fister1

Dopływ ścieków do j. Drużno

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 31.10.2013r. do RDOŚ w Olsztynie oraz Delegatury WIOŚ w Elblągu zgłoszono sprawę dopływ ścieków do rezerwatu przyrody j. Drużno z polderu w m. Gronowo Elbląskie. Zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie.