baner750x100

okręgowy kapitanat sportowy

SKŁAD OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO- kadencja 2017-2021

1. Przemysław Klarecki- Przewodniczący

2. Lech Solarski - Zastępca Przewodniczącego

3. Sławomir Perzyński - Sekretarz

4. Maciej Smilgin - Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego

5. Ryszard Kisiel - Członek

6. Iwona Smilgin - Członek

7. Grzegorz Gryga - Członek

8. Leszek Sawicz - Członek

9. Mirosław Chanas - Członek

10. Łukasz Stasiak - Członek

regulamin-spinningowego-grand-prix-okręgu-2020

REGULAMIN SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU
GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU
 
1. Cel organizacji teamowych spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU.
Wyłonienie Teamowego Mistrza Okręgu.
- Zainteresowanie wędkarzy teamową dyscypliną spinningową.
- Mobilizowanie spinningistów w Okręgu PZW w Elblągu do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach sportowych.
- Integracja spinningistów oraz wymiana doświadczeń.
- Zainteresowanie  juniorów dyscypliną spinningową i ich praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach.


2. Spinningowe GRAND PRIX składa się z 4 tur spinningowych zawodów teamowych z łodzi wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.
Regulamin i organizacja zawodów uwzględnia Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW i nie może być z nim w sprzeczności.


3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” . Do uczestnictwa w zawodach zgłoszony może zostać aktualny członek Okręgu PZW w Elblągu.  


4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie, zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu zawodów oraz sprawy logistyczne należą do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.


5. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
- Puchary za zajęcie pierwszego miejsca.
- Dyplomy honorowe za miejsca od 1-6.


6. Zawody rozgrywane są z jednostek pływających. Team składa się z dwóch zgłoszonych przed 1. turą zawodników i  pozostaje w niezmienionym składzie w całym cyklu GPX. Jednorazowo dopuszcza się wprowadzenie zawodnika rezerwowego, nie będącego członkiem innego zgłoszonego teamu.


7. Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej.


8. W teamie może znajdować się tylko 1 junior ( wymagana zgoda opiekunów prawnych).


9. Zawody rozegrane będą na akwenie wskazanym przez OKS, dopuszcza się organizację na akwenach mniejszych niż 300 ha.


10. Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.


11. Do końcowej klasyfikacji teamowej zaliczane będą wyniki wszystkich 4 zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu w celu wyłonienia Teamowego Mistrza Okręgu.


11. Kalendarz okręgowy będzie uwzględniał zakończenie eliminacji w czasie umożliwiającym zgłoszenie zawodników i teamów do Mistrzostw Polski.


12. Zwycięzcy w końcowej klasyfikacji teamowej, w roku bieżącym, otrzymują:
prawo startu w Mistrzostwach Polski w roku następnym (zawodnicy  zgłoszeni na Mistrzostwa Polski otrzymuje zabezpieczenie finansowe startu w zawodach),
- Puchary za miejsca 1-3,
- dyplomy honorowe za miejsca 1-6,
- prawo startu w Mistrzostwach Polski Teamów w roku 2020 uzyska team z najlepszym wynikiem po trzech zawodach z cyklu Grand Prix,

-13 najlepszych teamów z cyklu Grand Prix Okręgu uzyska prawo udziału w integracji wędkarskiej na j. Drużno.


13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.

Regulamin Spławikowego GP Okręgu 2019

Regulamin spławikowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.

1.Cel organizacji spławikowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:

a)szerokie zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną wędkarstwa spławikowego,

b)pozyskiwanie i przygotowywanie zawodników do uczestnictwa w rywalizacji sportowej,

c)integracja wędkarzy oraz wymiana doświadczeń podczas wspólnego wędkowania,

d)praktyczne poznawanie „Zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW” poprzez udział w zawodach,

2.Spławikowe Grand Prix składa się z 6 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.

3.Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.

4.Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i wagowych, należy do kół, będących współorganizatorami zawodów z cyklu Grand Prix.

5.W każdych zawodach cyklu wręczone będą:

a)puchar(puchary) ufundowany przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,

b)upominki rzeczowe za miejsca 1-3,

c)dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d)nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

6.Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15). Warunkiem wyodrębnienia w klasyfikacji generalnej danej kategorii wiekowej, jest udział minimum 3 zawodników w poszczególnych zawodach z cyklu Grand Prix.

7.Do klasyfikacji końcowej po 5 zawodach zaliczane będą wyniki 4 (czterech) z 5 pierwszych zawodów z cyklu Grand Prix.

8.Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy. Zawodnik zdyskwalifikowany lub zgłoszony, a nieobecny dodatkowo otrzymuje 1 punkt karny.

9.W klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych, uwzględnia się zawodników, którzy startowali w co najmniej 3 zawodach wędkarskich z całości cyklu.

10. W ostatnich 6 zawodach z cyklu Grand Prix prawo startu otrzymują:

- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- 10 weteranów (55+)najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,

- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety wszyscy, biorące udział w cyklu.

11.Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują:

a) tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca

b) puchary za miejsca 1-3,

c) dyplomy honorowe za miejsca 1-6,

d) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez darczyńców i osoby – instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).

e) dyplomy i upominki rzeczowe dla wszystkich zawodników kategorii U15, U20, U25 startujących w cyklu.

12.Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:

a)seniorzy – od 1-10

b)weteran (55+) – od 1-5

c)kadeci U15, juniorzy U20, młodzież U25 oraz kobiety – wszyscy biorący udział w cyklu Grand Prix

uzyskują prawo startu w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym, pod warunkiem udziału w Spławikowych Mistrzostwach Koła, w którym zawodnik opłacił składki. Zarząd Koła zgłasza mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce druki na zawody.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu

 

Jesienna sesja egzaminacyjna na licencje sędziowskie

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że zgodnie z decyzją Okręgowego Kapitanatu Sportowego jesienna sesja egzaminacyjna na licencje sędziowskie odbędzie się w dniu 4.11.2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Okręgu w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10. Podczas egzaminu członkowie Okręgowego Kolegium Sędziowskiego udzielą kandydatom wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zasad organizacji sportu wędkarskiego PZW.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do dnia 30.10.2017 r. na adres mailowy - sport@pzw.elblag.pl z podaniem imienia, nazwiska, koła PZW oraz czy kandytat zdaje na licencję podstawowa czy okręgową.

Wiceprezes ZO ds. Sportu - Zbigniew Chrzanowski tel. 609006207

Regulamin Spinningowego Grand Prix Okręgu 2017 w dyscyplinie spinningowej

REGULAMIN SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

 


 

Regulamin Spławikowego Grand Prix Okręgu w roku 2016

Regulamin spławikowych zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu PZW w Elblągu.