fister1

Działania straży rybackiej w dniach 17-18 kwietnia 2013r.

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniach 17-18 kwietnia 2013r. straznicy SSR zdjęli z rzeki Elbląg 5 sieci zastawionych w poprzek rzeki. Uwolniono z niej do wody ok. 120 kg żywego leszcza.