fister1

Strażnicy SSR Powiatu Malborskiego ujawnili dwie sieci kłusownicze.

Informuję, że w dniu 24.06.2020r. strażnicy SSR Powiatu Malborskiego z kół PZW Malbork Garnizon i Nowy Staw ujawnili dwie sieci kłusownicze, które przegradzały koryto rz. Święta (Tuga) w pobliżu m. Nowy Staw. Ryby znajdujące się w sieci - żywe -zostały uwolnione do wody. 

 

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel