fister1

Działania Społecznej Straży Rybackiej

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w nocy 12.06.2013r. strażnicy Społecznej Straży Rybackiej na jeziorze Drużno w m. Dzierzgonka zabezpieczyli trzy sieci kłusownicze o łącznej długości 300 m. W sieci znajdowały się 4 liny o łącznej wadze  10 kg oraz 4 leszcze o wadze 2 kg.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, ze prawomocnym wyrokiem sądu dwóch "szarpakowców" z rz. Elbląg, z ustawy o ochronie zwierząt, zostało ukaranych grzywną po 300 zł i nawiązką na rzecz PZW w kwocie 200 zł.