fister1

Śnięcia ryb na rzece Terkawce

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 6.10.2013r. doszło do niekontrolowanego odpływu ścieków do rz. Terkawki i j. Drużno. Sprawa została zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Delegatura w Elblągu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Ispektor WIOŚ pobrał próby do analizy. Uprzątnięto 150 kg śniętych ryb (płoć, okoń, slonecznica, boleń,szczupak, różanka, lin.