fister1

Ochrona wód Okręgu

Biuro Okręgu informuje, że w nocy z 06/07 maja 2013r. strażnicy Społecznej Straży Rybackiej zabezpieczyli dwie sieci kłusownicze zastawione w poprzek rzeki Elbląg na wysokości byłych zakładów EZNS oraz dwie sieci i ponton w terenie rezerwatu przyrody na kanale łączącym j. Drużno z rzeką Tyną. Z sieci uwolniono ponad 100 kg ryb (leszcz). W tym ostatnim przypadku kłusownicy oddalili się w popłochu w kierunku najbliższych zabudowań w m. Tropy.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 06.05.2013r. kontynuowano sprzątanie brzegów rz. Elbląg w rejonie bulwaru.