fister1

Zabezpieczono sieci kłusowinicze 250 mb

Informuję, że w dniach 01-02.07.2020r. strażnicy rybaccy w trakcie prowadzonej nocnej kontroli ujawnili, że na jednym z rozlewisk j. Drużno w m. Dzierzgonka było zastawionych 5 szt. sieci kłusowniczych o łącznej długości 250 mb. Sieci zostaną zdane do magazynu PSR w Elblągu. Informację sporządził: Krzysztof Cegiel