fister1

Zabezpieczono kolejne trzy sieci zastawne

PART 1633Informuję, że w nocy z poniedziałku na wtorek (04/05.10.2021r.) na rz. Elbląg strażnicy rybaccy zabezpieczyli kolejne trzy sieci zastawne o łącznej długości 150 mb. W sieci znajdowały się żywe ryby z gatunków: sandacz, lin, leszcz, krąp. Wszystkie ryby zostały wypuszczone do wody. Sieci zostaną zdane do magazynu PSR. W załączeniu fotografia przedstawiająca zabezpieczone sieci.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel