fister1

Śnięcie ryb na dopływie Kanału Linawa

Informuję, że doszło do śnięć ryb na dopływie Kanału Linawa. O zdarzeniu zostały powiadomione instytucje, tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Komendę Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Inspektorzy WIOŚ pobrali próbki wody z miejsca śnięć i powyżej. Śnięte ryby uprzątnęli i zdali do firmy utylizacyjnej - pracownicy biura ZO PZW w Elblągu. Przy okazji uprzątnięto dwa worki śmieci o pojemności 120 l każdy. Dodatkowo pracownicy biura ZO PZW w Elblągu zmierzyli tlenomierzem zawartość tlenu w wodzie, która była zatrważająco niska - poniżej 0,6 mg 02/dm3, co może wskazywać, że do śnięć doszło w wyniku przyduchy.

Informację sporządził: Krzysztof Cegiel