fister1

Wystąpiła przyducha letnia na rz.Elbląg

IMG 1638Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 18.07,2021r. wystąpiła przyducha letnia. Śnięte ryby w ilości około 300 kg uprzątnięto z odcinka rzeki Elbląg od wysokiego napięcia do przystani Fala. Przyducha jest efektem wysokich temperatur oraz spływu substancji ze zlewni. Powiadomiono UM, RZGW, RDOŚ, WIOŚ. Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel
 
 
 
IMG 1644 IMG 1645 IMG 1647 IMG 1648