fister1

Działania SSR w dniu 7.10.2013r

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 7.10.2013 w okolicach rozwidlenia rz. Nogat i Kanału Cieplicówka strażnicy zabezpieczyli jedną sieć kłusowniczą o długości ok. 50 m. W sieci nie było ryb.