1. Zbigniew Chrzanowski - Przewodniczący

2. Lech Solarski - Zastępca Przewodniczącego

3. Robert Falkenberg - Sekretarz

4. Maciej Smilgin - Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego

5. Ryszard Kisiel - Członek

6. Przemysław Klarecki - Członek

7. Iwona Smilgin - Członek

8. Grzegorz Gryga - Członek

9. Leszek Sawicz - Członek

10. Mirosław Chanas - Członek

11. Łukasz Stasiak - Członek

Regulamin Spinningowego Grand Prix Okręgu 2018

REGULAMIN SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU

GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

 

1. Cel organizacji spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU.

- zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną spinningową.

- mobilizowanie spinningistów w kołach do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach.

 - integracja spinningistów z kół oraz wymiana doświadczeń.

- start i praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach spinningistów juniorów.

2.Spinningowe GRAND PRIX składa się z 5 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.

3.Zawody rozgrywane są w kategorii „open”

4.Zawody sędziuje komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych należy do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.

5.W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

  - puchary za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej

- dyplomy honorowe za miejsca od 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i 1 – 3 drużynowej

 - nagrody i upominki rzeczowe za pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator)

 6.Opłata startowa od zawodnika za udział w zawodach wynosi 10 zł. i winna być przeznaczona na wyżywienie zawodników.

7.Zawody mogą być rozgrywane z brzegu lub z łodzi. W przypadku zawodów rozgrywanych z łodzi o ilości startujących zawodników decyduje ilość zgromadzonych łodzi na dany dzień zawodów. Koła zgłaszając drużyny winny przestrzegać zasady aby zgłaszana drużyna posiadała łódź. Decyzję w powyższych sprawach podejmuje organizator zawodów wspólnie z wyznaczonym przedstawicielem OKS.

8.Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się indywidualnie i drużynowo zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.

9.Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie klasyfikacja punktowa z podziałem na kategorie wiekowe: juniorzy i seniorzy. Klasyfikacja obejmować będzie wyniki indywidualne i drużynowe. Warunkiem sklasyfikowania danej kategorii wiekowej będzie udział minimum 4 zawodników w poszczególnych zawodach cyklu Grand Prix.

10.Do końcowej klasyfikacji indywidualnej zaliczane będą wyniki wszystkich 5 zawodów z cyklu Grand Prix, natomiast do klasyfikacji drużynowej – wyniki pierwszych 4 zawodów.

11.Obowiązująca punktacja w poszczególnych zawodach i w całym cyklu zgodnie z „Zasadami organizacji wędkarskiego sportu w PZW”. Brak zawodnika i zawodnik zdyskwalifikowany w turze otrzymują 1 pkt więcej”.

12.W klasyfikacji końcowej Grand Prix indywidualnej i drużynowej uwzględnia się zawodników i drużyny, które startowały w co najmniej 3 zawodach z cyklu Grand Prix.

13. Zgłoszone drużyny do pierwszych zawodów pozostają w niezmienionym składzie w całym cyklu GPX. Drużyna w niepełnym składzie w danych zawodach będzie ujmowana w klasyfikacji indywidualnej.

14. Zwycięzcy w klasyfikacji końcowej: indywidualnej i drużynowej, w poszczególnych kategoriach otrzymują:

 Tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie I miejsca oraz możliwość udziału w całym cyklu spinningowych zawodów eliminacyjnych do Grand Prix Polski. Zgłoszony zawodnik otrzymuje pełne zabezpieczenie finansowe za wyjątkiem zwrotu kosztów dojazdu na zawody.

 - puchary za miejsca 1-3

 - dyplomy honorowe za miejsca 1-6

 Nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator)

15. Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix w klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:

 - seniorzy – 1-26 miejsca włącznie

 - juniorzy – minimum 4 sklasyfikowanych

uzyskują prawo startu w Spinningowych Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym. Zgłoszenia powyższych zawodników pisemnie dokonują zarządy kół na odpowiednich drukach zgłoszenia umieszczonych na naszej stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce – druki na zawody .

16.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

 

Przewodniczący OKS

Zbigniew Chrzanowski

 

Regulamin Spławikowego GP Okręgu 2018

Regulamin spławikowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.

1.Cel organizacji spławikowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:

a)szerokie zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną wędkarstwa spławikowego,

b)pozyskiwanie i przygotowywanie zawodników do uczestnictwa w rywalizacji sportowej,

c)integracja wędkarzy oraz wymiana doświadczeń podczas wspólnego wędkowania,

d)praktyczne poznawanie „Zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW” poprzez udział w zawodach,

2.Spławikowe Grand Prix składa się z 5 lub 6 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.

3.Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.

4.Zawody sędziuje komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych należy do kół, będących współorganizatorami zawodów cyklu Grand Prix.

5.W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

a)puchar(puchary) ufundowany przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,

b)upominki rzeczowe za miejsca 1-3,

c)dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d)nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

6.Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie również punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15). Warunkiem wyodrębnienia w klasyfikacji generalnej danej kategorii wiekowej, jest udział minimum 4 zawodników w poszczególnych zawodach z cyklu Grand Prix.

7.Do klasyfikacji końcowej zaliczane będą wyniki wszystkich 5 lub 6 zawodów z cyklu Grand Prix.

8.Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy. Zawodnik zdyskwalifikowany lub zgłoszony, a nieobecny dodatkowo otrzymuje 1 punkt karny.

9.W klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych, uwzględnia się zawodników, którzy startowali w co najmniej 3 zawodach wędkarskich z całości cyklu.

10. W ostatnich zawodach z cyklu Grand Prix prawo startu otrzymują:

- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- 10 weteranów (55+)najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety wszyscy, biorące udział w cyklu.

11.Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują:

a) tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca

b) puchary za miejsca 1-3,

c) dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

12.Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:

a)seniorzy – od 1-10

b)weteran (55+) – od 1-5

c)kobiety – 1

d)młodzież (U25) – 1

e)juniorzy (U20 – 1

f)kadeci (U15) – 1

uzyskują prawo startu w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym, pod warunkiem udziału w Spławikowych Mistrzostwach Koła, w którym zawodnik opłacił składki. Zarząd Koła zgłasza mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce druki na zawody.

 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu

 

Jesienna sesja egzaminacyjna na licencje sędziowskie

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że zgodnie z decyzją Okręgowego Kapitanatu Sportowego jesienna sesja egzaminacyjna na licencje sędziowskie odbędzie się w dniu 4.11.2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Okręgu w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10. Podczas egzaminu członkowie Okręgowego Kolegium Sędziowskiego udzielą kandydatom wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zasad organizacji sportu wędkarskiego PZW.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do dnia 30.10.2017 r. na adres mailowy - sport@pzw.elblag.pl z podaniem imienia, nazwiska, koła PZW oraz czy kandytat zdaje na licencję podstawowa czy okręgową.

Wiceprezes ZO ds. Sportu - Zbigniew Chrzanowski tel. 609006207

Regulamin Spinningowego Grand Prix Okręgu 2017 w dyscyplinie spinningowej

REGULAMIN SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

 


 

Regulamin Spławikowego Grand Prix Okręgu w roku 2016

Regulamin spławikowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.