fister1

Kontrola strażników Społecznej Straży Rybackiej

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniach 16-17 marca 2013 roku strażnicy SSR zabezpieczyli 2 sieci kłusownicze - jedną na rzece Tynie w m. Różewo, drugą na rzece Balewce w m. Krzewsk. W sieciach nie było ryb.